woman with camera

Derde editie Atlas van Europese Waarden beschikbaar

Published: 12 mei 2022 Laatst bijgewerkt: 13 mei 2022

Hebben Europeanen gedeelde waarden? Zijn die waarden aan verandering onderhevig? En zo ja: in welke richting? In de derde editie van de ‘Atlas of European Values’ wordt getracht op deze vragen antwoord te geven. De Atlas verschijnt eens in de negen jaar en geeft een indrukwekkend overzicht van de ontwikkeling van waarden van Europeanen door de jaren heen op het gebied van nationale en Europese identiteit, welvaart, migratie, duurzaamheid, solidariteit en democratie.

Front Atlas European Values

In de Atlas of European Values: Change and Continuity in Turbulent Times worden overeenkomsten en verschillen op het gebied van een breed scala aan waarden tussen inwoners van 35 Europese landen overzichtelijk in kaart gebracht. De data die eraan ten grondslag ligt komt uit de European Values Study. Al meer dan 40 jaar wordt in verschillende landen data verzameld van de ontwikkeling van waarden binnen en tussen landen, van inwoners van alle leeftijden en achtergronden. De Atlas biedt inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen landen op een breed scala van onderwerpen binnen de hierboven genoemde thema’s. De nieuwste editie van de Atlas werd op maandag 9 mei in Brussel door sociologen van Tilburg University gepresenteerd en overhandigd aan Robert de Groot, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie.

European Values Study

De data die ten grondslag liggen aan de Atlas worden sinds 1981 verzameld in de European Values Study (EVS). Inmiddels doen meer dan 35 landen mee aan de studie, van IJsland tot Azerbeidzjan en van Portugal tot Noorwegen. Tilburg University coördineert deze studie vanuit het departement sociologie aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Data uit de EVS liggen ook ten grondslag aan het recent in Tilburg opgerichte Jean Monnet Center of Excellence of European Values, dat  als doel heeft om kennis en onderwijs te ontwikkelen op het gebied van de wisselwerking tussen waarden en (EU) beleid.  Daarnaast vormen de EVS data de basis van interactieve tools en lesmateriaal voor middelbare scholen in het kader van het Erasmus+ project European Values in Education (EVALUE).

Download de Atlas of European Values 2022

De opnames van de livestreams van de European Values Conferentie 2022 (keynotes) kunt u hier bekijken: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQRggZiM9HX2iibQEjtFIdMGCFebhcEfl

Noot voor de pers

De derde editie van de Atlas of European Values is een open access publicatie en te bekijken en te bestellen via deze link: www.valuesatlas.eu

Meer informatie over de European Values Study staat op deze website: https://europeanvaluesstudy.eu/ 

Neem voor meer informatie contact op met Femke Trommels, persvoorlichter Tilburg University via 013-466 2685 of f.j.trommels@tilburguniversity.edu