woman with camera

Jolanda Mathijssen benoemd tot bijzonder hoogleraar Zorg voor jeugd

Published: 08 september 2022 Laatst bijgewerkt: 09 september 2022

Tilburg University benoemt met ingang van 15 september Jolanda Mathijssen als bijzonder hoogleraar ‘Zorg voor jeugd’. Binnen deze leerstoel staat de effectiviteit van jeugdhulp centraal, met focus op onderzoek dat inzicht geeft in de rol van opvoeding en gezinsfunctioneren in preventie en behandeling van psychosociale problematiek bij kinderen. Het betreft een verlenging van de reeds bestaande bijzondere leerstoel.

De leerstoel 'Zorg voor jeugd' richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders of verzorgers, die behoefte hebben aan ondersteuning bij opvoed- en opgroeivraagstukken. Onderzoeksthema’s zijn ontwikkeling, implementatie en evaluatie van preventieve interventies, evaluatie specialistische jeugdzorg, opvoedondersteuning, clientgerichtheid en gezinsgericht werken.

Bij ‘zorg voor jeugd’ hoort als vanzelfsprekend de ‘zorg voor gezin’. Het gezin is het primaire opvoedingsmilieu en heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn onderdeel van een gezinssysteem waarin individuen en relaties elkaar wederzijds beïnvloeden. Het beter begrijpen hoe dit systeem problemen bij kinderen kan voorkomen, maar ook hoe problemen binnen het gezin ontstaan en in stand worden gehouden, is noodzakelijk om de effectiviteit van de jeugdhulp te verbeteren - Jolanda Mathijssen

Over Jolanda Mathijssen

Dr. Jolanda Mathijssen (1964) studeerde HBO-Jeugdwelzijnswerk in Eindhoven en Pedagogische Wetenschappen, gezinspedagogiek aan de Radboud University Nijmegen. Tussen 1992 en 1998 was zij onderzoeker in opleiding aan het Erasmus MC, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis. Daarna werkte zij als postdoc onderzoeker bij orthopedagogiek aan de Radboud University Nijmegen.

Jolanda Mathijssen

Tussen 1999 en 2009 werkte Mathijssen als epidemioloog bij de GGD Hart voor Brabant en vanaf 2009 is zij werkzaam als senior onderzoeker en onderzoekscoördinator bij Tranzo, Tilburg University, eerst bij de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant en sinds 2015 bij de Academische Werkplaats Jeugd.

Over de bijzondere leerstoel

De bijzondere leerstoel ‘Zorg voor jeugd’ is verbonden aan de Academische Werkplaats Jeugd, binnen het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De leerstoel is gevestigd door de Gemeente Tilburg, Gemeente Breda, Gemeente Eindhoven, Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen, De Viersprong, GGD Brabant-Zuidoost, GGD West-Brabant, NSDSK, Stichting Sterk Huis, Combinatie Jeugdzorg, Stichting Koraal, LOC Waardevolle zorg, Avans Hogeschool, Fontys Hogeschool Sociale Studies en Fontys Hogeschool Pedagogiek. Binnen de academische werkplaats werken deze partijen al samen aan het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis en innovatie van het (zorg)aanbod in de sector Jeugd. De bijzondere leerstoel ‘Zorg voor jeugd’ richt zich vooral op, ouder- en gezinsfactoren die van invloed zijn op de resultaten van preventie en jeugd- en gezinshulpverlening.

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie contact op met Femke Trommels, persvoorlichter Tilburg University via 013 - 466 26 85 of f.j.trommels@tilburguniversity.edu