News and events Tilburg University

Afscheidsrede: René Schalk ontrafelt het psychologisch contract van menselijke interacties

Published: 18 oktober 2022 Laatst bijgewerkt: 18 oktober 2022

Wederkerigheid, verwachtingen en verplichtingen - impliciet en expliciet - zijn onderdeel van het psychologisch contract dat mensen met elkaar aangaan, in de samenleving in het algemeen en op de arbeidsmarkt in het bijzonder. In zijn afscheidsrede op 21 oktober ontrafelt René Schalk langs de lijn van het verleden, het heden en de toekomst welke gevolgen flexibiliteit, dynamiek en verandering hebben voor dit psychologische contract. En wat dit betekent voor loopbanen, verwachtingen en motivatie van werknemers en de relatie tussen burgers en overheid.

Tijdens zijn dynamische carrière leverde René Schalk belangrijke wetenschappelijke bijdragen op het gebied van onder meer flexibele arbeidsrelaties, ondernemerschap, effecten van organisatieveranderingen, culturele verschillen, inclusie, virtueel werken en duurzame inzetbaarheid, inclusief negatieve effecten van stress en ziekteverzuim. Als het gaat om brede maatschappelijke ontwikkelingen heeft het onderzoek van René Schalk bijgedragen aan inzichten in de organisatie van (dementie)zorg, vrijwilligerswerk, ouderenbeleid en sociaal werk voor daklozen, jongeren, meiden en mensen in kwetsbare posities.

René Schalk

René Schalk: “Het psychologisch contract, en ook de mogelijke breuken hiermee, zijn al zo oud als de mensheid. Ook de verschillende basisvormen van onze arbeidsrelaties zijn al vanaf ver voor de jaartelling hetzelfde. De basis hierin is wederkerigheid, overeenstemming over wat dat inhoudt en balans in de bijdragen van beide partijen. Dat gaat lang niet altijd goed. Niet in arbeidsrelaties en ook niet in de relatie tussen overheid en burger. In mijn afscheidsrede zet ik uiteen hoe de veranderingen in het psychologisch contract zich ontwikkelen en welke factoren hierin bepalend zijn. Ook bespreek ik welke uitdagingen de toekomst brengt als het gaat om inclusie en culturele verschillen, flexibele loopbaanpaden en het helen van breuken in het psychologisch contract met kwetsbare burgers.”

Biografie

Prof. dr. René Schalk (1955) begon in 1974 aan de studie psychologie in Tilburg, waar de meer natuurwetenschappelijke benadering goed aansloot bij zijn belangstelling. Vanaf 1982 werkte hij mee aan een groot extern gefinancierd project naar oorzaken van ziekteverzuim. In 1990 begon hij in Tilburg bij Arbeids- en Organisatiepsychologie als allround medewerker en kreeg daar een vaste aanstelling. Inmiddels is René Schalk 32 jaar verbonden aan Tilburg University. Via diverse functies in de onderzoeksgebieden arbeids- en organisatiepsychologie, organisatiewetenschappen en personeelswetenschappen kwam hij daarnaast  terecht bij Tranzo, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, vanaf 2014 als bijzonder hoogleraar Sociaal Werk. Hij blijft ook na zijn afscheid aan als docent op onze universiteit. Ook bekleedt hij sinds 2012 een bijzonder hoogleraarschap aan de faculteit Economie en Managementwetenschappen van de North West University in Zuid Afrika.

Noot voor de pers

Prof. dr. René Schalk houdt zijn afscheidsrede getiteld ‘De tijd staat niet stil- Dynamiek en verandering in het werk en in de samenleving’ op vrijdag 21 oktober 2022 om 16.15 uur in de aula van Tilburg University. De ceremonie is tevens te volgen via livestream Neem voor meer informatie of een digitaal exemplaar van de rede contact op met Femke Trommels, persvoorlichter Tilburg University via 013-4662685 of f.j.trommels@tilburguniversiy.edu