News and events Tilburg University

Afscheid hoogleraar HRM Jaap Paauwe: Welzijn werknemers beïnvloedt bedrijfsprestaties

Published: 02 september 2021 Laatst bijgewerkt: 07 september 2021

Welzijn en plezier zijn belangrijke schakels als het gaat om de prestaties van een bedrijf. Dat is een van de belangrijkste inzichten van de loopbaan van Jaap Paauwe. Op 9 september houdt de emeritus-hoogleraar Organisatie- en Human Resource Management zijn afscheidsrede aan Tilburg University. Gefascineerd door het fenomeen ‘de werkende mens’ wijdde Paauwe zijn onderzoek aan de spanning tussen economische belangen en morele waarden binnen organisaties.

Jaap Paauwe was een van de eersten in Nederland die bedrijfseconomie en sociaal organisatiebeleid (het latere Human Resource Management) aan elkaar koppelde. Ook gaf hij met het oprichten van het wetenschappelijke Dutch HRM Network wereldwijd een gezicht aan de morele dimensie van werk. Welzijn en plezier bleken belangrijke schakels als het gaat om de prestaties van een bedrijf. Paauwe ziet de morele dimensie als doel én als middel: “Mensen besteden zoveel tijd aan hun werk, dan mag je het ook wel naar je zin hebben. Voor sommigen is dat vanzelfsprekend, voor anderen voelt dat als een luxe. Werk kan slechts een middel zijn om een doel te bereiken. Maar idealiter biedt het ook welzijn, betekenis, zingeving en identiteit. Daar komt HRM om de hoek kijken.”

Sociaal organisatiebeleid is echter geen blauwdruk die je altijd en overal kunt toepassen, vindt Paauwe. HR-beleid in een kippenslachterij is anders dan dat van een accountantskantoor. Het is maatwerk. Paauwe biedt een wetenschappelijk onderbouwd instrumentarium waarmee je dat kunt vormgeven. Met een raamwerk om op basis van wetenschappelijke theorie te toetsen of je HR-beleid passend is bij de waarden, strategie, activiteiten en omgeving van de organisatie.

Zijn hele carrière maakte Paauwe zich sterk om bruggen te bouwen tussen harde productiviteit en het zachtere welzijn van werknemers én tussen wetenschap en praktijk. In zijn onderzoek mocht hij op veel medewerking van bedrijven en werknemers rekenen. Om terug te geven aan de praktijk, bundelde hij zijn kennis in meerdere boeken, waarin wetenschappelijke theorie en praktische toepassing samenkomen. Ook zijn aankomende boek Travelling the loop: Progressing well-being and performance at work is een manier om ‘terug te geven aan de praktijk’: een rondreis langs vijf vragen om HR-beleid vorm te geven ten bate van prestatie, welzijn en werkplezier.

Jaap Paauwe

Over Jaap Paauwe

Jaap Paauwe (1953) is emeritus-hoogleraar bij het departement Human Resource Studies aan de Universiteit van Tilburg. Daarvoor werkte hij als hoogleraar Organisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij leidinggaf aan de afdeling Business and Organization van de School of Economics. Aan de Erasmus Universiteit is hij nog steeds betrokken bij de begeleiding van promovendi. In zijn carrière publiceerde hij meer dan 250 wetenschappelijke artikelen, regelmatig in internationale academische tijdschriften. In 2021 ontving hij als eerste niet-Amerikaan de Mahoney Mentoring Award voor zijn rol als begeleider en coach. Jaap Paauwe is gespecialiseerd in de koppeling tussen Human Resource Management (HRM) en bedrijfsstrategieën en hoe dat van invloed is op de prestaties van organisaties en het welzijn van medewerkers. Hij adviseert hierover ook organisaties, in Nederland en internationaal.

Noot voor de pers

Jaap Paauwe houdt zijn afscheidsrede op 9 september om 16.15 uur aan Tilburg University. De rede is te volgen via livestream. De afscheidsrede wordt voorafgegaan door een symposium, net al de afscheidsrede getiteld Travelling the loop: Progressing well-being and performance at work, waarvoor je hier kunt aanmelden. Neem voor vragen, interviewverzoeken of de tekst van de rede contact op met persvoorlichters@tilburguniversity.edu, tel. 013 - 466 4000 of met Jaap Paauwe via 013 - 466 2851.