Leven lang ontwikkelen kerntaak Tilburg University

Antoinette de Bont over een leven lang ontwikkelen: ‘We werken ernaar toe dat dit onze vierde kerntaak wordt’

Published: 17 april 2023 Laatst bijgewerkt: 15 juni 2023

Tilburg University is ambitieus in de aanpak van ‘een leven lang ontwikkelen’. Volgens aanjager Antoinette de Bont komt het daarbij vooral aan op een gerichte en praktische aanpak. “We beginnen met de basis: een goed ondersteunend klantproces. Daarna komt de rest.”

De universiteit lijkt op Hotel California. Uitchecken gaat abrupt, maar je alma mater verlaten is een ander verhaal. Als het aan Tilburg University ligt, wordt dat alleen maar moeilijker. De universiteit zou graag zien dat alumni en andere oud-studenten vaker (terug-)komen om zich bij te scholen. Het is eigenlijk zonde dat alle kennis bijna alleen aan jongvolwassenen wordt overgedragen, vindt Antoinette de Bont. De decaan van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences is bij Tilburg University aanjager van het strategische thema ‘een leven lang ontwikkelen’. Volgens haar bestaat er grote behoefte aan kennis bij mensen die al in het werkproces zitten. “Onderwijs aan studenten van 18 tot 25 is de kern van wat wij doen. Maar de kennis van die groep raakt achterhaald, bijvoorbeeld door ontwikkelingen in de maatschappij, regelgeving en technologie. Na je master zul je nog veel moeten leren om mee te kunnen komen. Daar willen wij een belangrijkere rol in gaan spelen. We willen onze kennis veel vaker ook overdragen aan 30- tot 55-jarigen.”

Vierde kerntaak

Dat Tilburg University nooit vol heeft ingezet op een leven lang ontwikkelen hangt samen met de landelijke financiering van universiteiten. Die richt zich op de kerntaken onderwijs, onderzoek en impact, waar de middelen van de eerste geldstroom naartoe gaan. Een leven lang ontwikkelen valt daar niet onder. Als het aan de universiteit ligt, gaat dat veranderen. De Bont: “We willen er naartoe werken dat een leven lang ontwikkelen onze vierde kerntaak wordt.”

De universiteit hoeft niet vanaf nul te beginnen. Tilburg University heeft de executive leiderschapsopleiding van TIAS Business School in huis. Dat is een sterk merk met veel vlieguren in ‘een leven lang leren’. Dat geeft Tilburg University een uitstekende positie, denkt De Bont. “We kunnen veel met hun ervaringen. Hetzelfde geldt voor ervaringen bij andere faculteiten, bijvoorbeeld in het ondersteunen van een leven lang ontwikkelen en ook opleidingen met die insteek. Ook buiten TIAS zijn er al diverse initiatieven, bijvoorbeeld voor accountants en juristen of een opleiding van ons People Management Center. Er zijn al heel veel zaadjes geplant, nu is het een kwestie van zorgen voor vruchtbare grond en voldoende bemesting.”

Antoinette de Bont

We willen een goed werkende inrichting van het klantproces: hoe benaderen we afgestudeerden, hoe kunnen ze zich inschrijven en hoe betalen ze?

Antoinette de Bont

Basis op orde

Doordat een leven lang ontwikkelen is gekozen als een strategisch speerpunt, is het in een stroomversnelling gekomen. De Bont leidt een stuurgroep over het thema. Die heeft alles wat er was aan initiatieven voor ondersteuning en opleidingen in kaart gebracht. “We hebben vragen gesteld: past het nog en willen we hiermee verder?”

Het streven is nu om eerst te werken aan een goede ondersteuning, vertelt De Bont. “We brengen eerst de basis op orde. We willen een goed werkende inrichting van het klantproces: hoe benaderen we afgestudeerden, hoe kunnen ze zich inschrijven en hoe betalen ze? Dat soort praktische dingen willen we uniform en duidelijk regelen. Een projectmanager neemt dit op zich. Die kan daarbij gebruikmaken van wat er al is en keuzes maken.”

Vruchtbare grond

Als de basis staat, is de tijd rijp om faculteitenbreed diverse opleidingen tot bloei te brengen. Uitgangspunt daarbij is wel dat het vruchtbare initiatieven zijn, vertelt De Bont. De belangrijkste les van TIAS Business School is volgens haar dat slechts een paar ideeën tot bloei zullen komen. “Je kunt niet van alles een succes maken. Er moet voldoende belangstelling voor zijn bij de doelgroep en het moet uit kunnen. We hoeven geen winst te maken, maar we willen ook niet onder de kostprijs aanbieden.”

De basis op orde en een voldoende aanbod van opleidingen zijn basisvoorwaarden om een leven lang ontwikkelen te laten bloeien. Daarnaast is essentieel dat het echt als volwaardig werk wordt gezien. Het moet een onderdeel zijn van de werkzaamheden van onze docenten, geen nevenactiviteit. De docenten die hiervoor kiezen zullen hiervoor ‘erkenning en waardering’ moeten krijgen, passend bij het landelijke universitaire streven met die naam.

Het opleidingenaanbod sluit aan op het streven om kennis te vergroten over het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken

Niet te veel toekomstmuziek

Een leven lang ontwikkelen sluit goed aan bij diverse andere strategische doelen van de universiteit. Zo zou het een aardige aanvulling kunnen zijn op impact-initiatieven, schat De Bont in. “Daar werkt de universiteit samen met maatschappelijke partners voor wie een leven lang ontwikkelen interessant kan zijn. Je zou het hun ook kunnen aanbieden.” Ze verwacht dat het opleidingenaanbod aansluit op het streven om kennis te vergroten over het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Juist op die gebieden is de behoefte aan bijscholing groot.

De Bont hoedt zich verder voor te veel toekomstmuziek. Voordat er wordt gedroomd is het eerst zaak om te werken aan hoge kwaliteit van zowel het klantproces als de inhoud van de opleidingen. Alleen dan zullen studenten de weg vaker gaan terugvinden naar de plek waar ze eerder zijn geweest.

'Weaving Minds & Characters' strategie op weg naar 2027

Blijf op de hoogte van alle strategische ontwikkelingen en activiteiten in aanloop naar ons 100-jarig bestaan.