News and events Tilburg University

Afscheid Lans Bovenberg over economie, burgerschap en samenwerking voor welvaart en geluk

Published: 07 maart 2023 Laatst bijgewerkt: 07 maart 2023

Op vrijdag 10 maart neemt prof. dr. Lans Bovenberg afscheid als hoogleraar bij Tilburg University. Hij doet dat met het uitspreken van zijn afscheidsrede getiteld “Burgerschap en duurzaamheid in het economieonderwijs: over verbinding, betekenis en geluk” om 16.15 uur in de aula van Tilburg University. Als bepleiter voor een hogere pensioenleeftijd, blijft Bovenberg zich de komende jaren actief inzetten voor zijn grote huidige missie: beter en vooral menswaardiger, economieonderwijs.

Lans Bovenberg is een van de meest vernieuwende en toonaangevende economen in Nederland en daarbuiten. In 2003 won hij de Spinozapremie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland, voor zijn onderzoek naar milieuheffingen. Met het prijzengeld richtte hij kennisnetwerk Netspar op rondom pensioenen en vergrijzing. Bovenberg zette zich in onder meer in voor een hogere pensioenleeftijd en een eerlijkere verdeling van het profijt en de risico’s van pensioenbeleggingen tussen generaties. Hij speelde een belangrijke rol in de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel.

Op 1 januari 2016 werd Lans Bovenberg in Tilburg benoemd op de F.J.D Goldschmeding-leerstoel gericht op de vernieuwing van het economieonderwijs. De vernieuwing van het economie onderwijs op het gebied van maatschappelijke thema’s, zoals duurzaamheid en ethiek, staat hierin centraal. In zijn afscheidsrede laat Bovenberg zien dat het economieonderwijs zich goed leent voor het aanleren van burgerschap. Hij beziet economie als de kunst van het samenwerken. Op basis van harde, wetenschappelijke data schept hij een meer relationeel mensbeeld van de burger, gericht op samenwerking en wederkerigheid voor materiële en immateriële welvaart.

Lans Bovenberg (1958) was 33 jaar verbonden aan Tilburg University. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde aan de University of California. Na terugkeer in Nederland werkte hij bij het ministerie van Economische Zaken en als onderdirecteur bij het Centraal Planbureau. Ook was hij als deeltijdhoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit. In 1998 werd hij benoemd als hoogleraar Algemene Economie aan Tilburg University. Bovenberg publiceert op verschillende terreinen: openbare financiën, macro-economie en monetaire economie, pensioenen en vergrijzing, milieueconomie, institutionele en financiële economie, arbeidsmarkt, arbeid en zorg, gezondheidszorg, cultuur en economie, theologie en economie, sociale zekerheid alsmede privatisering en marktwerking.

Noot voor de pers

Voorafgaand aan het afscheid blikt Lans Bovenberg in een kort symposium terug op de pensioenhervormingen. Wat is er geworden van de beoogde doelen en idealen? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de komende jaren? Kijk voor meer informatie op de website van Netspar https://www.netspar.nl/en/event/mini-symposium-lans-bovenberg/

Het middagprogramma beslaat een rectorenlunch en workshop voor economiedocenten van middelbare scholen over professionalisering van economiedocenten en blijven leren over actuele thema's. Voor de lunch hebben de rectoren een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

De afscheidsrede start om 16.15 uur en staat in het teken van burgerschap en duurzaamheid in economie(onderwijs). De afscheidsrede is openbaar, aanmelding wordt op prijs gesteld. Dat kan via onze website.

Neem voor meer informatie contact op met Femke Trommels, persvoorlichter Tilburg University via f.j.trommels@tilburguniversity.edu of 013-466 2685