News and events Tilburg University

Arbeidsmigratie in Noord-Brabant is structureel

Gepubliceerd: 28 januari 2020 Laatst bijgewerkt: 07 februari 2020

De aanwezigheid van arbeidsmigranten in Noord-Brabant is een structurele component van de arbeidsmarkt. Dat concluderen onderzoekers in een nieuw rapport over de provinciale arbeidsmarkt.

Het landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel CoMensha publiceerde het onderzoeksrapport, dat ingaat op de inzet van arbeidsmigranten in Noord-Brabant en het beleid dat gemeenten op dit terrein voeren. Het onderzoek werd uitgevoerd door Jan Cremers (Tilburg Law School) en Eefje de Volder (CoMensha/Impact).

Cremers en De Volder maakten een arbeidsmarktanalyse en inventariseerden aan de hand van een gemeentelijke uitvraag de huidige stand van zaken in het beleid dat zich richt op het tegengaan van misstanden en arbeidsuitbuiting onder EU-arbeidsmigranten.

Resultaten

Uit de arbeidsmarktanalyse blijkt dat de inzet van arbeidsmigranten geen tijdelijk verschijnsel is, de aanwezigheid van arbeidsmigranten vormt intussen een vast bestanddeel van de Brabantse arbeidsmarkt. Hoewel de individuele arbeidsmigrant na een aantal jaren wellicht vertrekt, is de behoefte aan arbeidsmigranten op de Brabantse arbeidsmarkt structureel. Het gaat om een populatie die, weliswaar veelal in tijdelijke flexbanen, een structureel segment vormt van de arbeidsmarkt, qua omvang tussen de 7 à 8% van de werkende bevolking.

Deze permanente tijdelijkheid heeft belangrijke consequenties en maakt het noodzakelijk te werken aan een structureel beleid dat zich richt op het fatsoenlijk tewerkstellen, huisvesten en maatschappelijk begeleiden van dit deel van de beroepsbevolking.

Rapport: De markt en de mensen(handel)