News and events Tilburg University

Brigitte Boon benoemd op leerstoel over gehandicaptenzorg

Published: 28 mei 2021 Laatst bijgewerkt: 31 mei 2021

Dr. Brigitte Boon wordt met ingang van 1 juni 2021 benoemd op de bijzondere leerstoel ‘Data en technologie voor persoonsgerichte en duurzame gehandicaptenzorg’ aan Tilburg University, gevestigd bij het departement Tranzo binnen de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De leerstoel wordt ingesteld door Siza en Academy Het Dorp.

Mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen hebben ondersteuning nodig van anderen (verwanten, professionals, vrijwilligers) afhankelijk van hun specifieke beperkingen.

Technologie kan uitkomst bieden als het gaat om de zelfredzaamheid, bewegingsvrijheid en activiteit van deze mensen. De toegevoegde waarde van technologie voor zowel cliënten als zorgpersoneel wordt door velen, waaronder het ministerie van VWS, onderschreven. Brede inzet van technologische oplossingen in de gehandicaptenzorg is echter nog niet gerealiseerd. Het uitgangspunt van deze leerstoel is dat technologie als vanzelfsprekend ingezet gaat worden, met als doel de kwaliteit van de zorg te optimaliseren en de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren.

Toegevoegde waarde

Helaas is er nog weinig onderzoek uitgevoerd waarin de toegevoegde waarde van technologie wordt aangetoond. Het blijft vooralsnog vaak bij pilots waarin technologische oplossingen worden uitgeprobeerd, maar uiteindelijk slechts kortdurend worden gebruikt. De stip op de horizon is een zorgsysteem waarin technologische oplossingen geïntegreerd zijn in het zorgaanbod en het dagelijks leven van de cliënt. Het streven is gepersonaliseerde en datagedreven zorg waarbinnen het gebruik van technologie gemeengoed is geworden.

Onderzoekslijnen

Binnen deze leerstoel zijn onderzoekslijnen uitgewerkt die bijdragen aan het bereiken van die stip op de horizon. 1. Effectonderzoek: research naar de toegevoegde waarde van technologische oplossingen (incl. datagedreven zorgoplossingen) voor cliënten en zorgprofessionals; 2. Implementatieonderzoek: zicht op factoren die (brede) implementatie van technologie in de dagelijkse praktijk van de gehandicaptenzorg bevorderen of belemmeren; 3. Kosteneffectiviteit: kennis over welke technologie op welke manier bijdraagt om de gehandicaptenzorg effectief en betaalbaar te maken.

Brigitte Boon

Curriculum vitae

Brigitte Boon studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht, en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Ze werkte als postdoc en UD en ging daarna aan de slag als onderzoekscoördinator Alcohol Voorlichting en Preventie bij NIGZ. Van 2004 tot 2008 was ze Research Manager bij het Wetenschappelijk Bureau voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO). Daarna werkte ze tien jaar voor het Trimbos Instituut (2008-2018) achtereenvolgens als Senior Research Manager, Director Public Mental health en Chief Digital Mental Health Officer. Sinds 2018 is Brigitte Boon verbonden aan Academy Het Dorp als Chief Research Officer Digital Healthcare, waar ze sinds januari 2021 de rol van bestuurder op zich nam. Tevens is ze Hoofd Wetenschappelijk Onderzoek bij gehandicaptenzorgorganisatie Siza.

Noot voor de pers

Voor nadere informatie of interviewaanvragen gelieve contact op te nemen met professor Boon via mirjam.danen@academyhetdorp.nl of 06-83383673.