woman with camera

Nieuw onderzoeksproject ontwikkelt app om online kindermisbruik tegen te gaan

Published: 06 maart 2023 Laatst bijgewerkt: 07 maart 2023

Tilburg University werkt mee aan een omvangrijk, door de EU gefinancierd onderzoeksproject om de groeiende vraag naar online beeldmateriaal waarop seksueel misbruik van kinderen voorkomt terug te dringen. Het project richt zich op potentiële daders en op het voorkomen dat zij (opnieuw) de fout in gaan. Dat gebeurt met behulp van een app die realtime het netwerkverkeer en beeldscherm van de gebruiker volgt en die beelden waarop misbruik voorkomt preventief detecteert en blokkeert, voordat de gebruiker ze te zien krijgt.

Het tweejarige Protech-project, dat in maart van start gaat, onderzoekt, ontwerpt en creëert een app die - op vrijwillige basis - kan worden geïnstalleerd op de apparaten van personen die risico lopen op toegang tot materiaal waarop seksueel misbruik van kinderen voorkomt, of die bezorgd zijn over hun seksuele gedachten over kinderen. De app is in potentie een essentieel instrument voor de duurzame, langdurige preventie van kindermisbruik.

Vanuit Tilburg University zijn hoogleraar ontwikkelingsstoornissen en forensische psychologie Stefan Bogaerts, universitair docent Elien de Caluwé en promovenda Manon Kleijn (allen departement ontwikkelingspsychologie) betrokken: "Seksueel misbruik online is een complex en multidimensionaal probleem zonder eenvoudige oplossingen. Digitale technologie kan een rol spelen bij het terugdringen van online seksueel misbruik, maar daarbij is essentieel dat gebruikers zich veilig voelen om hier gebruik van te maken. Dat kan door bepaalde functies en maatregelen te bieden die de veiligheid van gebruikers vergroten, zoals beveiligings- en privacy-instellingen, meldings- en blokkeringsopties. Daarnaast moet er voortdurend worden geïnvesteerd in de bewustwording van gebruikers over online veiligheid en het voorkomen van seksueel misbruik. Preventie van seksueel misbruik online is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van techbedrijven, wetenschap, overheid en samenleving. Samen kunnen we werken aan een cultuuromslag en het creëren van een veilige online omgeving voor alle gebruikers."

De Europese Commissie kent € 1,8 miljoen toe aan de ontwikkeling van de app. Het Protech-project wordt geleid door een van de grootste universitaire ziekenhuizen in Europa, Charité -Universitätsmedizin Berlin (CUB), in samenwerking met deskundigen uit diverse en brede gebieden zoals criminologie, volksgezondheid, ontwikkelings-, klinische en forensische psychologie, software engineering, kinderbescherming en internetveiligheid.

Meer informatie

Stuur voor vragen een email naar Stefan Bogaerts via PROTECH_TIU@Tilburguniversity.edu