woman with camera

Charitas voor Charitas Fonds creëert kansen voor vrouwelijke religieuzen en vrouwen uit opkomende en ontwikkelingslanden

Published: 01 februari 2022 Laatst bijgewerkt: 16 juni 2022

De Fundatie Charitas en Stichting Universiteitsfonds Tilburg hebben het Charitas voor Charitas Fonds opgericht. Dinsdag 1 februari hebben de betrokken partijen in aanwezigheid van de laatste zuster van Charitas op feestelijke wijze de overeenkomst ondertekend in het klooster in Roosendaal. Het Charitas voor Charitas Fonds stelt studiebeurzen beschikbaar aan (religieuze) vrouwen uit opkomende en ontwikkelingslanden. Deze beurzen bieden deze studenten de kans onderwijs te volgen aan Tilburg University op het gebied van zorg & religieus leven.

Jaarlijkse donatie

De fundatie doneert jaarlijks €100.000 voor de komende drie jaar aan de Stichting Universiteitsfonds Tilburg. Met deze donatie maakt het Charitas voor Charitas Fonds studiebeurzen beschikbaar voor vrouwelijke religieuzen en vrouwen uit opkomende en ontwikkelingslanden. Deze vrouwen krijgen zo de kans een masteropleiding aan Tilburg University te volgen op het gebied van zorg & religieus leven. Het Charitas voor Charitas Fonds biedt degenen die een beurs ontvangen ook een programma om bekend te worden met de geschiedenis en het charisma van de zusters van Franciscanessen van Charitas en hun gedachtegoed. De Fundatie Charitas hoopt dat de studentes met de kennis die zij opdoen tijdens hun studie aan Tilburg University, een bijdrage kunnen leveren aan het verlichten van nood onder de kleinen en kwetsbaren van onze wereld.

Aanmelden

Er zijn meerdere masteropleidingen aangewezen met raakvlakken op het gebied van zorg en/of religieus leven. Studenten melden zich eerst aan voor een van deze masteropleidingen en doen vervolgens een aanvraag voor een studiebeurs van het Charitas voor Charitas Fonds. Vanaf september 2022 kunnen de eerste studenten gebruik maken van deze studiebeurs.

Fundatie Charitas

De Fundatie Charitas is een instelling van de Rooms-Katholieke Kerk. De Fundatie Charitas beheert het erfgoed van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Charitas te Roosendaal. Deze congregatie is een stichting uit 1834 van Moeder Theresia Saelmaekers. Het leven van de zusters van de congregatie werd vooral gekenmerkt door grote eenvoud en door een praktische benadering van de wereld die zich aan hen voordeed. Dit laatste kwam onder andere tot uitdrukking in het motto van de zusters: ”eerst helpen en dan bidden”. Een ander kenmerk van de zusters was dat ze niet graag op de voorgrond traden en hun werk het liefst zoveel mogelijk onopgemerkt deden.

charitas for charitas

Meld je aan voor Charitas voor Charitas Fonds

 

Meer informatie: Michelle te Veldhuis, Teamleider Fondsenwerving Stichting Universiteitsfonds Tilburg University, sponsoredprograms@tilburguniversity.edu, 013 - 4662649