News and events Tilburg University

Bemiddeling door steunpunten vrijwilligerswerk kan gebruiksvriendelijker

Gepubliceerd: 11 december 2020 Laatst bijgewerkt: 11 december 2020

Steunpunten vrijwilligerswerk zijn lokale organisaties die zich vooral richten op de bemiddeling tussen vrijwilligers en organisaties die vrijwilligers zoeken. Deze steunpunten vormen een belangrijk wervingskanaal voor met name organisaties in de zorg- en welzijnssector, die al lange tijd kampen met een tekort aan vrijwilligers. Het succes van vrijwilligersbemiddeling is echter wisselend en niet optimaal. Gebruiksvriendelijker maken van de bemiddeling kan bijdragen aan het oplossen van de tekorten. Dat stelt Els van Gilst in haar proefschrift Matchmaking in the volunteer market, dat ze met succes verdedigde op 11 december.

Het belang en de invulling van vrijwilligersbemiddeling is aan het veranderen. Meer nadruk komt te liggen op de online bemiddeling, waarbij de steunpunten in toenemende mate gebruik maken van externe platforms. Een van de succesfactoren bij online bemiddeling is de gebruiksvriendelijkheid van de website. De promovenda geeft aan hoe de gebruiksvriendelijkheid van de sites kan worden onderzocht en verbeterd. Offline vrijwilligersbemiddeling blijft belangrijk met een grotere focus op specifieke doelgroepen.

Spanning

De vraag naar vrijwilligers blijft groot, terwijl het aanbod onder druk staat. Die spanning zal in de toekomst getackeld kunnen worden met schaalvergroting, gemeenschapsgericht werken en de profilering van de steunpunten als lokale expertisecentra. Op individueel niveau zijn motivatie en gevoelens van trots en respect van de vrijwilliger belangrijk voor succes.

Voorwaardelijk daarbij is, aldus Van Gilst, het vermogen van de steunpunten tot zelfreflectie en de bereidheid om te veranderen. Van belang is tot slot dat wetenschappelijke bevindingen uit huidig en toekomstig onderzoek beschikbaar komen voor de steunpunten vrijwilligerswerk.

Els van Gilst (1957, Wassenaar) promoveerde 11 december 2020 op haar proefschrift Matchmaking in the volunteer market: Challenges and opportunities for improving volunteer brokerage by volunteer centres. Promotoren: Prof. dr René Schalk, prof. dr. Henk Garretsen en prof. dr. Ien van de Goor (allen Tranzo).