woman with camera

Afscheidsrede Theo Camps: 'Te hechte Kamer-kabinetsrelatie belet ambtenaren vrijuit te spreken'

Published: 16 maart 2023 Laatst bijgewerkt: 05 maart 2024

Een te hechte relatie tussen coalitiefracties in de Tweede Kamer en het kabinet maakt morele advisering door ambtenaren onmogelijk. Dit constateert Prof. dr. Theo Camps in zijn afscheidsrede op 17 maart 2023.

Camps gaat in op de noodzaak van het in kaart brengen van morele en politieke aspecten als onderdeel van een goede rolinvulling door topambtenaren. Ook geeft hij zijn inzichten over hoe deze onmisbare aspecten van politieke besluitvorming nadrukkelijk geëxpliciteerd kunnen worden zonder dat de ambtenaar in kwestie beticht kan worden van politiek spel.

Tijdens zijn hoogleraarschap bestrijkt Camps met zijn onderzoeks- en onderwijsactiviteiten een breed scala aan onderwerpen, waaronder organisatieverandering, bestuur en leiderschap. Door de combinatie van academische publicaties en organisatie-adviesprojecten ontwikkelde hij zich tot een beeldbepaler in de ontwikkeling van organisatieveranderingen. TIAS, als school for business and society, vormde daarbij een belangrijke thuisbasis.

Camps: “Het verhelderen van morele afwegingen maakt politieke keuzen duidelijk en hoeft niet te leiden tot het bedrijven van politiek door ambtenaren. Dualisme als uitgangspunt in de verhouding tussen Kamer en kabinet is een van de pijlers om ambtelijk vrijuit te kunnen spreken en acteren. Een té hechte relatie tussen coalitiefracties en kabinet brengt ambtenaren in een rolverwarring en maakt open dialoog met bewindspersonen bijzonder lastig. Daarnaast is het noodzakelijk dat men ambtelijk uitgaat van competentieprofielen die aansluiten bij de eisen van de praktijk en minder verbonden zijn met het dienen van de interne eisen van de op dat moment zittende bewindslieden.”

 

  • theo camps

    Prof. dr. Theo Camps

    hoogleraar organisatiekunde en bestuurskunde aan TIAS School for Business and Society

    Prof. dr. Theo Camps (1955) studeerde van 1974 tot 1981 politicologie en bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1995 promoveerde hij aan de Universiteit Twente op een proefschrift over de relatie tussen strategische besluitvorming en bestuurlijke informatievoorziening binnen universiteiten, getiteld ‘Het besloten concilie der deskundigen’. In 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar organisatiekunde en bestuurskunde aan TIAS School for Business and Society en Tilburg University. Naast zijn hoogleraarschap was hij verbonden aan de Rijnconsult Groep en later de Berenschot Groep. Camps bekleedde bij deze consultancy-organisaties de rol van bestuurder en adviseur.  In zijn rol als adviseur was hij decennialang betrokken bij projecten van opdrachtgevers.

Noot voor de pers

Prof. dr. Theo Camps houdt zijn afscheidsrede getiteld ‘Intentie en Impact: Lange termijn waardecreatie, korte termijn resultaatbeoordeling’ op vrijdag 17 maart 2023 om 16.15 uur in de aula van Tilburg University. De ceremonie is ook online te volgen via een livestream: Live uitzending Aula | Tilburg University. Neem voor meer informatie of een digitaal exemplaar van de rede contact op met Ilse van Eck, 013 466 8660 of i.r.vaneck@tias.edu.

Over TIAS School for Business and Society

TIAS School for Business and Society is de business school voor executive education van Tilburg University en Eindhoven University of Technology (TU/e). TIAS heeft een breed portfolio aan deeltijd masters, advanced programs, MBA opleidingen, masterclasses, TIAS 8hr en maatwerk oplossingen.

Met up-to-date kennis, uitdagende onderwijs en een krachtige netwerk van deelnemers, alumni en topdocenten vormt TIAS een international hub for life-long learning.