woman with camera

Boudewijn Haverkort herbenoemd als decaan Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Published: 20 juli 2022 Laatst bijgewerkt: 02 augustus 2022

Het College van Bestuur heeft prof. dr. ir. Boudewijn Haverkort per 1 januari 2023 herbenoemd voor een periode van vier jaar als decaan van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD). Haverkort vervult deze functie sinds 1 januari 2019.

Haverkort (1964) is informaticus en was eerder hoogleraar aan de RWTH Aachen en aan de Universiteit Twente binnen de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. 

Rector Magnificus Wim van de Donk, namens het College van Bestuur:  “Het College is verheugd dat Boudewijn Haverkort nog een termijn wil dienen als decaan. In de afgelopen termijn heeft hij zich bewezen als een kundige bestuurder van TSHD. We zijn trots wat Boudewijn samen met het faculteitsbestuur en alle medewerkers van TSHD heeft gerealiseerd de afgelopen jaren. TSHD met haar unieke combinatie van disciplines werkt vanuit een sterke basis en in gezamenlijkheid aan de uitdagingen waar mensen, organisaties en de samenleving voor staan. Ook in externe samenwerkingen levert Boudewijn een zeer waardevolle bijdrage voor onder meer ENGAGE.EU en Digital Sciences for Society. De samenwerking met Boudewijn is zeer waardevol voor zowel het College van Bestuur als het decanenteam.” 

Prof. dr. ir. Boudewijn Haverkort: "Ik ben heel blij met deze herbenoeming en ben het College van Bestuur en mijn faculteit dankbaar voor het vertrouwen. Ik dank iedereen die daaraan heeft bijgedragen, want decaan ben je weliswaar als persoon, maar je werkt als team, binnen je bestuur, je faculteit en de universiteit. Ook de samenwerking binnen de universiteit, met het College van Bestuur en de decanen en directeuren is uitstekend. We hebben een mooie nieuwe strategie ontwikkeld en in de uitwerkingsnotities worden goede nieuwe lijnen uitgezet waarbij de wisselwerking tussen digital sciences, geestes- en sociale wetenschappen een grote rol speelt. Zelf ben ik ook zeer enthousiast over de ENGAGE.EU alliantie, het nieuwe Digital Sciences for Society platform en de universiteitsbrede academische werkplaatsen. Al deze initiatieven dragen bij aan een modernere universiteit, die z’n studenten nog beter voorbereidt op hun toekomstige verantwoordelijke rol in de samenleving.”