Corona

Oude updates over het coronavirus

Gepubliceerd: 25 februari 2020 Laatst bijgewerkt: 19 januari 2022

Op deze pagina's vind je eerdere updates over het coronavirus. Deze zijn meestal niet meer actueel.

Updates 2021

Update 14-12-2021, 19:05 uur

Tijdens de persconferentie van 14 december heeft het kabinet een verlenging van de huidige coronamaatregelen tot vrijdag 14 januari aangekondigd. Voor het Hoger onderwijs zijn er geen wijzigingen. De maatregelen die nu van kracht zijn, worden ook bij Tilburg University verlengd tot 14 januari. Alle geldende maatregelen zijn te vinden op deze website.

Update 29-11-2021, 18.00 uur

Tijdens de persconferentie op vrijdag 26 november heeft de regering aangekondigd dat de geldende coronamaatregelen worden verlengd tot 19 december. Eveneens is een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd.

Voor Tilburg University betekent dit dat het Sports Center en de horeca om 17.00 uur sluiten en dat evenementen na 17.00 uur niet meer kunnen plaatsvinden. Alle overige maatregelen blijven van kracht. Concreet betekent dit:

Onderwijs

 • In het onderwijs geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen. Colleges met een groepsaantal van boven de 75 vinden online plaats.
 • De maximale groepsgrootte geldt niet voor tentamens.
 • De maximale groepsgrootte geldt in de Library. Dat betekent dat er per verdieping 75 studenten gebruik kunnen maken van een werkplek.

Thuis en op de campus werken

Het thuiswerkadvies is aangescherpt. Werk thuis, tenzij je niet kan thuiswerken. Dit betekent dat medewerkers en studentenbesturen van Tilburg University tot nader orde wederom zoveel mogelijk vanuit huis werken, tenzij dit echt niet anders kan. Mocht je op de campus komen werken, is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen bij verplaatsen door de universiteitsgebouwen. De uitgangspunten zijn:

1. In principe werk je thuis, tenzij het werk fysieke aanwezigheid vraagt. Dat is o.a. het geval bij:

 • Het verzorgen of ondersteunen van fysiek onderwijs aan studenten, opnemen van digitaal onderwijs, en toetsing;
 • Het uitvoeren van locatiegebonden (lab)onderzoek;
 • Uitvoeren van bedrijfskritische processen en processen die nodig zijn om de algehele bedrijfsvoering in stand te houden.

2. De faciliteiten die we hebben om veilig te werken op de campus, willen we daarnaast zoveel mogelijk aanbieden aan mensen voor wie het thuiswerken om diverse redenen moeilijk is. Bijvoorbeeld door het ontbreken van een thuiswerkplek waar je goed kunt werken of door gevoelens van eenzaamheid of eentonigheid.

Evenementen en activiteiten

 • Evenementen kunnen na 17.00 uur niet meer plaatsvinden. Neem contact op met Conference and Event Support (CES);
 • Alle evenementen en activiteiten moeten zich houden aan een maximum van 75 personen per zelfstandige ruimte en een vaste zitplek. Het is niet toegestaan om door middel van de CoronaCheck meer personen toe te staan in de ruimte;
 • In lijn met de maatregelen voor de horeca gelden ook vaste zitplekken en 1,5 meter voor sociale activiteiten (borrels, koffie/thee ontvangst). Dit is niet mogelijk in onze eigen foyers, alleen in nabijgelegen horecagelegenheden;
 • In de weekenden is het nog mogelijk om niet-onderwijs gerelateerde evenementen door te laten gaan. Het is wel noodzakelijk om de CoronaCheck app, vaste zitplekken en 1,5 meter te hanteren. Kosten voor de logistieke organisatie hiervan liggen bij de organiserende eenheid. 

Promoties en redes

Promotieplechtigheden, inaugurele redes en afscheidsredes (geldig t/m 24 december):

 • Het is toegestaan om maximaal 30 gasten uit te nodigen;
 • Het is toegestaan om maximaal 3 commissieleden fysiek deel te laten nemen aan promotieplechtigheden.

Horeca

 • Horecagelegenheden sluiten om 17.00 uur. Dit betreft Grand Café Esplanade, O’Café, Olympia Sports Bar en Faculty Club;
 • Bedrijfskantines (Restaurant) en doorstroomlocaties mogen voor afhalen langer open blijven. Kijk op de website voor de actuele openingstijden;
 • Overal waar de QR-check van toepassing is, is een zitplaats verplicht (Esplanade, O’Café, Olympia Sports Bar en Faculty Club). Op de doorstroomlocaties en in bedrijfskantines hoeft geen QR getoond te worden (o.a Restaurant, Top Croque, CUBE). Er zijn maximaal 75 zitplaatsen beschikbaar in Restaurant;
 • Het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden en om een mondneusmasker te dragen bij verplaatsing.

Sport

 • Er mogen geen binnen- en buitensportactiviteiten meer plaatsvinden na 17.00 uur. Alle geplande, gereserveerde en geroosterde sportactiviteiten na 17.00 zijn geannuleerd, het sportcentrum sluit om 17.00 uur. Meer informatie naar abonnementhouders volgt via de kanalen van het Sports Center;
 • Er wordt een QR-check uitgevoerd bij binnenkomst in de gebouwen;
 • Mondneusmasker is verplicht bij verplaatsingen door het gebouw. Bij de sportactiviteiten mag deze worden afgedaan;
 • Publiek is niet meer toegestaan bij sportwedstrijden.
Update 12-11-2021, 21.00 uur

De regering heeft op 12 november nieuwe maatregelen aangekondigd voor de komende drie weken om op korte termijn de besmettingen omlaag te brengen. In het onderwijs gaat een maximale groepsgrootte van 75 personen gelden. Dit betekent dat wederom colleges met een groepsaantal van boven de 75 online plaatsvinden. We betreuren het dat een deel van het onderwijs toch weer online zal moeten plaatsvinden, maar zijn blij dat het onderwijs grotendeels door kan gaan. De maximale groepsgrootte zal niet gelden voor tentamens. Hieronder volgt een opsomming van de uitwerking van de aangekondigde maatregelen voor onze universiteit. De maatregelen zijn effectief vanaf 13 november.

Onderwijs

 • In het onderwijs gaat een maximale groepsgrootte van 75 personen gelden. Dit betekent dat wederom colleges met een groepsaantal van boven de 75 online plaatsvinden. Hoe we dit vorm kunnen geven per vak, zal via Canvas gecommuniceerd worden.

 • De maximale groepsgrootte zal niet gelden voor tentamens.

 • De maximale groepsgrootte zal wel gelden in Library. Dat betekent dat er per verdieping 75 studenten gebruik kunnen maken van een werkplek. We werken eraan om zo snel mogelijk het reserveringssysteem hierop aan te passen.

Thuis en op de campus werken

 • In principe werken medewerkers thuis, tenzij het werk fysieke aanwezigheid vraagt. Dat is het geval bij:
  • Het verzorgen of ondersteunen van fysiek onderwijs aan studenten, opnemen van digitaal onderwijs, en toetsing;
  • Het uitvoeren van locatiegebonden (lab)onderzoek;
  • Uitvoeren van bedrijfskritische processen en processen die nodig zijn om de algehele bedrijfsvoering in stand te houden.
 • Voor medewerkers voor wie het thuiswerken om diverse redenen moeilijk is, denk hierbij aan het ontbreken van een thuiswerkplek of door gevoelens van eenzaamheid of eentonigheid, wordt een uitzondering gemaakt.

Evenementen en activiteiten

 • De 94e Dies Natalis die gepland stond voor 18 november aanstaande, wordt verplaatst.
 • Diploma-uitreikingen die gepland staan voor aankomend weekend gaan door, aangezien de uitreikingen nog steeds voldoen aan de huidige maatregelen;
 • Nadere uitwerking voor overige evenementen volgt zo spoedig mogelijk.

Update 18-11-2021:

 • Alle evenementen en activiteiten moeten zich houden aan een maximum van 75 personen per zelfstandige ruimte en een vaste zitplek.

 • In lijn met de maatregelen voor de horeca gelden ook vaste zitplekken voor sociale activiteiten (borrels, koffie/thee ontvangst) en daarom roepen we op om hiermee naar de nabijgelegen horecagelegenheden te gaan of te annuleren. Dit is niet mogelijk in onze eigen foyers.

 • Het is niet toegestaan om door middel van de CoronaCheck meer personen toe te staan in de ruimte. Dit zal voor onderwijsgerelateerde evenementen altijd 75 personen blijven. 

 • In de weekenden is het nog mogelijk om niet-onderwijs gerelateerde evenementen door te laten gaan. Het is wel noodzakelijk om de CoronaCheck app en vaste zitplekken te hanteren. Kosten voor de logistieke organisatie hiervan liggen bij de organiserende eenheid. 

Horeca

 • In navolging van de landelijke maatregelen sluit onze horeca locaties om 20.00 uur.
 • Ook geldt overal waar de QR-check van toepassing is, dat een zitplaats verplicht is.

Sport

 • Publiek is vanaf 13 november niet meer toegestaan bij sportwedstrijden.
Update 04-11-2021, 09.00 uur

De regering heeft op 2 november nieuwe maatregelen in de aanpak van het coronavirus aangekondigd. Het coronavirus grijpt opnieuw om zich heen, waardoor we helaas opnieuw maatregelen moeten nemen. Hoewel er oog is voor het belang van elkaar ontmoeten op de campus, moeten we met elkaar ook zorgen voor een veilige werk- en leeromgeving en vragen we iedereen verantwoordelijkheid te nemen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Voor Tilburg University gelden de volgende (wijzigingen in) maatregelen:

Basisregels

 • Was vaak en goed de handen;
 • 1,5 meter is een veilige afstand;
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Werken op de campus

 • In alle teams is een start gemaakt met hybride werken. Per 3 november wordt het thuiswerkadvies aangescherpt. Medewerkers werken minimaal 50% van de tijd thuis. Stem met collega’s en leidinggevende af hoe je dit samen, hybride, met elkaar invult;
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar. Organiseer werk en bijeenkomsten zo dat in zoveel mogelijk gevallen afstand tot elkaar gehouden kan worden. Houd hierbij ook rekening met specifieke doelgroepen in de organisatie.

Mondkapjes

 • Per 6 november wordt de mondkapjesplicht opnieuw ingevoerd. Hierbij geldt net als voorheen dat mondkapjes gedragen moeten worden wanneer mensen zich bewegen door de universiteitsgebouwen, maar niet wanneer zij plaatsnemen in de collegezaal of achter hun bureau;
 • Ook in de winkels op de campus geldt per 6 november een mondkapjesplicht.

QR-check

 • Bij evenementen op initiatief en/of gericht op hoofdzakelijk extern publiek geldt de QR-check;
 • Promoties/redes/diploma-uitreikingen en Open Dagen (6 en 20 november) vallen onder onderwijs/onderzoek; een QR-check is niet nodig;
 • Een QR-check zal per 6 november worden ingevoerd bij betreding van het Sports Center. Na QR-controle bij de ingang hoeft vervolgens binnen bij verplaatsing geen mondkapje meer gedragen te worden;
 • In Grand Café Esplanade en de Faculty Club blijft de QR-check van kracht, maar wordt per 6 november uitgebreid met het terras;
 • In de bedrijfsrestaurants & lunchrooms zoals Mensa, Cobbenhagen en CUBE wordt geen QR-check toegepast (deze vallen niet onder de horeca regelgeving). Beweeg je in de mensa of lunchroom naar je tafel, dan is tot het moment dat je zit een mondkapje verplicht.

Vaccinatie en testen

 • Ben je nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus? Dan moedigen wij je aan om je alsnog te laten vaccineren. We willen je erop attenderen dat het op verschillende locaties van de GGD mogelijk is om zonder afspraak gevaccineerd te worden. Kijk voor meer informatie op Prikken zonder afspraak.
 • We vragen je om, als je onderwijs volgt of werkt op de campus en nog niet gevaccineerd bent, een zelftest te doen iedere keer voordat je naar de campus komt. Gevaccineerde medewerkers en studenten vragen we om tweemaal per week een zelftest te doen.  Door het doen van een zelftest voorkom je dat het coronavirus ongemerkt verder wordt verspreid onder jouw collega’s of studenten. Als medewerker of student kun je gratis zelftesten aanvragen via www.zelftestonderwijs.nl.
Update 11-10-2021, 10.00 uur

Vanaf 15 oktober zijn er veranderingen in het beleid rondom de noodzaak voor de QR check voor events.

We willen zorgdragen voor een veilige omgeving voor iedereen en verantwoordelijk omgaan met de ruimte die de richtlijnen ons bieden. Inmiddels hebben we goede ervaringen met samenkomsten met mensen. We zijn er daarom van overtuigd dat het veilig kan om per 15 oktober de QR-check niet langer toe te passen bij evenementen en activiteiten die op ons eigen initiatief worden georganiseerd. Dit betreft promoties, redes, open dagen en diploma-uitreikingen. Het beleid voor externe evenementen met een horeca-element blijft hetzelfde, daar blijft de QR check van toepassing.

We zetten de CoronaCheck-app dus niet in voor colleges, ongeacht of daar externen bij aanwezig zijn als gastdocent of genodigden.

Door het landelijke tekort aan horecapersoneel staat catering bij evenementen op het moment onder druk. Zorg daarom dat je evenement tijdig wordt aangemeld, zodat onze gecontracteerde horecapartners naar de mogelijkheden kunnen kijken. Nog steeds blijft het van belang dat evenementen tijdig worden aangemeld bij Conference & Event Support (CES) zodat zij met de organisatoren kunnen afstemmen over actuele richtlijnen en mogelijkheden.

Update 22-09-2021, 18.30 uur

Vanaf 25 september vinden er op onze universiteit enkele versoepelingen plaats in de huidige coronamaatregelen. Wat dit voor het onderwijs, werken op de campus, evenementen en het campusleven betekent, lees je hieronder. 

Onderwijs

Er vinden voor het eerste blok geen grote wijzigingen plaats ten opzichte van de huidige situatie met betrekking tot onderwijs op de campus. Aangezien er wel meer ruimte is, hebben opleidingen de mogelijkheid een online college om te zetten naar een college op de campus. Dit zal worden gecommuniceerd via Canvas.

Voor tentamens/examens is de maximum groepsgrootte al op 20 september vervallen, waarbij ook geen anderhalve meter afstand hoeft te worden gehouden. Specifieke informatie over hoe en waar het tentamen plaatsvindt wordt ook gecommuniceerd via Canvas. De gesurveilleerde tentamens vinden plaats op de campus. Meer informatie over tentamens vind je in de sectie met FAQ over tentamens.

Voor het tweede blok geldt dat al het onderwijs op de campus is geroosterd. Omdat de ervaringen met online onderwijs ons veel geleerd hebben, gaan we toe naar een situatie van blended learning. Dit houdt in dat er per onderdeel van het programma bekeken gaat worden welke onderwijsvorm het beste past. Ook online onderwijsvormen behoren daarbij tot de mogelijkheden.

De bibliotheek is na de verbouwing weer geopend. De maximum groepsgrootte vervalt ook daar. Alle studieplekken mogen weer gebruikt worden.

Werken op de campus

Het landelijke thuiswerkadvies wordt per 25 september licht versoepeld naar ‘werk thuis waar het kan, en op kantoor als het nodig is’. Naar aanleiding van deze versoepelingen heeft het College van Bestuur besloten om een start te gaan maken met de invoering van het hybride werken, volgens de uitgangspunten die voor de zomer zijn vastgesteld. Van belang is op te merken dat van medewerkers die onderwijs verzorgen en medewerkers die een onderwijsondersteunende rol hebben fysieke aanwezigheid op de campus al wordt verwacht. In aanvulling daarop en voor medewerkers die voor hun werk niet altijd noodzakelijk op de campus aanwezig hoeven te zijn, worden de uitgangspunten van het hybride werken van toepassing. De eerdere algemene bepalingen over aanwezigheidsregistratie en een maximale kantoorbezetting komen hiermee te vervallen. Bekijk het nieuwsbericht op intranet voor meer informatie over hybride werken, richtlijnen en arbeidsvoorwaarden.

Evenementen en academische plechtigheden

We willen zorgdragen voor een veilige omgeving voor iedereen en verantwoordelijk omgaan met de ruimte die er komt. We kiezen er daarom voor om voor evenementen en een aantal grotere bijeenkomsten de CoronaCheck-app in combinatie met legitimatie toe te passen. We doen dit voor alle evenementen met externe gasten, promoties, redes, diploma-uitreikingen en bijeenkomsten met een sociaal karakter/borrels waarbij externen zijn uitgenodigd. Hiermee volgen we voor dit type samenzijn dezelfde lijn als die de horeca toepast voor evenementen in de publieke sfeer. Deze bijeenkomsten zullen zoveel mogelijk vrijgehouden worden van doorloop van studenten en medewerkers. Mochten de richtlijnen voor de horeca wijzigen, dan zullen we dit heroverwegen.

De CoronaCheck-app gaat niet gelden voor colleges, ongeacht of daar externen bij aanwezig zijn als gastdocent of genodigden, en wervingsevenementen/ open dagen voor studiekiezers. Een en ander wordt ingeregeld met de organisatoren. Nog steeds is het daarom van belang dat alle evenementen worden aangemeld bij Conference & Event Support (CES) zodat zij met de organisatoren kunnen afstemmen.

Veilig op de campus, zelftesten en vaccineren

In de komende periode geldt onverminderd: Blijf thuis bij klachten. We vragen je om, als je onderwijs volgt of werkt op de campus en nog niet gevaccineerd bent, een zelftest te doen iedere keer voordat je naar de campus komt. Gevaccineerde medewerkers en studenten vragen we om tweemaal per week een zelftest te doen. Door het doen van een zelftest voorkom je dat het coronavirus ongemerkt verder wordt verspreid onder jouw collega’s of studenten. Als medewerker of student kun je gratis zelftesten aanvragen via www.zelftestonderwijs.nl.

Niet alle medewerkers en studenten die naar de campus komen voor het verzorgen of volgen van onderwijs of ander werkactiviteiten zullen zich volledig comfortabel en veilig voelen. Respecteer dat mensen verschillend zijn. Houd rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte. Ben je nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus? Dan moedigen wij je aan om je te laten vaccineren. We willen je erop attenderen dat het op verschillende locaties van de GGD mogelijk is om zonder afspraak gevaccineerd te worden. Kijk voor meer informatie op Prikken zonder afspraak

Update 15-09-2021, 16.30 uur

Update na de persconferentie van 14 september 2021

Op onze campus mochten we de anderhalve meter al loslaten als dat voor onderwijs en onderzoek nodig was. Per 25 september wordt de anderhalve meter in de hele samenleving als verplichting afgeschaft en geldt voor onderwijsinstellingen ook geen maximum meer van 75 personen per ruimte. Ook is gisterenavond aangekondigd dat het thuiswerkadvies licht wordt versoepeld.

De epidemie is nog niet voorbij, maar hiermee gaan we een nieuwe fase in van de coronacrisis. We zijn blij met de nieuwe mogelijkheden om elkaar weer vaker te kunnen zien op onze campus. Tegelijkertijd willen we de ruimte die er komt veilig en verantwoord inzetten, met begrip en aandacht voor medewerkers en studenten die zorgen hebben, of tot een kwetsbare groep behoren.

De aangekondigde maatregelen vragen nadere uitwerking en landelijke afstemming, zowel op het gebied van onderwijs, het thuiswerken, als voor evenementen. Deze uitwerkingen willen we we zorgvuldig doen. Op woensdag 22 september communiceren we wat de maatregelen concreet voor onze universiteit betekenen.

Informatie hierover zal op deze website worden gepubliceerd en via diverse kanalen worden gedeeld. Houd onze sociale media kanalen in de gaten.

Update 27-08-2021, 15:00 uur

Basisregels per 30 augustus

 • Per 30 augustus geldt op de universiteit een maximale groepsgrootte van 75 personen exclusief docenten en begeleiders, per zelfstandige ruimte. We laten de anderhalve meter afstand alleen los voor onderwijs- en onderzoeksactiviteiten waarbij de anderhalve meter afstand niet gehouden kan worden.
 • Voor andere activiteiten die binnen plaatsvinden blijft de anderhalve meter gelden.
 • Buiten de onderwijsruimtes, dus onder andere in kantoren, gangen en andere doorstroomlocaties (grote, open ruimtes zoals de entree van een gebouw) dragen we een mondneusmasker bij verplaatsing en houden we anderhalve meter afstand.
Update 20-08-2021, 13:00 uur

Aanvullende informatie met betrekking tot maatregelen per 30 augustus

In eerdere updates op deze website is beschreven wat de aangekondigde versoepelingen en restricties per 30 augustus concreet betekenen. Over een aantal zaken, zoals hoe om te gaan met plechtigheden, zoals diploma-uitreikingen, afstuderen en promoties, wordt uiterlijk 27 augustus duidelijkheid verwacht. Zodra dit bekend is zal de informatie worden aangepast in de FAQ’s op deze coronawebsite en via andere kanalen worden gecommuniceerd.

Vaccineren

Ben je nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus? Dan moedigen wij je aan om je te laten vaccineren om een veilige werk en leeromgeving te creëren. We willen je er op attenderen dat het op verschillende locaties van de GGD mogelijk is om zonder afspraak gevaccineerd te worden. Kijk voor meer informatie op Prikken zonder afspraak.

Werken op de campus

We werken nog steeds zo veel mogelijk vanuit huis. Ga daarom alleen voor noodzakelijke werkzaamheden naar de campus, zoals het geven van onderwijs. Kom je naar de campus? Doe dan vooraf een zelftest.

Mondkapjes

In de campusgebouwen is vanaf 30 augustus het dragen van een mondkapje weer verplicht bij verplaatsen. We roepen medewerkers en studenten op dit nu al te doen.

Update 17-08-2021, 17:00 uur

Grotendeels open, maar wel veilig en verantwoord

Het kabinet heeft aangekondigd dat we in het nieuwe collegejaar onderwijs mogen verzorgen zonder de anderhalvemeterregel. Wel zijn er nog een aantal extra randvoorwaarden om het fysieke onderwijs verantwoord te laten plaatsvinden, zoals een maximale groepsgrootte van 75 studenten. We zijn erg blij met deze belangrijke stap voor het onderwijs en het welzijn van onze studenten en medewerkers.

Hieronder lichten we toe wat de aangekondigde versoepelingen en restricties per 30 augustus concreet betekenen. Over een aantal zaken, zoals hoe om te gaan met plechtigheden, zoals diploma-uitreikingen, afstuderen en promoties, wordt volgende week duidelijkheid verwacht. Zodra dit bekend is zal dit worden aangepast in de FAQ’s op deze coronawebsite.

Onderwijs

Voor het onderwijs betekent dit dat werkcolleges, practica en hoorcolleges met maximaal 75 studenten fysiek op de campus plaatsvinden. De collegezalen zullen daarop worden ingericht. We streven ernaar om zo veel mogelijk onderwijsactiviteiten op de campus te organiseren. In gevallen waar dat niet kan, zal het college online plaatsvinden.
Hoe we dit vorm kunnen geven per vak, zal via Canvas gecommuniceerd worden. Tevens wordt studenten geadviseerd om hun rooster regelmatig te checken op eventuele wijzigingen, aangezien deze nieuwe situatie roosterwijzigingen met zich mee zal brengen.

Een veilige werk- en leeromgeving

Mondkapjes

In de campusgebouwen is het dragen van een mondkapje weer verplicht bij verplaatsen. 

Looproutes

Er komen weer looproutes in de gebouwen. Desinfectiezuilen blijven beschikbaar.

Zelftesten

Zelftesten blijft belangrijk. Zelftesten kunnen ook nog steeds kosteloos besteld en thuisbezorgd worden via zelftestonderwijs.nl. We vragen je om minimaal twee maal in de week, of voordat je naar de campus komt, een zelftest te doen. Zelftesten zijn ook af te halen bij de balie in Academia building, de Postkamer in Koopmans building en de balie in de Meerkoldreef.

Vaccineren

Ben je nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus? Dan moedigen wij je aan om je te laten vaccineren om een veilige werk- en leeromgeving te creëren. We willen je er op attenderen dat het op verschillende locaties van de GGD mogelijk is om zonder afspraak gevaccineerd te worden. Kijk voor meer informatie op Prikken zonder afspraak.

Campus

Studieplekken

Er wordt gekeken hoe de studieplekken maximaal binnen de nieuwe richtlijnen beschikbaar kunnen worden gesteld. Niet geroosterde collegezalen kunnen worden gebruikt als vrije studieplek, zonder reservering. De student meeting rooms zijn weer op normale capaciteit beschikbaar (tot een maximum van 75) en te reserveren via Libcal. De studieplekken zijn beschikbaar tijdens de openingstijden van de gebouwen.

Openingstijden

Gebouwen gaan weer open zoals voorheen. Dit betekent dat alle gebouwen (m.u.v. Olympia, Restaurant en Library) geopend zijn van 08.00 tot 22.30 uur.

 • Restaurant: 08.30 - 20.00 uur.
 • Olympia: 08.00 - 24.00 uur. Weekend 10.00 – 21.00 uur.
 • Library: 08.00 - 23.00 uur. Weekend 10.00 – 23.00 uur.

Restaurant

Het Restaurant is open van 08.30 tot 20.00 uur. Er zijn 75 zitplaatsen beschikbaar. De cateringlocaties in Cube en Cobbenhagen gaan per 30 augustus weer open, ook hier zullen maximaal 75 zitplaatsen beschikbaar worden gesteld.

Grand Café Esplanade

Grand Café is per 16 augustus weer geopend, onder de horeca voorschriften.

Evenementen

Ook voor onderwijsgerelateerde evenementen, zoals de Opening Academisch Jaar op 30 augustus aanstaande, betekenen de nieuwe richtlijnen dat er maximaal 75 mensen in een ruimte kunnen plaatsnemen, onafhankelijk van de grootte van de zaal. Neem contact op met Conference & Event Support (CES) als je iets wilt organiseren. Zij denken graag met je mee en kennen de actuele richtlijnen.

Update 13-08-2021, 20:00 uur

Update na de persconferentie van 13 augustus 2021

Zeer verheugd hebben we vanavond gekeken naar de persconferentie. Het kabinet heeft aangekondigd dat we in het nieuwe collegejaar onze studenten weer op onze mooie groene campus mogen verwelkomen en onderwijs mogen verzorgen zonder de anderhalvemeterregel. Wel zijn er nog een aantal extra randvoorwaarden om het fysieke onderwijs verantwoord te laten plaatsvinden. We zijn erg blij met deze belangrijke stap voor het onderwijs en het welzijn van onze studenten en medewerkers.

We werken uit wat de aangekondigde versoepelingen en restricties concreet betekenen voor (aankomend) studenten en medewerkers van Tilburg University. Informatie hierover zal op deze website worden gepubliceerd en via diverse kanalen worden gedeeld. Houd onze socialemediakanalen in de gaten.

Update 16-07-2021, 15.15 uur

Werken op de campus 

Dringend advies tot thuiswerken 

Vanwege het sterk aantal toenemende personen dat positief test op corona, geldt met ingang van 15 juli 2021 wederom het dringende advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Dit betekent dat medewerkers van Tilburg University met ingang van deze datum tot nader orde wederom zoveel mogelijk vanuit huis werken, tenzij dit echt niet anders kan.  

De uitgangspunten zijn:  

1. In principe werk je thuis, tenzij het werk fysieke aanwezigheid vraagt. Dat is het geval bij: 

 • Het verzorgen of ondersteunen van fysiek onderwijs, opnemen van digitaal onderwijs, en toetsing; 

 • Het uitvoeren van locatiegebonden (lab)onderzoek; 

 • Uitvoeren van bedrijfskritische processen en processen die de nodig zijn om de algehele bedrijfsvoering in stand te houden; 

2. De faciliteiten die we hebben om veilig te werken op de campus, willen we daarnaast zoveel mogelijk aanbieden aan mensen voor wie het thuiswerken om diverse redenen moeilijk is. Bijvoorbeeld door het ontbreken van een thuiswerkplek waar je goed kunt werken of door gevoelens van eenzaamheid of eentonigheid. 

Vraagt je werk fysieke aanwezigheid je op de campus? Dan geldt het volgende: 

Voorafgaand aan de komst naar de campus: 

 • Stem je je aanwezigheid op de campus af met je leidinggevende. Je hoeft je aanwezigheid niet te meer te laten registreren.   

 • Vragen we je een zelftest te doen en alleen wanneer deze negatief is, naar de campus te komen. De zelftest is op vrijwillige basis. 

Gedurende je aanwezigheid op de campus: 

 • Volg je de landelijke algemene (hygiëne)richtlijnen van de overheid en het RIVM,  

 • Neem je de aanvullende corona-richtlijnen van Tilburg University in acht, en  

 • Houd je zelf bij met wie je contact hebt gehad voor het geval je gevraagd wordt om mee te werken aan een GGD-contactonderzoek. 

Bestel zelftesten  

Je komt in geen enkel geval naar de campus wanneer: 

 • Je klachten hebt die passen bij corona of wanneer je positief getest bent op corona; 

 • Je huisgenoot klachten heeft die passen bij corona of je huisgenoot positief getest is op corona; 

 • Je in contact bent geweest met iemand die positief getest is op corona;   

 • Je een positieve uitslag van een zelftest hebt; 

 • Je terugkomt uit een door de Nederlandse overheid aangewezen risicogebied en er een plicht tot thuisquarantaine geldt. 

Update 23-06-2021, 14.30 uur

Tijdens de persconferentie van 18 juni heeft het kabinet nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen bekend gemaakt per 26 juni. 

Werken op de campus per 28 juni 

Het overheidsadvies om zoveel mogelijk thuis te werken wijzigt per 26 juni: er mag weer op kantoor gewerkt worden als mensen op hun werkplek anderhalve meter afstand kunnen houden tot hun collega's. De basisregels blijven nog wel van kracht zoals thuisblijven en laten testen bij gezondheidsklachten. Als anderhalve meter afstand houden op kantoor niet lukt, blijft het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken. 

 • Mogelijkheid om deels op de campus te werken: vanaf maandag 28 juni geldt op onze universiteit een maximum 30% van de normale kantoorbezetting per verdieping, voor zover anderhalve meter afstand in de kantoren kan worden gewaarborgd. Leidinggevenden roepen we op om die 30% te monitoren.  
 • Als je wilt komen werken, stem dit dan vooraf af met je leidinggevende. Je hoeft je aanwezigheid niet te meer te laten registreren. Als je naar de campus wilt komen, roepen we je om vooraf een zelftest te doen. Die zelftest doe je op vrijwillige basis; kosteloos te bestellen via www.zelftestonderwijs.nl/  
 • Op kantoren waar werkplekken niet met anderhalve meter tussenruimte op te stellen zijn, mag maximaal één persoon aanwezig zijn. Als collega’s die hetzelfde kantoor delen tegelijkertijd aanwezig moeten zijn en onvoldoende afstand kunnen houden, zoek dan in overleg met je leidinggevende naar een andere kantoorruimte. 
 • Blijf zoveel mogelijk digitaal vergaderen.  

We zijn inmiddels ver gevorderd met het opstellen van kaders en richtlijnen met betrekking tot hybride werken in de toekomst. Nadere informatie volgt voor de zomer.  

Regels op de campus per 28 juni 

 • Het eenrichtingsverkeer in de gebouwen en op de campus komt te vervallen. Blijf altijd letten op het houden van anderhalve meter afstand tot elkaar en loop bij smalle doorgangen vlot langs elkaar.  
 • De mondkapjesplicht vervalt op de hele campus. Het is niet meer nodig om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes en gangen van gebouwen. We hebben er begrip voor als mensen een mondkapje willen blijven dragen.  
 • Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Moet je bijvoorbeeld werkzaamheden verrichten waarbij je de anderhalve meter afstand niet kunt waarborgen, bijvoorbeeld in labs met fysiek contact, dan gelden de regels zoals voor contactberoepen. Je draagt dan wel een mondkapje en registreert je bezoekers. Bij vragen of twijfel hierover kun je contact opnemen met je leidinggevende of de Arbo functionaris.  
 • Op locaties met veel wisselende contactmomenten, zoals aan de balies, blijven we de veiligheidsschermen hanteren, maar hoeven medewerkers geen mondkapjes meer te dragen.  

Evenementen per 28 juni 

 • Evenementen BINNEN mogen plaatsvinden met als maximum aantal de zaalcapaciteit op anderhalve meter afstand. Er is nog geen mogelijkheid voor sociale borrels of bijeenkomsten in de foyers vanwege de anderhalve meter maatregel en het aantal toegestane personen per m2.  
 • Het is ook weer toegestaan om bij evenementen te zingen of blaasinstrumenten te gebruiken als vorm van entertainment. Aanvragen gaan via Conference and Event Support (CES) per mail of telefoon via (013 – 466) 8552.  
 • Het is weer toegestaan voor groepen tot 70 personen om BUITEN samen te komen op anderhalve meter afstand. Neem contact op met CES voor de mogelijkheden (ook voor bijeenkomsten met meer dan 70 personen) en aandachtspunten.  
 • Voor de walk-through variant van de diplomauitreikingen is het mogelijk om maximaal 4 gasten per student mee te laten lopen door de walk through. Buiten mogen er meer gasten aanwezig zijn mits op 1,5 meter afstand.  
Update 18-06-2021, 20:00 uur

Positief nieuws! Tijdens de persconferentie op 18 juni heeft het kabinet per 26 juni opnieuw versoepelingen in de coronamaatregelen aangekondigd. We werken uit wat de versoepelingen concreet betekenen voor studenten en medewerkers van Tilburg University. Informatie hierover zal op deze website worden gepubliceerd en via diverse kanalen worden gedeeld. Houd onze sociale media kanalen in de gaten.

Update 12-05-2021, 12:30 uur

Op 11 mei heeft het kabinet (op voorwaarde van dalende besmettingscijfers) per 18 mei versoepelingen aangekondigd in de aanpak van het coronavirus. We werken uit wat de nieuwe maatregelen verder concreet voor Tilburg University betekenen. Informatie hierover zal op deze website worden gepubliceerd en via de kanalen van het sportcentrum.

Update 06-05-2021, 17:00 uur

Vanaf nu is het voor studenten en medewerkers van onze universiteit mogelijk om via de website www.zelftestonderwijs.nl gratis zelftesten te bestellen. Het afnemen van een zelftest is niet voorwaardelijk voor de individuele student of docent voor toegang tot het onderwijs. Wel moedigt Tilburg University het gebruik ervan aan.

Je doet alleen een zelftest als je geen coronagerelateerde klachten hebt en plannen hebt om naar de campus te komen. Heb je wel coronagerelateerde klachten of is de zelftest positief? Blijf dan thuis en maak een afspraak bij de GGD om je te laten testen.

In de FAQ over de campus bij het onderwerp zelftesten is meer informatie te vinden over het gebruik van zelftesten.

Update 28-04-2021, 10.15 uur

Vanaf 28 april is in verband met landelijke versoepelingen meer mogelijk op de campus. Dit betekent naast de uitbreidingen voor het onderwijs, zoals gecommuniceerd in de update van 21 april, onder andere:

 • Bij studie-inhoudelijke bijeenkomsten van studieverenigingen zijn maximaal 30 gasten welkom. Wij vragen studenten om bij deze gelegenheden voor hun komst naar onze campus zelf een sneltest af te nemen.
 • Bij promoties, oraties en redes onder leiding van de Pedel zijn 30 gasten welkom. Wij vragen bezoekers, net als onze medewerkers en studenten om bij deze evenementen voor hun komst naar onze campus zelf een sneltest af te nemen.
 • De diploma-uitreikingen zijn mogelijk volgens de “walk-through” variant in de weekenden. Van de opleiding hoort de student hoe zijn of haar diploma-uitreiking eruit zal zien. Iedere student mag 2 mensen meenemen. Wij vragen bezoekers, net als onze medewerkers en studenten om bij deze gelegenheden voor hun komst naar onze campus zelf een sneltest af te nemen.
 • Het restaurant (Mensa) is van 11.00 uur -14.00 uur open voor take-away lunch. Er zijn geen zitplaatsen beschikbaar.
 • Door het vervallen van de avondklok, zijn er weer mogelijkheden om de uren voor sport uit te breiden. Kijk voor actuele mogelijkheden in de reserveringsapp of op de website.
 • Houd rekening met aangepaste openingstijden van gebouwen in verband met de coronamaatregelen.
Update 20-04-2021, 20.00 uur

Tijdens de persconferentie op dinsdag 20 april, heeft de regering versoepelingen in de geldende coronamaatregelen aangekondigd. Ook over de geplande openstelling van het hoger onderwijs is positief besloten. We zijn heel blij dat we onze studenten hiermee enig perspectief kunnen bieden. Vanaf 28 april (de universiteit is vanwege Koningsdag gesloten op 26 en 27 april) is er meer mogelijk voor onze studenten. Studenten zullen via Canvas worden geïnformeerd over welke activiteiten op de campus zullen plaatsvinden. Zie ook de update van 14-4 op deze website over on campus onderwijs.

In aanvulling op de huidige veiligheidsmaatregelen komen zelftesten beschikbaar voor studenten en docenten. Gebruik van zelftesten is op vrijwillige basis en gebeurt zelfstandig. Studenten en medewerkers kunnen gratis zelftesten aanvragen, die vervolgens worden thuisbezorgd. Meer informatie over de zelftesten en het bestelproces is vanaf 21 april te vinden via www.zelftestonderwijs.nl en op deze website. Op de website van de Rijksoverheid is hierover nu al meer informatie te vinden.

Update 14-04-2021, 18.00 uur

Tijdens de persconferentie op dinsdag 13 april heeft de regering aangekondigd dat de geldende coronamaatregelen worden verlengd tot en met 28 april. Het besluit over heropenen van het Hoger Onderwijs is helaas uitgesteld. Toch hopen we dat volgende week het besluit zal worden genomen om vanaf 28 april (de universiteit is vanwege Koningsdag gesloten op 26 en 27 april) de campus open te stellen voor onderwijsactiviteiten. Dit besluit is afhankelijk van de epidemiologische omstandigheden op dat moment. We gaan door met de voorbereidingen hiervoor, zodat we er klaar voor zijn als het weer kan en mag.

Concreet betekent dit in geval van openstelling voor het onderwijs het volgende:

 • We doen ons uiterste best studenten 1 dag in de week op de campus te kunnen ontvangen voor onderwijsactiviteiten zoals werkcolleges of begeleid groepswerk. De capaciteit wordt maximaal benut binnen de kaders die de overheid stelt. Doordat geldende veiligheidsmaatregelen (waaronder de anderhalve meter maatregel) blijven gehandhaafd, blijft de capaciteit beperkt, maar we doen wat mogelijk is. Studenten zullen via Canvas worden geïnformeerd over welke activiteiten op de campus zullen plaatsvinden.
 • Om toch zo veel mogelijk studenten de mogelijkheid te geven tot gezamenlijk studeren, worden niet geroosterde onderwijsruimtes beschikbaar gesteld voor onbegeleid groepswerk. Altijd volgens de geldende coronamaatregelen. Studenten kunnen dan op de groene markeringen plaatsnemen zonder reservering, waarbij een Tilburg University card overlegd moet kunnen worden ter controle door de coronasurveillanten.
 • In aanvulling op de huidige veiligheidsmaatregelen komen zelftests kosteloos beschikbaar voor studenten en docenten. Deze kunnen voor extra veiligheid zelf worden afgenomen voordat er wordt deelgenomen aan fysiek onderwijs. Gebruik van zelftesten is op vrijwillige basis en gebeurt zelfstandig. Het afnemen van een zelftest is niet voorwaardelijk voor de individuele student of docent voor toegang tot het onderwijs. Over beschikbaarheid, bestelwijze, gebruiksaanwijzing en richtlijnen rondom het zelftesten volgt zo snel als mogelijk meer informatie, onder andere via de website Tilburg University & corona. Op de website van de Rijksoverheid is hierover nu al meer informatie te vinden.

Voor werken op de campus voor medewerkers, gaat in geval van openstelling het volgende gelden:

 • In principe werk je thuis, tenzij het werk fysieke aanwezigheid vraagt. Dat is het geval bij:
  • Het verzorgen of ondersteunen van fysiek onderwijs, opnemen van digitaal onderwijs, en toetsing;
  • Het uitvoeren van locatie-gebonden (lab)onderzoek;
  • Uitvoeren van bedrijfskritische processen en processen die nodig zijn om de algehele bedrijfsvoering in stand te houden
 • De faciliteiten die we hebben om veilig te werken, willen we zoveel mogelijk aanbieden aan mensen voor wie het thuiswerken om diverse redenen moeilijk is. Bijvoorbeeld door het ontbreken van een thuiswerkplek waar je goed kunt werken of door gevoelens van eenzaamheid of eentonigheid.
 • Wanneer de zelftests beschikbaar komen voor medewerkers en studenten, kan door medewerkers voor de komst naar de campus ook een zelftest worden afgenomen voor extra veiligheid. De regel blijft dat wanneer je klachten hebt, je in geen geval naar de campus komt, maar je eerst laat testen bij de GGD.
 • Bovenstaande houdt in dat het werk en de fysieke aanwezigheid die dat vraagt en het welzijn van de medewerker leidend zijn bij het bepalen of werken op de campus mogelijk/nodig is. Het betekent ook dat we geen ‘voorrang’ geven aan mensen die al gevaccineerd zijn om op de campus te komen werken. Het impliceert ook dat van medewerkers voor wie het werk fysieke aanwezigheid vraagt, verwacht wordt dat zij naar de campus komen. Meer informatie over werken op de campus is ook te vinden in de FAQ’s voor medewerkers op de coronawebsite.

We hopen dat we tijdens de persconferentie van 20 april uitsluitsel krijgen over de voorgenomen openstelling. Meer informatie over het uitgestelde besluit en mogelijke heropening is te vinden op de website van de VSNU. Volg de ontwikkelingen bij Tilburg University via de website Tilburg University & corona.

Update 13-04-2021, 20.00 uur

Tijdens de persconferentie op dinsdag 13 april heeft de regering aangekondigd dat de geldende coronamaatregelen worden verlengd tot en met 28 april. Het besluit over heropenen van het Hoger Onderwijs is helaas uitgesteld. Toch hopen we dat volgende week het besluit zal worden genomen om vanaf 28 april (de universiteit is vanwege Koningsdag gesloten op 26 en 27 april) de campus open te stellen voor onderwijsactiviteiten. We gaan door met de voorbereidingen hiervoor, zodat we er klaar voor zijn als het weer kan en mag. Meer informatie over het uitgestelde besluit en mogelijke heropening is te vinden op de website van de VSNU. Volg de ontwikkelingen bij Tilburg University via de website Tilburg University & corona.

Update 30-03-2021, 16.30 uur

Vanaf week 22 tot en met week 28 (31 mei t/m 18 juli) wordt een deel van de tentamens van Tilburg University afgenomen bij de Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg. De reden voor het uitwijken naar deze locatie is zodat er veilig op 1,5 meter afstand fysieke tentamens afgenomen kunnen worden.

In totaal kunnen ongeveer 700 studenten verdeeld in 3 zones terecht bij de ijsbaan, waardoor meerdere verschillende tentamen tegelijkertijd kunnen worden afgenomen. Meer informatie over protocollen, looproutes en facilitaire zaken (denk hierbij aan lichtkwaliteit, temperatuur- en sanitaire voorzieningen) worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd via deze website.

De locatie waar jouw tentamen plaatsvindt staat vermeld in de tentamenoproep.

Update 24-03-2021, 16.00 uur

In navolging op de berichtgeving tijdens de persconferentie van 23 maart 2021 gelden er op korte termijn nog geen versoepelingen voor het on campus onderwijs aan Tilburg University. Het goede nieuws is wel dat er vanaf 26 april waarschijnlijk meer mogelijk is. Wij gaan ons best doen om aan de hand van de richtlijnen van de overheid, o.a. met betrekking tot preventief (zelf)testen, tot een voorstel te komen om studenten minimaal 1 dag per week on campus onderwijs te bieden. Houd deze website in de gaten voor updates over dit proces.

Wij zijn ons ervan bewust dat de maatschappelijke effecten van het afstandsonderwijs groot zijn. Daarom hebben wij de afgelopen tijd samen met onze samenwerkingspartners bekeken hoe wij faciliteiten kunnen uitbreiden binnen de mogelijkheden die de overheid biedt. Zo heeft bijvoorbeeld bibliotheek de LocHal sinds afgelopen zaterdag per dag 100 studieplekken beschikbaar gesteld.

Daarnaast stellen wij per 1 april alle reserveerbare studieplekken op 1,5 meter weer beschikbaar. Dit betreft individuele studieplekken en student meeting rooms. Deze zijn voor alle studenten van Tilburg University te reserveren via het Libcal systeem. Op de coronapagina van Tilburg University volgt snel meer informatie, zoals een link naar het reserveringssysteem en de boekingsregels.

Gelukkig zitten ook onze studenten niet stil en zijn er in de afgelopen tijd veel mooie initiatieven gestart. Een greep van deze initiatieven vind je op de pagina We Are Tilburg  University.

Wij ondersteunen de landelijke actie Hart voor Studenten en hopen jullie snel weer nieuws te kunnen melden. In de tussentijd vragen wij jullie: Stay connected and look out for each other! 

Update 25-02-2021, 16.30 uur

Een jaar geleden bereikte Covid-19 ons land. Een jaar geleden begonnen we, daartoe ook uitgenodigd door de overheid en in goede afstemming met onze collega-universiteiten, met het instellen van maatregelen op de campus om de virusverspreiding tegen te gaan, die uiteindelijk leidden tot een bijna geheel digitaal functionerende universiteit.
Daaraan is door velen en ook door jullie hard gewerkt.

We weten dat online onderwijs jullie zwaar valt en wij doen er alles aan om binnen de beperkende mogelijkheden het hoogst haalbare niveau van on-campus activiteiten te bewerkstelliggen. Daarover zijn we in VSNU-verband voortdurend in gesprek geweest met het kabinet.

Het is dan ook zeer teleurstellend dat, nu de regering kleine versoepelingen van de corona-maatregelen heeft afgekondigd, deze geen betrekking hebben op de essentie van de universiteit: onderwijs en onderzoek in echte ontmoetingen. Studenten en medewerkers snakken naar verruiming van de restricties. Wij maken ons zorgen over jullie welzijn. Wij betreuren de houding van het kabinet, en samen met de VSNU doen we oproep om zo snel mogelijk weer on campus onderwijs te kunnen geven, uiteraard binnen de coronaregels.

Er is wel enige verlichting ontstaan door het verruimen van de mogelijkheden voor buitensport en we faciliteren waar we kunnen. We blijven studieplekken aanbieden aan studenten die thuis niet goed kunnen studeren. Lukt het je thuis niet, kijk dan op deze website hoe je je kan aanmelden.

Verder blijven we met de andere universiteiten aandringen op meer onderwijsmogelijkheden op de campus en vragen we de regering op korte termijn:

 • Snel weer terug te keren naar de anderhalve meter situatie van voor 16/12. We onderzoeken met de andere universiteiten wat mogelijk is om in het nieuwe collegejaar weer zoveel mogelijk fysiek onderwijs te kunnen aanbieden. We moeten samen koers uitzetten om dan de anderhalve meter in collegezalen gefaseerd los te kunnen laten.
 • Meer aandacht voor het bevorderen van het geestelijk welzijn van studenten.
 • De universiteiten meer ruimte te laten voor het aanbieden van zelfstudiemogelijkheden. Alle universiteiten hebben vorig jaar laten zien dat we dit dat veilig binnen de anderhalve meter richtlijnen en op inschrijving kunnen organiseren. 

We doen alles in ons bereik om jullie te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Houd vol. Er gloort hoop. Blijf gezond, zorg voor elkaar en schroom niet om contact met ons op te nemen als het nodig is.

College van Bestuur

Wim van de Donk
Jantine Schuit
Paulina Snijders

Update 24-02-2021, 11.00 uur

Hoewel de regering voorzichtig kleine versoepelingen van de corona-maatregelen heeft afgekondigd, hebben deze helaas nog geen betrekking op de essentie van de universiteit: onderwijs en onderzoek. Studenten en medewerkers snakken naar verruiming van de restricties. Wij betreuren de houding van het kabinet, en samen met de VSNU doen we oproep om zo snel mogelijk weer on campus onderwijs te kunnen geven, uiteraard binnen de coronaregels.

Op korte termijn dringen we daarom aan op:

 • Snel weer terug te keren naar anderhalve meter situatie van voor 16/12.
 • Meer aandacht voor het bevorderen van het geestelijk welzijn van studenten, nu gelukkig de mogelijkheden voor sport zijn verruimd.
 • Het accepteren van pilots om gefaseerd toe te werken naar 1 september om de anderhalve meter los te laten door onder meer sneltesten.

Meer informatie over de uitbreiding van de mogelijkheden voor het Sports Center vind je op de website van het Sports Center

Update 02-02-2021, 20.00 uur

Verlenging van maatregelen

Op 2 februari heeft het kabinet een verlenging van de huidige coronamaatregelen tot 2 maart aangekondigd, evenals enkele versoepelingen, zoals het heropenen van de basisscholen. Deze versoepelingen brengen geen veranderingen met zich mee voor Tilburg University. De maatregelen die nu van kracht zijn, worden ook bij Tilburg University verlengd tot 2 maart. Alle geldende maatregelen zijn te vinden op deze website.

Update 22-01-2021, 16.30 uur

Onderwijs in het tweede semester

Het tweede semester van studiejaar 2020-2021 staat voor de deur. Een moment waarop we graag weer meer fysiek onderwijs zouden gaan verzorgen en meer studenten verwelkomen op de campus. Helaas is het in verband met de geldende coronamaatregelen vanuit de overheid niet mogelijk om onderwijs op de campus aan te bieden.

Dit betekent dat we in ieder geval het eerste blok van het tweede semester het onderwijs online aanbieden voor alle studenten. Fysieke ontmoetingen vinden wij een belangrijk onderdeel van de academische vorming en zodra de situatie het toelaat om elkaar op de campus te ontmoeten, zullen we ons online onderwijs aanvullen met fysieke activiteiten op de campus.

In het tweede semester vinden de tentamens, net zoals in het eerste semester, zowel online als op de campus plaats. Alle tentamens die op de campus aangeboden worden, zullen tegelijkertijd ook online worden aangeboden voor de studenten die niet naar de campus kunnen komen in geval van beperkingen door COVID-19. We anticiperen te allen tijde op de ontwikkelingen en maatregelen en garanderen dat het onderwijs binnen de richtlijnen van de overheid blijft. Veiligheid staat voorop.

Update 21-01-2021, 12.30 uur

BSA-norm voor het collegejaar 2020-2021 verlaagd

In verband met de bijzondere omstandigheden door het coronavirus kiezen Nederlandse universiteiten ervoor om de norm voor het BSA dit collegejaar te verlagen met een bandbreedte van 10-15%. Dat betekent dat eerstejaarsstudenten minder studiepunten hoeven af te ronden om door te kunnen stromen naar het volgende studiejaar. Lees meer in dit artikel.

Dit geldt ook voor Tilburg University. We erkennen de toenemende druk op het welzijn van onze eerstejaars studenten en hebben daarom besloten tot het eenmalig verlagen van de BSA-norm van 42 naar 36 studiepunten. Dit betekent dat eerstejaars studenten die in 2020-2021 zijn gestart met hun opleiding dit studiejaar 36 studiepunten moeten halen voor een positief bindend studieadvies (BSA) om de opleiding te kunnen voortzetten.

Wat dit betekent voor overige studenten, die te maken hebben met de BSA-norm, wordt zo snel mogelijk besloten en kenbaar gemaakt op de webpagina FAQ voor studenten

Meer informatie over het BSA vind je op de pagina Bindend studieadvies.

Update 19-01-2021, 17.00 uur

Met ingang van 20 januari 2021 is het Restaurant (mensa) op de campus tijdelijk gesloten.

Update 12-01-2021, 19.30 uur

Tijdens de persconferentie op dinsdag 12 januari heeft de regering aangekondigd dat de geldende coronamaatregelen worden verlengd tot en met 9 februari. Hoewel we allemaal zoveel behoefte hebben om elkaar te ontmoeten op de campus, betekent dit dat ook Tilburg University de maatregelen als gevolg van de lockdown zal moeten verlengen.

Er zijn specifieke regels voor het hoger onderwijs. Voor Tilburg University gelden de volgende maatregelen, die op woensdag 16 december zijn ingegaan en in ieder geval zullen worden verlengd tot en met 9 februari:

Onderwijs

 • Tot en met 9 februari zijn er geen colleges op de campus.

Toetsing

 • Tentamens gaan door zoals gepland, dus ook on campus tentaminering

Zelfstudiewerkplekken 

 • We verzoeken studenten om thuis te studeren. Voor alle studenten die niet in de gelegenheid zijn om thuis te studeren, blijft een aantal werkplekken in de bibliotheek open. Studenten kunnen hiervoor contact opnemen met: studentsupport@tilburguniversity.edu onder vermelding van studentnummer én redenen, zodat er gekeken kan worden of ze in aanmerking komen voor een werkplek in de Library. De bibliotheek heeft 200 studieplekken beschikbaar. Alle andere zelfstudielocaties zijn gesloten.

Onderzoek en ondersteunende werkzaamheden             

 • Onderzoekswerk (met uitzondering van laboratoria) wordt zoveel mogelijk vanuit huis gedaan, tenzij ze niet anders dan op locatie kunnen worden uitgevoerd.
 • Labs zijn alleen indien noodzakelijk open, mits basisregels gewaarborgd kunnen worden.

Evenementen, bijeenkomsten en plechtigheden

 • Evenementen en bijeenkomsten vinden alleen online plaats.
 • Promoties en oraties zijn in beginsel online en altijd zonder publiek op locatie.

Horeca

 • Het restaurant blijft open voor afhaalbroodjes en -maaltijden. De zitplekken zijn gesloten.

Sport

 • Er is een verbod op binnensporten en kleedkamers zijn gesloten.
 • Buiten sporten kan alleen plaatsvinden met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand.

Campus

 • Alle gebouwen blijven open voor tentamineren en noodzakelijke ondersteunende werkzaamheden.
 • De bibliotheek blijft open voor het lenen van materialen en printen. Kijk voor actuele openingstijden op de website

Medewerkers

 • De kantoorgebouwen zijn nog steeds alleen beschikbaar voor noodzakelijke werkzaamheden. De registratie en aanmelding daarvan houden we onverminderd vast.  Ondersteunende werkzaamheden worden zoveel mogelijk vanuit thuis gedaan, tenzij ze niet anders dan op locatie kunnen worden uitgevoerd en/of wegens zwaarwegende persoonlijke omstandigheden. In alle gevallen geldt dat goedkeuring van de leidinggevende noodzakelijk is en het bezoek geregistreerd is bij de Coronacoördinator. Docenten werken uitsluitend op de campus voor het opnemen van digitale colleges in de daarvoor beschikbare studio’s.
 • Docenten en ondersteunend personeel benodigd voor onderwijsactiviteiten worden gezien als cruciale beroepen. Dit betekent dat, net als in het voorjaar, hun kinderen naar de kinderopvang, basisscholen en buitenschoolse opvang kunnen gaan.
 • Er is begrip voor medewerkers die door sluiting van basisscholen en kinderopvang niet/minder kunnen werken. Medewerkers wordt gevraagd te kijken wat mogelijk is door spreiding / aanpassing van werktijden. Werkzaamheden worden met leidinggevende afgestemd. Voor uren die een medewerker niet kan werken, ontvangt hij/zij 100% doorbetaald verlof. Dit verlof hoeft niet aangevraagd te worden.

De specifieke uitwerkingen van alle maatregelen zij te vinden in de FAQ’s op deze website.

Updates 2020

Update 15-12-2020, 21.00 uur

De regering heeft op 14 december nieuwe maatregelen aangekondigd. We hadden het met de kerst voor de deur graag anders gezien, maar het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. Helaas vormen de maatregelen de strengste lockdown tot nu toe.

Er gelden specifieke maatregelen voor het Hoger Onderwijs. Voor Tilburg University gelden de volgende (wijzigingen in) maatregelen, die op woensdag 16 december ingaan en met als voorlopige einddatum 18 januari:

Onderwijs

 • Tot en met 17 januari zijn er geen colleges op de campus.

Toetsing

 • Tentamens gaan door zoals gepland, dus ook on campus tentaminering na woensdag 16 december 2020.

Zelfstudiewerkplekken 

 • We verzoeken studenten om thuis te studeren. Voor alle studenten die niet in de gelegenheid zijn om thuis te studeren, blijven werkplekken in de bibliotheek open. Studenten kunnen hiervoor contact opnemen met: studentsupport@tilburguniversity.edu onder vermelding van studentnummer én redenen, zodat er gekeken kan worden of ze in aanmerking komen voor een werkplek in de Library. De bibliotheek heeft 200 studieplekken beschikbaar. Alle andere zelfstudielocaties zijn gesloten.

Onderzoek en ondersteunende werkzaamheden             

 • Onderzoekswerk (met uitzondering van laboratoria) wordt zoveel mogelijk vanuit huis gedaan, tenzij ze niet anders dan op locatie kunnen worden uitgevoerd
 • Labs zijn alleen indien noodzakelijk open, mits basisregels gewaarborgd kunnen worden.

Evenementen, bijeenkomsten en plechtigheden

 • Evenementen en bijeenkomsten vinden alleen online plaats.
 • Promoties en oraties zijn in beginsel online en altijd zonder publiek op locatie.

Horeca

 • Het restaurant blijft open voor afhaalbroodjes & -maaltijden. De zitplekken zijn gesloten.

Sport

 • Er is een verbod op binnensporten en kleedkamers worden gesloten.
 • Buiten sporten kan alleen plaatsvinden met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand.

Campus

 • Alle gebouwen blijven open en sluiten om 19.00 uur.
 • De bibliotheek blijft open voor het lenen materialen en printen.

Medewerkers

 • Er is begrip voor medewerkers die door sluiting van basisscholen en kinderopvang niet/minder kunnen werken. Medewerkers wordt gevraagd te kijken wat mogelijk is door spreiding / aanpassing van werktijden. Werkzaamheden worden met leidinggevende afgestemd. Voor uren die een medewerker niet kan werken, ontvangt hij/zij 100% doorbetaald verlof. Dit verlof hoeft niet aangevraagd te worden.
 • Docenten en ondersteunend personeel benodigd voor onderwijsactiviteiten worden gezien als cruciale beroepen. Dit betekent dat, net als in het voorjaar, hun kinderen naar de kinderopvang, basisscholen en buitenschoolse opvang kunnen gaan.
 • Ondersteunende werkzaamheden worden zoveel mogelijk vanuit thuis gedaan, tenzij ze niet anders dan op locatie kunnen worden uitgevoerd en/of wegens zwaarwegende persoonlijke omstandigheden. In alle gevallen geldt dat goedkeuring van de leidinggevende noodzakelijk is en het bezoek geregistreerd is bij de Coronacoördinator.

De specifieke uitwerkingen van alle maatregelen zij te vinden in de FAQ’s op deze website.

Update 14-12-2020, 20.00 uur

Nieuwe maatregelen, tentaminering gaat door zoals gepland

Op 14-12 heeft het kabinet aanscherpingen aangekondigd in de aanpak van het coronavirus.

Binnen deze nieuwe maatregelen mogen de tentamens ook na aanstaande woensdag doorgaan zoals gepland, dus zowel online als on campus.  

We werken uit wat de nieuwe maatregelen verder concreet voor Tilburg University betekenen. Informatie hierover zal op deze website worden gepubliceerd.

Update 18-11-2020, 18.00 uur

De eerder aangekondigde extra maatregelen van 4 november 2020 zijn niet verlengd. Dit betekent dat de maatregelen van twee weken terug weer van toepassing zijn. De informatie op deze website en in de Frequently Asked Questions is aangepast.

Bekijk ook de routekaart voor een overzicht van de voor Tilburg University meest relevante maatregelen per door het kabinet onderscheiden risiconiveau.

Update 4-11-20, 17.00 uur

Naar aanleiding van de persconferentie van 3 november zijn er bij Tilburg University enkele maatregelen verder aangescherpt. De maatregelen zijn er vooral op gericht om het reizen van en naar de campus tot een absoluut minimum te blijven beperken. De hieronder genoemde maatregelen gaan in op 5 november om 08:00 uur en houden in ieder geval aan tot en met 17 november.

Campus en publiek toegankelijke ruimtes

 • De universiteitsbibliotheek blijft open voor het gebruik van beperkt aantal zelfstudiewerkplekken voor studenten en medewerkers van Tilburg University. Deze zelfstudiewerkplekken moeten vooraf gereserveerd zijn. Toegang is alleen mogelijk op vertoon van een geldige Tilburg University card.
 • De zelfstudieruimtes blijven open op werkdagen en in het weekend. Groepsruimtes waar 4 personen konden reserveren worden teruggebracht naar maximaal 2 personen. Indien geen reservering overlegd kan worden (via screenshot) wordt verzocht de plek te verlaten.
 • Er wordt extra controle uitgevoerd door stewards op naleving van maatregelen en de 1,5m afstand in de zelfstudieruimtes.
 • Alleen vergaderingen die noodzakelijk zijn voor de dagelijks bedrijfsvoering van de universiteit kunnen blijven plaatsvinden
 • Het is buiten op de campus toegestaan om met maximaal 2 personen uit verschillende huishoudens samen te komen.
 • De Brabant-Collectie wordt tijdelijk gesloten.

Sport

 • Komende twee weken zijn er geen groepslessen bij het Sports Center. Sporten mag alleen individueel op 1,5m afstand of met twee individuen tegen elkaar (vb: tennis). Groepslessen worden uit het rooster en de inschrijfmodule gehaald.
 • Fitness blijft geopend.
 • Sportabonnementen worden ter compensatie met 2 weken verlengd i.v.m. het wegvallen van de groepslessen.

Uitreikingen en promoties

 • Om de reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken worden de diploma-uitreikingen die de komende twee weken gepland staan uitgesteld. De betreffende studenten worden hier persoonlijk over geïnformeerd.
 • Promoties vinden de komende 2 weken zonder publiek plaats. Bij een promotie mogen aanwezig zijn: (co)promotores, de Pedel, promovendus en AV-technici. Met de betreffende promovendi wordt zo snel mogelijk persoonlijk contact opgenomen.
Update 16-10-2020, 11.00 uur

Onderwijs in het tweede semester

We weten dat de huidige coronatijd onzeker is en dat de situatie en de maatregelen snel kunnen veranderen. Toch werken we hard aan scenario’s voor de organisatie van het onderwijs in het tweede semester van dit academisch jaar. Hierbij proberen we het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden op de campus, voor studenten die naar de campus willen en kunnen komen. Uiteraard altijd binnen de door de overheid gestelde kaders en richtlijnen. Veiligheid staat voorop.

De garantie blijft in het tweede semester, dat we al ons onderwijs ook online aanbieden. Fysieke ontmoetingen vinden wij een belangrijk onderdeel van de academische vorming. Daarom zullen er ook onderwijsactiviteiten op de campus plaatsvinden als de situatie dit toelaat.

Tilburg University streeft ernaar om in het tweede semester de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zodat meer studenten op de campus onderwijsactiviteiten kunnen volgen dan in het eerste semester. 

Prioriteit blijft hierin het fysieke onderwijs voor de eerstejaars bachelorstudenten. We begrijpen heel goed dat ook tweede- en derdejaars bachelorstudenten elkaar graag op de campus ontmoeten. We gaan er daarom alles aan doen om waar mogelijk ook voor deze studenten ruimte te maken voor activiteiten op de campus.

We anticiperen te allen tijde op de ontwikkelingen en maatregelen en garanderen dat het onderwijs binnen de richtlijnen van de overheid blijft. Zo blijft, ook in de nieuwe omstandigheden, het motto ‘On Campus, als het kan | Online, omdat het kan’.

Update, 16-10-2020, 10.15 uur

Aanvullende regeling voor tentamens op de campus

In verband met de recente corona-ontwikkelingen heeft Tilburg University besloten tot een extra regeling voor studenten die nu de voorkeur hebben voor een online tentamen in plaats van een tentamen op de campus.

Deze regeling geldt indien COVID-19 risiconiveau 4 (zeer ernstig) vanuit de overheid van kracht is. Studenten die in verband met de overheidsmaatregelen aangaande COVID-19 de voorkeur geven aan een online tentamen kunnen zich aanmelden voor deze regeling en de tentamens geproctord online maken.

Update 14-10-2020, 13.30 uur

Nieuwe maatregelen, fysiek onderwijs en tentaminering gaan door zoals gepland

Tijdens de persconferentie op 13 oktober heeft het kabinet aanscherpingen aangekondigd in de aanpak van het coronavirus. Dit is een moeilijke boodschap voor iedereen, maar het is nodig om de snelle opmars van het virus in te dammen. We begrijpen dat het de situatie waarin medewerkers en studenten op dit moment verkeren, bepaald niet gemakkelijker maakt. Toch zijn we blij dat ondanks de vele beperkende maatregelen, het fysieke onderwijs zoals het nu gepland is, doorgang kan vinden. Wel blijven we studenten en medewerkers oproepen om zich aan de coronamaatregelen te houden, zodat we de (beperkte) fysieke capaciteit voor onderwijs kunnen blijven benutten.

Concreet betekent dit:

 • De geplande fysieke onderwijsactiviteiten en de tentamens gaan door op de campus op anderhalve meter afstand. Onderwijs is uitgezonderd van de maximale groepsgrootte van 30. We gaan door met het geven van onderwijs en tentamens aan grotere groepen. In alle zalen is de afstand van 1,5 meter ingericht.
 • Studenten, medewerkers, leveranciers en bezoekers die zich bewegen in de binnenruimtes dragen een mondkapje. Tijdens een college, een tentamen, of zittend op een studie- werkplek mag het afgezet worden, mits de anderhalve meter afstand wordt gehouden.
 • De studieplekken op de campus blijven beschikbaar op reservering.
 • Promoties en afstudeerbijeenkomsten mogen in klein verband worden georganiseerd. Bijeenkomsten zoals diploma-uitreikingen en oraties mogen doorgaan, maar ook in klein verband.
 • Medewerkers werken thuis, tenzij het echt niet anders kan. Alleen voor locatiegebonden werk komen medewerkers naar de campus. Denk aan docenten die colleges geven. Ook medewerkers die vanwege hun persoonlijke omstandigheden niet thuis kunnen werken, mogen naar de universiteit komen in overleg met hun leidinggevende. Andere niet-onderwijs gerelateerde voorzieningen op de campus volgen de maatregelen die gisteren zijn aangekondigd:
 • Grand Café Esplanade zal sluiten en onderzoekt de afhaalopties. Het Restaurant (Mensa) blijft geopend. 
 • Sporten in het sportcentrum mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen en uitsluitend op inschrijving. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. In de binnenruimtes wordt, behalve tijdens het sporten, een mondkapje gedragen. Verenigingen worden over specifieke maatregelen die voor hen gelden afzonderlijk geïnformeerd.
Update 06-08-2020, 19.15 uur

Naar aanleiding van de berichtgeving tijdens de persconferentie van 6 augustus is de organisatie van de TOP Week in overleg met de gemeente, Tilburg University en andere betrokken organisaties over de activiteiten tijdens de Tilburgse introductieweek. Eventuele wijzigingen in het programma worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de website www.top-week.nl. De universiteit is daarnaast in gesprek met alle studie- studenten en sportverenigingen over hun introducties. Informatie daarover vind je op de website van de betreffende vereniging.

Update 03-07-2020, 13.00 uur

Verruiming openingstijden gebouwen voor medewerkers per 06-07

Per maandag 6 juli aanstaande vindt een verdere verruiming van de openingstijden van kantoorruimtes voor medewerkers plaats.

 • Simon building                        08.30 -  20.30 uur
 • Dante building                        08.30 -  20.30 uur
 • Montesquieu building        08.30 -  20.30 uur - Montesquieu Learning  Center (MLC) sluit om 17:30 
 • Koopmans building              08.30 -  20.30 uur
 • CUBE                                            08.30 - 17:00 uur

Overige gebouwen zijn geopend van 08.30 – 17.30 uur. Neem contact op met beveiliging (013 - 466 3000) voor aanwezigheid na 17.30 uur.

Update 30-06-2020, 16.00 uur

Naar aanleiding van de op 24 juni aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen zijn er per 1 juli 64 extra studieplekken beschikbaar op de campus. Er zijn studieplekken met pc en zonder pc. Let op, het aantal studieplekken is in verhouding nog steeds beperkt, reserveren is daarom noodzakelijk.

Een studieplek kan je reserveren door te bellen naar de Facility Service Desk (013 - 466 3700) tussen 9.00 en 11.00. Je kan dan een studieplek reserveren voor de eerstvolgende werkdag. Deze plek is dan de hele dag voor jou beschikbaar. Je dient je te melden bij de balie van het gebouw waar de werkplek is gereserveerd (Library of Montesquieu) met jouw Tilburg University Card.

Kom je naar de campus om te studeren, houd je dan aan de adviezen van het RIVM.

 • Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Vermijd drukte.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
Update 26-06-2020, 17.00 uur

Op 24 juni heeft het kabinet nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juli bekendgemaakt. Ook bij Tilburg University kijken we wat de gegeven ruimte aan mogelijkheden biedt om de campus weer meer in gebruik te nemen en fysieke ontmoetingen weer meer mogelijk te maken. De meest actuele situatie met betrekking tot de uitgangspunten bij Tilburg University en de planning voor de te nemen stappen, vind je in het Spoorboekje.

In het kader van de op 24 juni afgekondigde versoepelingen, worden de volgende acties bij Tilburg University genomen:

 • Onderzoeken hoe we de verruiming in de maatregelen (ook met betrekking tot gebruik van het Openbaar Vervoer) optimaal in kunnen zetten voor verruiming bij het inroosteren van on campus onderwijsactiviteiten in het nieuwe collegejaar.
 • Onderzoeken wat er na 1 juli mogelijk is ten aanzien van bijeenkomsten op de campus.
 • Aantal studieplekken op de campus verruimen en invoeren van een reserveringssysteem.
 • Verdere openstelling van het Sportcentrum voorbereiden.

In lijn met het landelijk protocol van de VSNU, zullen per 1 juli de kantoorgebouwen geopend zijn voor gebruik tot maximaal 20%. Openingstijden van de gebouwen worden in verband met de komende vakantieperiode aangepast. De gebouwen zullen geopend zijn van 8.30 tot 17.00 uur.

Informatie over de uitwerking van bovenstaande punten volgt zo snel mogelijk via deze website.

Update 22-06-2020, 09.50 uur

Op 31 augustus start het onderwijs in het studiejaar 2020-2021. Onze campus is beperkt toegankelijk vanwege het coronavirus. De regering houdt nauwlettend in de gaten hoe het coronavirus zich ontwikkelt, en zal de intelligente maatregelen voor vergrendeling stap voor stap versoepelen zodra de omstandigheden dit toelaten.

We garanderen dat we al ons onderwijs het eerste semester online aanbieden. Fysieke nabijheid tussen de universitaire gemeenschap is naar onze mening echter een belangrijk onderdeel van het wetenschappelijk onderwijs. Daarom streven we ernaar om indien mogelijk sommige kleinschalige lessen (bijvoorbeeld seminars) op de campus te geven.

Prioriteit wordt gegeven aan eerstejaars bachelorstudenten die een aantal onderdelen van hun opleiding op de campus kunnen volgen, om de overgang naar het Hoger Onderwijs goed te laten verlopen. Deze onderdelen worden hoogstwaarschijnlijk gecombineerd op 1 dag per week. We moedigen studenten aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Mocht je vanwege de overheidsmaatregelen in verband met corona niet naar de campus kunnen komen, dan zijn er mogelijkheden om het onderwijs op afstand te volgen.

Hoeveel kleinschalige onderwijsactiviteiten ook beschikbaar zullen zijn voor nieuwe (pre-) masterstudenten en onze huidige bachelor- en (pre-) masterstudenten, hangt sterk af van de regels en voorschriften van de Nederlandse overheid en het RIVM. Deze hebben een direct effect op onze maximale capaciteit van de campus en het openbaar vervoer. Op dit moment worden deze capaciteitsberekeningen gemaakt.

Voor meer informatie ga naar de speciale pagina Tilburg University & corona.

Update 15-06-2020, 17.00 uur

Op 19 mei heeft het kabinet nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen bekendgemaakt. Over de uitvoering hebben de universiteiten met elkaar afspraken gemaakt, die zijn opgetekend in het Protocol Herstart Universiteiten. Hierin staat onder andere welke uitgangspunten universiteiten gebruiken bij de herstart, en welke activiteiten de komende weken de hoogste prioriteit hebben.

Omdat we er allemaal behoefte aan hebben om elkaar te zien en de sociale verbondenheid en contacten zo belangrijk zijn, kijken we ook bij Tilburg University wat er binnen de gestelde kaders mogelijk is in de komende periode. Dit perspectief wordt uitgewerkt in een Spoorboekje.

Per 1 en 15 juni heeft Tilburg University op basis van dit Spoorboekje versoepelingen doorgevoerd. Er is geen sprake van omschakeling naar grootschalige afname van fysieke tentamens op de campus en de huidige vormen van (alternatieve) online tentamens en bijbehorende tentamenroosters worden voortgezet. Wel is er wat meer ruimte gekomen in kantoorbezetting en in studieruimte voor speciale doelgroepen. Dit is goed verlopen en we hebben met zijn allen laten zien dat we verantwoord, bewust en veilig meer en meer gebruik kunnen maken van de campus.

Vanaf 1 juli wordt de volgende verruiming van maatregelen vastgesteld, die zullen gelden tot 1 september:

 • Kantoorgebouwen gaan weer open voor gebruik tot maximaal 20% van de normale bezetting per verdieping, voor noodzakelijke werkzaamheden en voor zover 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.
 • Promoties zijn weer toegestaan in de aula met maximaal 10 gasten. Geen catering/receptie.
 • Heropening fitness en virtuele lessen Sportcentrum (meer informatie via de website van het Sportcentrum).
 • Heropening 2e fase horeca (meer informatie volgt).
 • Docententrainingen (m.n. gericht op online onderwijs) weer toegestaan in groepen van maximaal 10 mensen.
 • Vergaderingen/bijeenkomsten voor medewerkers op aanvraag toegestaan tot 12 personen in gebouw Reitse Toren. Maximaal 10 zalen als Pilot beschikbaar (reserveren via Web room booking). Studenten kunnen geen zalen reserveren.

Alle versoepelingen worden georganiseerd volgens de richtlijnen van het kabinet en het RIVM. Over hoe bovenstaande in de praktijk gaat werken volgt nadere informatie in de FAQ’s, die dagelijks worden bijgewerkt.

Het motto in deze onzekere tijd blijft: ‘on campus als het kan, online omdat het kan’.

Update 20-05-2020, 18.30 uur

Voor het bepalen van de impact van het coronavirus op uitwisselingen naar het buitenland, heeft de VSNU, op basis van de richtlijnen van de regering, een kader opgezet. Tilburg University besluit binnen  dit kader of de exchange volgens plan kan doorgaan. De afwegingen binnen het kader zijn: een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het besluit van de partneruniversiteit om de uitwisseling te annuleren of als een student zich terugtrekt uit het uitwisselingsprogramma.

Aangezien studenten niet naar landen mogen reizen met code rood of oranje, zal Tilburg University twee weken voor het begin van het academisch jaar de status van de bestemmingen in EER-landen bij de partnerinstelling controleren en indien nodig alsnog de reis annuleren. Voor bestemmingen buiten de EER heeft deze beoordeling inmiddels plaatsgevonden. Exchanges buiten de EER-landen worden derhalve geannuleerd. De betrokken studenten zijn hierover geinformeerd.

Alle studenten hebben het recht om zich op elk moment uit het uitwisselingsprogramma terug te trekken.

Alle studenten die geselecteerd zijn voor een exchange in najaar 2020 krijgen alternatieve scenario's aangeboden. Hiervoor kunnen bepaalde deadlines gelden. Als studenten zich aanmelden voor een van de alternatieven, dient de student zich vanwege procedurele redenen terug te trekken uit het uitwisselingsprogramma. Het International Office zal vanaf 25 mei studenten benaderen voor vervolgstappen.

Voor inkomende exchange heeft de universiteit het plan om op 1 juli 2020 te beoordelen of buitenlandse exchange studenten ontvangen kunnen worden, op basis van de kadervoorwaarden zoals veiligheid en voldoende on campus onderwijs.

Update 20-05-2020, 16.10 uur

Op 19 mei heeft het kabinet nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen bekendgemaakt. Over de uitvoering hebben de universiteiten met elkaar afspraken gemaakt, die zijn opgetekend in het Protocol Herstart Universiteiten. Hierin staat onder andere welke uitgangspunten universiteiten gebruiken bij de herstart, en welke activiteiten de komende weken de hoogste prioriteit hebben.

Op basis van deze uitgangspunten werkt Tilburg University haar eigen Spoorboekje uit. Die uitwerking is belangrijk, want het borgen van de veiligheid en gezondheid van onze studenten en medewerkers staat voorop. Anderzijds willen we sociale contacten en verbondenheid waaraan we allen zo’n behoefte hebben, stimuleren door gebruik te maken van de ruimte die er is.

Per 1 juni zullen we een eerste stap maken in het verder openstellen van de campus. De uitgangspunten voor die uitwerking zijn de volgende:

 • Iedereen werkt zoveel mogelijk thuis tot de regering anders aangeeft.
 • Kantoorgebouwen gaan weer open voor gebruik tot maximaal 10% van de normale bezetting per verdieping voor noodzakelijke werkzaamheden en voor zover 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd. Medewerkers worden hierover geïnformeerd via hun leidinggevende.
 • Labs worden binnen de richtlijnen weer opengesteld voor beperkt gebruik. In overleg met de lab coördinatoren wordt openstelling verder uitgewerkt.
 • Studentbesturen worden geïnformeerd over mogelijkheden met betrekking tot gebruik van kantoren in het Esplanade- of TIAS gebouw.
 • De horeca in Esplanade gaat voor een deel weer open en richt zich op afhalen van lunch op bestelling en eten op reservering. Het terras wordt ook geopend. Dit alles binnen de richtlijnen zoals die gelden voor de horeca.
 • Promoties kunnen weer fysiek plaatsvinden in de Aula. Aanwezig zijn maximaal: promovendus, (co)promotores, pedel, voorzitter en AV-technicus. Promotiecommissieleden nemen deel via videoconferencing en publiek kan meekijken via een livestream.
 • Buitenwerkplekken op campus worden uitgebreid voor overleg in de buitenlucht, waarbij deelnemers op anderhalve afstand van elkaar blijven.
 • Evenementen en sociale bijeenkomsten zoals borrels zijn nog niet toegestaan. Organisatoren worden door Conference & Event Support, voorheen bekend als het Congresbureau, geholpen met het zoeken naar een externe locatie.

Voor universiteiten betekenen de afgekondigde versoepelingen eveneens dat ze vanaf 15 juni a.s. op kleine schaal weer kunnen starten met het aanbieden van fysiek onderwijs. Er is geen sprake van omschakeling naar grootschalige afname van fysieke tentamens op de campus en de huidige vormen van (alternatieve) online tentamens en bijbehorende tentamenroosters zullen voortgezet worden

 • Bekeken wordt of de studieruimte op de campus voor speciale doelgroepen studenten kan worden uitgebreid.
 • Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn om online tentaminering op de campus te laten plaatsvinden voor speciale groepen studenten.
 • Nadere berichtgeving over de invulling volgt.

Alle versoepelingen worden georganiseerd volgens de richtlijnen van het kabinet en het RIVM. Over hoe bovenstaande in de praktijk gaat werken, volgt nadere informatie.

Het motto in deze onzekere tijd blijft: ‘on campus als het kan, online omdat het kan’.

Update 15-05-2020, 17.50 uur

De Vereniging van Universiteiten heeft vandaag een Corona-update geplaatst met onder andere de gezamenlijke richtlijnen met betrekking tot uitwisseling. Het beleid van Tilburg University op basis van de landelijke richtlijnen, wordt de komende dagen verder uitgewerkt en zo spoedig mogelijk op deze website gepubliceerd.

Update 15-05-2020, 17.00 uur

De coronacrisis en de maatregelen die zijn getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben ieder van ons in ons dagelijks leven diepgaand geraakt en beïnvloed. Doordat onderwijs, onderzoek en kantoorwerk niet meer op de campus plaats mochten vinden en evenementen en bijeenkomsten werden afgelast, is onze wereld snel kleiner geworden. Inmiddels zijn we een aantal maanden aan het werk in deze nieuwe werkelijkheid en breekt een nieuwe fase aan.

In de persconferentie van 6 mei meldde premier Rutte: De ‘eerste uitbraakfase’ van het coronavirus ligt achter ons. ‘We komen nu in de fase waarin we de overgang moeten maken naar de anderhalf-meter-samenleving.’ Daarbij werd een aantal versoepelingen in de maatregelen in de vorm van een Spoorboekje aangekondigd.

De VSNU en het Ministerie van OCW werken samen aan een protocol dat een kader biedt voor de herstart van activiteiten in het Hoger Onderwijs, volgens de principes van de 1,5 meter samenleving. Op basis daarvan zal Tilburg University haar eigen Spoorboekje uitwerken ten aanzien van het openstellen van de campus en het opstarten van activiteiten. Over dat perspectief zal worden gecommuniceerd via deze website.

Belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn het volgen van de landelijke richtlijnen en het Spoorboekje en het borgen van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en studenten, want hoewel iedereen blij zal zijn met versoepeling, brengt het ook onzekerheid met zich mee. En hoe zeer iedereen verlangt naar duidelijkheid, versoepelingen zullen onderhevig blijven aan de ontwikkelingen rondom het virus en het landelijk beleid dat daaruit voortvloeit. Tegelijkertijd is het voor het versterken van de sociale cohesie belangrijk om binnen die kaders te onderzoeken welke ruimte er wel is om elkaar op de campus te ontmoeten. Dat zullen we dan ook doen.

Hierbij enkele zaken waar we nu al wel duidelijkheid over kunnen geven. Volledig in lijn met de aangekondigde versoepelingen van 6 mei en georganiseerd volgens de richtlijnen van het RIVM, de volgende wijzigingen:

18 mei

 • We bieden beperkte studieruimte aan in CUBE voor speciale doelgroepen studenten.
Update 08-05-2020, 17.45 uur

Tilburg University werkt, binnen de kaders gesteld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de overheid, aan scenario’s om in het academisch jaar 2020/2021 zoveel mogelijk het universitair onderwijs doorgang te laten vinden op de campus. Fysieke ontmoetingen van de universitaire gemeenschap vinden wij een belangrijk onderdeel van de academische vorming.

Tilburg University hanteert daarvoor de volgende uitgangspunten:

 • We streven ernaar zoveel mogelijk kleinschalig onderwijs (bijv. werkgroepen) on campus te doen.
 • Grootschalig onderwijs (bijv. hoorcolleges) zal online plaatsvinden.
 • Voor studenten geldt dat ze voorlopig al het onderwijs ook online kunnen volgen (internationale studenten, studenten die verkouden of ziek zijn of niet met ov kunnen reizen etc.).
 • Te allen tijde stellen we het belang van een veilige en inclusieve universitaire gemeenschap voorop, online en on-campus.

Voor wat betreft onderzoek wordt onderzocht:

 • Wetenschappelijke onderzoeksmogelijkheden in labs.
 • De mogelijkheid voor onderzoekers om hun werk weer op de campus te gaan doen.

De universiteit zal deze uitgangspunten verder uitwerken en hier bekend maken. We sluiten daarmee ook aan bij de landelijke lijn die de universiteiten naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van de regering hebben opgezet om de onderwijs- en onderzoekactiviteiten geleidelijk aan op te starten: On campus als het kan, online omdat het kan.

Update 08-05-2020, 12.00 uur

Vanwege de aangekondigde versoepelingen van de maatregelen, mogen bibliotheken weer open. Hierbij informeren wij jullie dat de bibliotheek van de universiteit nog steeds de beperkte dienstverlening handhaaft tot 25 mei. Boeken en materialen waarvoor je een notificatiemail hebt ontvangen kun je op werkdagen van 10.30-13.00 uur afhalen in het Koopmansgebouw op de begane grond (K7). Ook het ophalen van Tilburg University kaarten is mogelijk mits je een mail hebt ontvangen dat de kaart klaar ligt.

Vanaf maandag 25 mei zal de dienstverlening weer vanuit het bibliotheekgebouw plaatsvinden en zal de dienstverlening gefaseerd uitgebreid worden. De zelfstudiefaciliteiten in het bibliotheekgebouw blijven tot nader order gesloten.

Update 29-04-2020, 12.00 uur

Beleid online proctoring

De coronamaatregelen van de overheid hebben niet alleen een grote impact op het onderwijs bij Tilburg University en op de wijze waarop tentamens plaats kunnen vinden. Als gevolg van de overheidsmaatregelen is dit op de campus niet op grote schaal mogelijk nu de campus gesloten is voor onderwijsactiviteiten, inclusief toetsing. Onderdeel van goed onderwijs is een toetsing die zo goed mogelijk aansluit bij het onderwijsprogramma en de manier waarop studenten zich tot op heden hebben voorbereid en die ook fraude beperkende maatregelen bevat. De afgelopen weken is daarom onderzocht of en in welke mate toetsing en toezicht op afstand mogelijk is, of het nuttig is voor sommige vakken alternatieve tentamenvormen te gebruiken en of het in uitzonderingsgevallen gerechtvaardigd en noodzakelijk is om te kiezen voor online toezicht met behulp van online proctoring.

In overleg met de voorzitters van de examencommissies heeft het College van Bestuur van Tilburg University besloten om online proctoring in te zetten voor een beperkte groep tentamens. Dit universiteitsbrede beleid is tot stand gekomen na een zorgvuldig afweging van de resultaten van het proeftentamen, de zorgen van studenten over hun privacy en hun mogelijke studievertraging en de wettelijke verplichting van de examencommissies om de betrouwbaarheid van de tentaminering en de examens te kunnen borgen.

Eerder heeft de universiteit gesteld dat online proctoring slechts kan worden ingezet als er geen alternatieven voorhanden zijn. Dit beleid wordt voortgezet en is voor de komende tentamenperiode die start op 18 mei 2020 verder geconcretiseerd op de volgende wijze.

 • Online proctoring zal enkel worden ingezet bij een volgens de opleidingsdirecteur erkend sleutelvak met kennisgerichte tentamens cruciaal voor of dicht op het moment van het diploma. Iedere faculteit gaat aan de hand van dit criterium zelf na of en welke tentamens met proctoring moeten worden afgenomen, nadat is vastgesteld dat er geen alternatieven zijn die de waarde van het diploma garanderen en met in achtneming van de privacy.
 • De functionaliteit van online proctoring, en daarmee de omvang van de data die worden verzameld, wordt zo veel mogelijk beperkt. Wijziging 22 mei: Tilburg University heeft de optie in Proctorio niet ingeschakeld voor het analyseren/signaleren van bewegingen van hoofd en ogen. Hoewel er tijdens het tentamen videoopnamen worden gemaakt, worden door Proctorio de bijbehorende hoofd- en oogbewegingen niet geregistreerd ten behoeve van het signaleren van mogelijke fraude. Als je dus bijvoorbeeld wegkijkt van het beeldscherm dan stelt Proctorio de surveillant van Tilburg University hier niet specifiek van op de hoogte.
  De data zijn bovendien alleen toegankelijk voor geautoriseerde surveillanten van Tilburg University en worden alleen bekeken en geïnspecteerd ten behoeve van fraudebestrijding. Na een maand worden de data vernietigd.
 • Alle studenten kunnen via een proeftentamen testen of de proctoring software op hun hardware werkt. Op die wijze kunnen studenten ervoor zorgen adequate hardware ter beschikking te hebben voor het daadwerkelijke tentamen. Mocht een student niet over goede hardware beschikken, dan proberen we daarvoor binnen onze mogelijkheden een oplossing voor te vinden. We roepen iedereen wel dringend op om de beperkte middelen die hiervoor beschikbaar zijn, ook echt ten goede te laten komen aan studenten die echt niet op een andere wijze aan de benodigde hardware kunnen komen.
 • Natuurlijk handelen we binnen de wettelijke kaders, ook met betrekking tot de privacy wetgeving. We passen proctoring zo min mogelijk toe en minimaliseren de inbreuk op de privacy door alleen de noodzakelijke functionaliteiten toe te passen die relevant zijn voor de borging van de waarde van jullie diploma. Door deze methodiek toe te passen, kunnen we de waarde van het diploma borgen en tegelijkertijd grote groepen studenten op afstand tentamineren. Desondanks kan het zijn dat een individuele student bezwaar heeft tegen de toepassing van proctoring. Voor deze groep studenten is een opt out regeling van toepassing.
Update 24-4-2020, 18.00 uur

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de Vereniging van Universiteiten hebben vandaag nieuwe informatie voor het hoger onderwijs gepubliceerd.

We werken verder uit wat dat concreet voor Tilburg University betekent. Informatie hierover zal op deze website worden gepubliceerd.

Update 20-04-2020, 11.15 uur

Naar aanleiding van de vele vragen die zijn gerezen over online tentaminering, heeft de Vereniging van Universiteiten een verklaring uitgebracht en rector magnificus Klaas Sijtsma een interview gegeven aan Univers.

Update 17-04-2020, 22.00 uur

14 april heeft er een pilot plaatsgevonden met het gebruik van het programma Proctorio voor tentamineren op afstand. Proctorio is een programma waarmee achteraf fraude bij het maken van een toets kan worden vastgesteld. De pilot is uitgevoerd bij een proef-tentamen bij het vak Rechtsfilosofie B, waaraan 368 studenten hebben deelgenomen en de uitkomsten waren positief, net als bij andere universiteiten. Daarom hebben we besloten Proctorio te gebruiken bij een deel van de tentamens.

Het is duidelijk dat er bij studenten vragen leven ten aanzien van de waarborging van de privacy bij deze vorm van tentamineren op afstand. Sommige studenten zijn hier kritisch over en dat begrijpen we heel goed. We hebben inmiddels diverse vragen die bij de fracties in de Universiteitsraad leven in een extra vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Universiteitsraad beantwoord.

Net als de andere universiteiten is Tilburg University door de Corona-crisis gedwongen het onderwijs online te verzorgen en is de mogelijkheid onderzocht om tentamens online door te laten gaan vanuit twee principes:

 • Het eerste principe is dat wij er ons maximaal voor inspannen om studievertraging te voorkomen. In deze periode moeten zeer veel tentamens worden afgenomen, en mochten die geen doorgang kunnen vinden, dan moeten deze tentamens in het nieuwe studiejaar worden afgenomen. Dat zal ten koste gaan van de tijd die studenten kunnen besteden aan de vakken in het nieuwe studiejaar. Dat willen we dus voorkomen.
 • Het tweede principe is dat wij de betrouwbaarheid van toetsen en diploma’s willen garanderen.

Uitsluiten van fraude is noodzakelijk om de waarde van het diploma te kunnen garanderen. In dit verband werken wij bij dit hele proces zeer nauw samen met de voorzitters van de examencommissies die de regels en richtlijnen ten aanzien van onderwijs en toetsing bewaken. Om online-toetsing met surveillance mogelijk te maken, werken we samen met en maken we gebruik van de kennis van andere Nederlandse universiteiten.

Het is goed om te weten dat we door middel van Proctorio niet online meekijken gedurende het tentamen. Een student maakt een tentamen en Proctorio zorgt ervoor dat we na afloop van het tentamen een fraude-indicatie per student krijgen. Die fraude-indicatie kan er bijvoorbeeld uit bestaan dat het identiteitsbewijs niet klopte of dat er nog iemand in de kamer was. Dat wordt dan nader uitgezocht. Daarbij geldt de normale procedure via de examencommissie. De gegevens van de student zijn alleen beschikbaar voor door ons aangewezen surveillanten en worden na een in te stellen tijd automatisch gewist. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden die Proctorio biedt, hebben we in de pilot alle mogelijkheden van Proctorio getest. Op basis hiervan maken we keuzes die een minimale inbreuk op de privacy doen terwijl de waarde van het diploma behouden blijft en studievertraging wordt voorkomen.

Update 02-04-2020, 15.45 uur

Studenten volgen thuis online colleges en medewerkers werken momenteel zo veel mogelijk thuis. Nu de overheidsmaatregelen rondom thuiswerken zijn verlengd en de VSNU richtlijnen heeft afgekondigd met betrekking tot openstelling van gebouwen heeft het College van Bestuur besloten om het aantal beschikbare gebouwen verder te beperken. Dit vanuit veiligheid en duurzaamheidsoogpunt. Alleen medewerkers die op de campus moeten werken, kunnen vanaf woensdag 8 april nog in het Koopmansgebouw terecht op de verdiepingen 10, 11 en 12. De direct leidinggevende moet daarvoor toestemming geven. Het lenen van boeken en materialen van de bibliotheek blijft mogelijk. Vanaf 8 april kunnen studenten en medewerkers op werkdagen van 10.30 tot 13.00 uur geleende boeken en/of materialen van de Library ophalen en terugbrengen in het Koopmansgebouw op de begane grond. Online colleges opnemen in zalen blijft uiteraard mogelijk. Medewerkers en studentenbesturen kunnen dagelijks tussen 9.00 en 11.00 uur nog spullen ophalen uit hun kantoor. 

Meer informatie over de beperkte beschikbaarheid van gebouwen staan in Frequently Asked Questions. 

Update 01-04-2020, 11.30 uur

De coronacrisis en de maatregelen die zijn getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben ieder van ons in ons dagelijks leven diepgaand geraakt en beïnvloed. Vanwege de voorschriften van de overheid om afstand te bewaren, was de universiteit genoodzaakt binnen enkele weken helemaal over te schakelen op digitaal onderwijs.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit moeilijke tijden zijn en wij zijn onze collega’s en studenten zeer erkentelijk voor hun flexibiliteit om met deze situatie om te gaan. We begrijpen ook dat deze ineens onwerkelijke en onzekere situatie zorgen, stress en verdriet met zich meebrengt: de coronacrisis vergt veel van ons allemaal.

Blijf in contact met elkaar

Juist met de wereldwijde zelfisolatie en sluitingen moeten we meer dan ooit contact houden, verbonden blijven en voor elkaar zorgen. Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om je te wijzen op de nieuwe webpagina over mentale en fysieke gezondheid voor medewerkers en studenten.

We hebben tips en adviezen verzameld om deze periode mentaal en fysiek zo goed mogelijk door te komen. Wat kun je ondernemen op een dag? Hoe blijf je in contact met andere studenten en collega’s? Zijn er online evenementen? En waar kun je terecht als het toch niet zo goed met je gaat? Als je hulp nodig hebt, is dat heel normaal en zijn daar ook mogelijkheden voor.

We staan samen in deze crisis. Zorg goed voor jezelf en let op elkaar!

Update 31-03-2020, 19.10 uur

Naar aanleiding van de nieuwe instructies van de overheid die op 31 maart zijn gegeven, verlengt ook Tilburg University de al genomen maatregelen tot en met 28 april. Dit betekent dat studenten en medewerkers wordt gevraagd thuis te studeren en te werken. De onderwijsactiviteiten vinden op afstand plaats tot het einde van het academische jaar. Een overzicht van de genomen maatregelen door Tilburg University vind je in de eerdere updates op deze website en in de Frequently Asked Questions.

Update 28-03-2020, 15.00 uur

Mentaal en fysiek gezond blijven tijdens corona

Het coronavirus heeft Nederland in zijn greep. De maatregelen die de overheid onlangs instelde houden in dat al het onderwijs door Tilburg University tot het einde van dit academische jaar online wordt gegeven. Dat betekent bijvoorbeeld dat je je studiegenoten niet meer tegenkomt tijdens colleges of op de campus. Wij kunnen ons voorstellen dat dit een lastige tijd is voor je is. De nieuwe maatregelen vragen veel flexibiliteit van iedereen en je kunt het gevoel hebben dat je er alleen voor staat.

Samen of alleen

Veel studenten zijn thuis bij familie of wonen samen met medestudenten. Ook zijn er studenten die alleen wonen en ver weg van huis zijn en hun familie. We begrijpen dat dit ineens een onwerkelijke en onzekere situatie is. Zorgen, stress en verdriet: de coronacrisis vergt veel van ons allemaal.

We hebben tips en advies verzameld om deze periode mentaal en fysiek zo goed mogelijk door te komen. Wat kun je ondernemen op een dag? Hoe blijf je in contact met andere studenten? Zijn er online evenementen? En waar kun je terecht als het toch niet zo goed met je gaat? Als je hulp nodig hebt, is dat heel normaal en zijn daar ook mogelijkheden voor.

Meer hulp nodig?

Heb je hulp nodig na het lezen van de tips en adviezen? Dan kun je altijd een afspraak maken met de studentenpsychologen, een onderwijscoördinator of een studentendecaan. Ook kun je in contact komen met een maatschappelijk werker van Tilburg University.

Ga voor alle tips, adviezen en informatie naar student en gezondheid tijdens corona. 

Update 25-03-2020, 10.30 uur

In lijn met de algemene maatregelen vanuit de Rijksoverheid, heeft het College van Bestuur van Tilburg University besloten om het onderwijs tot aan het einde van het academisch jaar op afstand aan te bieden. Dat betekent dat colleges en de tentamens op afstand zullen plaatsvinden. De tentamens zullen starten vanaf week 21 (18 mei) en week 22 (25 mei), afhankelijk van het studieprogramma, het tentamenrooster volgt. Aan de vorm waarin we die tentamens gaan laten plaatsvinden, wordt op dit moment hard gewerkt. Daarover volgt informatie zo snel mogelijk.

Verder volgen wij de nieuwe richtlijnen aangaande bijeenkomsten en evenementen: deze zijn alle tot 1 juni afgelast. Wanneer in de tussentijd de overheidsvoorschriften aangepast worden, wordt er bekeken welke activiteiten - aanvullend op het aanbod op afstand -  mogelijk zijn op de campus.

Update 20-03-2020, 18.40 uur

Wij realiseren ons dat de situatie die door het coronavirus (en de noodzakelijke maatregelen daartegen) ontstaan is voor al onze studenten erg vervelend is. Niet alleen veroorzaakt de situatie veel praktisch ongemak, ook roept de situatie bij veel studenten vragen op over de voortgang van het onderwijs dit academisch jaar. Hierbij ontvangen jullie een update t.a.v. de voortgang van het onderwijs inclusief tentaminering de komende periode. Het uitgangspunt is hierbij om zo veel mogelijk te doen om studievertraging te voorkomen en om het onderwijs voor het einde van het academisch jaar af te ronden.

Onderwijs

 • Het onderwijs zal starten zoals het oorspronkelijk gepland en geroosterd is, indien nodig zal dat onderwijs online verzorgd worden (waarbij het bestaande rooster uitgangspunt is en blijft).
 • Om ruimte te creëren voor het inhalen van de tentamens die na 12 maart gepland waren, zal het onderwijs in blok 4 (of de rest van het semester) een week korter zijn.

Tentamens

 • Alle tentamens die na 12 maart gepland waren, worden herpland vanaf ofwel 18 mei ofwel 25 mei (dat verschilt per programma). Een nieuw tentamenrooster, uitgaand van die data, volgt zo snel mogelijk.
 • Over de manier waarop de tentamens plaats zullen vinden, worden studenten later geïnformeerd.
 • Informatie hierover en mogelijke andere wijzigingen t.a.v. onderwijs en toetsing zullen via Canvas gecommuniceerd worden.

Het is goed om te weten dat er op de achtergrond hard gewerkt wordt aan de ondersteuning van het online onderwijs en aan het ontwikkelen van mogelijkheden voor tentaminering op afstand. We zullen de studenten tijdig informeren over ontwikkelingen daaromtrent.

Bovenstaande richtlijnen gelden vanaf 20 maart 2020 17.00 uur tot nader bericht.

Update 20-03-2020, 11.40 uur
 • Studenten die binnen het studiejaar 2019-2020 voldoen aan de BSA-norm, ontvangen dit studiejaar een positief advies.
 • Studenten die niet aan de BSA-norm van de opleiding voldoen, omdat zij ten gevolge van de landelijke coronamaatregelen studievertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Deze studenten krijgen de mogelijkheid om een positief advies te halen in het studiejaar 2020-2021.
 • Voor studenten bij Tilburg University betekent dit dat studenten aan wie uitstel wordt verleend, aan het einde van het collegejaar een persoonlijk voortgangsbericht ontvangen. We zorgen er op deze wijze voor dat wij studenten zorgvuldig adviseren over de vervolgstap in de studieloopbaan.
Update 18-03-2020 15.00 uur

Conform de richtlijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken roept Tilburg University al haar Nederlandse studenten en medewerkers die in het buitenland verkeren, dringend op om terug te keren naar Nederland. Dit in verband met het feit dat er momenteel geen gebieden meer zijn zonder risico op verspreiding van corona en vanwege de toenemende reisrestricties die door steeds meer landen worden opgelegd. De universiteit zal hen waar mogelijk bijstaan en proberen zoveel mogelijk de negatieve gevolgen van terugkeer te ondervangen. Het is noodzakelijk dat studenten en medewerkers zich registreren en aanmelden op BijzondereBijstandBuitenland.nl

Samen met de betreffende in het buitenland verblijvende Nederlandse student of medewerker bekijken we de meest wenselijke situatie en in afstemming met leidinggevende en/of directeur.

Uitgaande exchange studenten van Tilburg University vragen we contact op te nemen met het Study Abroad & Exchange Office.

Internationale degree studenten kunnen contact opnemen met de onderwijscoördinator van hun School.

Medewerkers wordt gevraagd contact op te nemen met de Divisie Human Resources via hrpolicy@tilburguniversity.edu.

Update 18-03-2020 21.30 uur

Om ervoor te zorgen dat we het overzicht houden van wie er op de campus is, wordt vanaf vrijdagochtend 20 maart om 8.00 uur toegangscontrole op onze gebouwen ingesteld. De gebouwen blijven hiermee enkel toegankelijk voor wie het nodig is.

Voor medewerkers geldt dat zij naar binnen kunnen met hun Tilburg University card; zorg dus dat je deze bij je draagt. Mocht je deze niet bij je hebben, kun je binnen onder begeleiding van beveiliging. De beveiliging kun je bereiken via het telefoonnummer dat op alle deuren vermeld staat. Zorg dat je ter controle ook altijd je kantoorsleutel en je legitimatie bij je hebt. 

We vragen medewerkers met klem nog steeds zo veel mogelijk thuis te werken en dit af te stemmen met hun leidinggevende. Medewerkers kunnen enkel voor zaken die niet vanuit huis kunnen worden gedaan naar de campus komen om te werken, mits zij de op 12 maart door de Rijksoverheid afgekondigde richtlijnen opvolgen. Denk bijvoorbeeld aan docenten voor het opnemen van digitaal onderwijs.

Alle belangrijke informatie met betrekking tot thuiswerken hebben we gebundeld op deze pagina. Wil je meer weten over hoe je thuis optimaal achter je laptop of PC kunt werken en daarbij zo min mogelijk last van je schouders/nek krijgt? Bekijk dan dit document

Let op: de toegangsregeling geldt niet voor het lenen van boeken/materialen bij de Library door studenten en medewerkers. Op werkdagen kan je gebruik blijven maken van de uitleenfunctie van de bibliotheek. Die deur is open zonder toegangskaart. Alle studieplekken (op de hele campus) zijn gesloten. 

Update 16-03-2020 20.00 uur

Beste studenten en medewerkers van Tilburg University,
 
Het zijn zeer bijzondere tijden voor Nederland en voor onze universiteit. Het coronavirus beheerst nu onze levens. De afgelopen week hebben we steeds verdergaande maatregelen moeten treffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In Brabant ging alles zelfs nog wat sneller dan in de rest van Nederland. Omdat we zo veel maatregelen hebben getroffen die diep ingrijpen in alles wat we doen, is er met man en macht keihard gewerkt om onderwijs en onderzoek en alle ondersteunende taken in goede banen te leiden. Wij zijn jullie zeer dankbaar voor de manier waarop iedereen heeft meegewerkt om het onderwijs online te laten doorgaan, faciliteiten in orde te brengen, door te werken waar dat niet anders kan en nog zo veel meer!

De huidige situatie zal nog weken duren en dat stelt ons elke dag voor nieuwe vragen. Ons crisisteam en ons corona-regieteam zijn er elke dag mee bezig, net als velen van jullie. We weten dat er vele vragen zijn over onderwijs, reizen, thuiswerken en dergelijke. We proberen deze zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden als maar kan. Alle vragen en antwoorden staan op de website. Dat is de plek waarop we onze communicatie samenbrengen en je het beste op de hoogte blijft. Mochten jullie vragen of suggesties hebben waarop nog geen antwoord is gevonden, zoek dan contact met ons team via de website.

We zien ook dat er allerlei initiatieven ontstaan om mensen die het lastig hebben te ondersteunen. Wij vinden het prachtig om te zien hoe zorgzaam onze gemeenschap is voor mensen die de komende weken onze hulp echt hard nodig hebben. De komende periode zullen we ook aandacht geven aan de impact van deze crisis op de middellange termijn, voor onderwijs en onderzoek, voor de bedrijfsvoering. Achter de schermen wordt ook hier hard gewerkt aan oplossingen.

Alleen samen zullen we in staat zijn om deze lastige periode goed door te komen. We hopen dat we dit allen in goede gezondheid kunnen doen en waar dat niet zo is, we elkaar tot steun kunnen zijn.

Veel sterkte en met een hartelijke groet,

Het College van Bestuur
Koen Becking
Klaas Sijtsma
Paulina Snijders

Update 16-03-2020, 15.50 uur

We begrijpen dat het besluit om de kinderopvang en basisscholen te sluiten voor veel medewerkers grote gevolgen kan hebben. Gezien deze uitzonderlijke situatie wil Tilburg University coulant omgaan met de regelingen voor calamiteitenverlof en bijzonder verlof. We doen ook een beroep op jullie als medewerkers om te kijken wat mogelijk is door spreiding of aanpassing van je werktijden. Indien je door de opvang van je kinderen jouw werk geheel of gedeeltelijk niet meer kan verrichten, word je in de gelegenheid gesteld om voor die uren tot 6 april 2020 100% doorbetaald calamiteiten- en bijzonder verlof op te nemen. Met je leidinggevende maak je afspraken over jouw werkzaamheden, je bereikbaarheid en eventueel aanpassing van je werktijden en indien nodig de opname van hiervoor genoemd verlof. Je hoeft het verlof niet aan te vragen in My Employee portal of via HR Service Center.

Update 15-03-2020, 20.10 uur

De maatregelen die eerder zijn genomen en die te vinden zijn in eerdere updates, zijn verlengd tot en met 6 april 2020.

Op basis van de nieuw afgekondigde maatregelen op 15-3 gaan de volgende nieuwe maatregelen voor Tilburg University per direct in:

 • Alle horeca-gelegenheden op de campus gaan dicht.
 • In alle gebouwen worden de studiewerkplekken gesloten.
 • Promoties zullen indien mogelijk online plaatsvinden.
 • Eenieder wordt gevraagd om overal 1,5 meter afstand te houden.
 • Voor medewerkers met schoolgaande en jonge kinderen die nu geen opvang hebben, volgen er morgen nadere richtlijnen. Voor oplossingen voor de eerstkomende dagen kunnen zij contact opnemen met hun leidinggevende.
Update 14-03-2020, 18.45 uur

Tilburg University adviseert haar uitgaande exchange studenten in rode EN oranje -gebieden op de kaart om te overwegen terug te keren naar Nederland. Studenten in die specifieke regio’s worden door het Study Abroad & Exchange team ook per mail geïnformeerd over hun opties. Mochten studenten studievertraging oplopen omdat zij gedwongen terug moeten keren, dan komen zij in aanmerking voor ondersteuning van het profileringsfonds, onder de reguliere voorwaarden.

Tilburg University studenten in andere gebieden, die ongeacht het reisadvies van BuZa, maar gezien de huidige onzekere situatie naar huis willen komen, vragen we contact op te nemen met het Study Abroad & Exchange Office voor advies.

Ons advies is om altijd de aanwijzingen van je gastuniversiteit te blijven volgen en daarnaar te handelen. Daarnaast is het belangrijk dat je aangemeld bent bij de Nederlandse Ambassade in je gastland.

Alle studenten die in een van de risicogebieden (rood en oranje op de kaart) zijn geweest, wordt gevraagd gedurende 14 dagen na terugkomst thuis te blijven. 

Update 12-03-2020 20.00 uur 

Het kabinet heeft vandaag besloten dat er geen onderwijsactiviteiten meer mogen plaatsvinden op universiteiten en hogescholen. Het College van Bestuur heeft een aantal maatregelen getroffen die per direct van kracht zijn en gelden tot en met 31 maart.

 • Alle gebouwen sluiten dagelijks om 18.00 uur.  Het restaurant (mensa) is geopend tot 19.00 voor take-away maaltijden. In het weekend zijn alle gebouwen gesloten.
 • Er worden geen colleges op locatie meer gegeven, alleen online. Docenten kunnen in de zalen wel gebruik maken van livestream mogelijkheden.
 • Alle tentamens op locatie worden afgelast. Tilburg University laat studenten zo snel mogelijk weten hoe zij met de gevolgen van de afgelasting van tentamens zal omgaan.
 • Studenten kunnen gebruik blijven maken van de uitleenfunctie van de bibliotheek en de afhaalmogelijkheden in onze restaurants. Er zijn een beperkt aantal zelfstudieplekken beschikbaar.
 • Promoties gaan door met minder dan 100 aanwezigen.
 • De maatregel over thuiswerken blijft van kracht tot en met 31 maart. Medewerkers mogen alleen op de universiteit zijn als dit echt niet anders kan en altijd met toestemming van leidinggevende.

Deze nieuwe maatregelen die bovenop al eerdere zijn gekomen, hebben grote gevolgen voor ons primair proces, dat betreuren wij zeer. Het vraagt veel flexibiliteit van zowel onze medewerkers, als studenten. Het overheidsbeleid is noodzakelijk om het risico van verspreiding van het virus tegen te gaan.

Update 12-03-2020, 18.20 uur

Naar aanleiding van de nieuw afgekondigde maatregelen van de regering en het RIVM om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, neemt Tilburg University de volgende maatregelen. Deze zijn, evenals alle eerder getroffen maatregelen, van kracht tenminste tot en met 31 maart. De nieuwe maatregelen gaan per direct in.

 • Colleges tot 100 studenten gaan door zoals gepland, eventueel online. Colleges met meer dan 100 studenten kunnen uitsluitend (en waar mogelijk) online worden aangeboden.
 • Tentamens gaan door, maar worden afgenomen in groepen van minder dan 100 personen. De reeds geplande gelegenheden vinden doorgang volgens het tentamenrooster zo lang het aantal studenten onder de honderd blijft. Anders zullen meerdere zalen in gebruik worden genomen zodat het totale aantal onder de 100 blijft. 
 • Het restaurant (Mensa) is uitsluitend beschikbaar voor take-away. Het gehele zitgedeelte is gesloten. Andere afhaalpunten zoals Cobbenhagen, CUBE, Starbucks en Albert Heijn to GO zijn nog open.
 • De bibliotheek blijft open voor wat betreft de uitleenfunctie, maar de studieplekken zullen worden afgesloten.
 • In de zelfstudieruimtes op andere plekken op de campus zullen niet meer dan 100 studenten worden toegelaten.
 • Promoties gaan door, net als kleine evenementen, maar met maximaal 100 gasten.
 • Studenten wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te studeren, maar als dat niet anders kan zijn zij van harte welkom op de campus.
Update 12-03-2020, 15.40 uur

Naar aanleiding van de nieuw afgekondigde regeringsmaatregelen over het voorkomen van verspreiding van het coronavirus, worden de gevolgen voor geplande tentamens en colleges zo snel mogelijk in kaart gebracht en op de website gepubliceerd.

Update 11-03-2020, 22.00 uur

Tilburg University geeft gehoor aan de oproep van de (gezondheids)autoriteiten om (indien mogelijk) thuis en online te werken, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Vanuit huis werken is met name goed mogelijk voor het ondersteunend personeel en onderzoekers. Voor wat betreft onderwijs heeft de universiteit, net als alle onderwijsinstellingen, de verplichting om onderwijs te verzorgen. Het is belangrijk dat onderwijs zo veel mogelijk doorgaat.

De richtlijn van de regering is dat ook in deze situatie het primaire proces van onderwijs moet doorgaan. Tilburg University houdt zich aan deze richtlijn. Toch kunnen we ons voorstellen dat studenten en docenten zich zorgen maken. Het RIVM geeft richtlijnen af voor iedereen: handen wassen, geen handen schudden en thuisblijven wanneer er gezondheidsklachten zijn. Als iedereen zich daar aan houdt, zorgen we samen voor een veilige onderwijsomgeving.

Voor studenten die vanwege gezondheidsklachten geen colleges kunnen bijwonen, bieden we online mogelijkheden om colleges te kunnen volgen.

Update 10-03-2020, 22.30 uur

Naar aanleiding van de oproep van de burgemeesters van Noord-Brabant aan alle burgers om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor sociale terughoudendheid en op die manier de verspreiding van het virus te beperken, heeft de universiteit het volgende besloten:

 • De universiteit vraagt aan organisatoren van evenementen om kritisch te kijken naar het al dan niet door laten gaan van het evenement. Zij kunnen afwegingen maken op het gebied van het aantal deelnemers, de noodzaak van het evenement en de risico’s van besmetting.
 • Het College van Bestuur van Tilburg University heeft besloten het Sports Center te sluiten van woensdag 11 maart 2020 tot en met maandag 16 maart 2020.

Alle eerder genomen maatregelen blijven van kracht.

Update 10-03-2020, 18.50 uur

Naar aanleiding van de oproep van de burgemeesters van Noord-Brabant aan alle burgers om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor sociale terughoudendheid en op die manier de verspreiding van het virus te beperken, heeft de universiteit het volgende besloten. De universiteit vraagt aan organisatoren van evenementen om kritisch te kijken naar het al dan niet door laten gaan van het evenement. Zij kunnen afwegingen maken op het gebied van het aantal deelnemers, de noodzaak van het evenement en de risico’s van besmetting. Alle, ook eerder genomen maatregelen blijven van kracht tot en met maandag.

Update 12-03-2020, 15.40 uur

Naar aanleiding van de nieuw afgekondigde regeringsmaatregelen over het voorkomen van verspreiding van het coronavirus, worden de gevolgen voor geplande tentamens en colleges zo snel mogelijk in kaart gebracht en op de website gepubliceerd.

Update, 09-03-2020, 21.40 uur

Op basis van de nieuwe richtlijnen van de overheid, roept Tilburg University haar medewerkers op de komende zeven dagen zoveel mogelijk thuis te werken waar dat kan (tot en met maandag 16 maart). Het gaat dan om medewerkers van wie de aard van het werk het toelaat, bijvoorbeeld voor kantoormedewerkers en voor onderzoekers. Zij kunnen eventueel telefonisch overleg voeren. Thuiswerken door medewerkers gebeurt altijd in overleg met leidinggevende/directeur van de eigen eenheid.

Colleges moeten wel zoveel mogelijk doorgaan, docenten en studenten komen dus wel naar de universiteit. Docenten bereiden zich voor om ook online colleges te gaan verzorgen. Conform de instructies blijft de universiteit open.

Update 09-03-2020, 10.30 uur

Een medewerker van het ondersteunend personeel van de Tilburg School of Catholic Theology (TST) in Utrecht is besmet geraakt met het coronavirus, bevestigt de GGD in Utrecht. De medewerker is in contact geweest met een bekende die onlangs in Noord-Italië is geweest. Hij is momenteel in thuisisolatie. ‘Omdat de medewerker niet op de universiteit in Tilburg en ook niet op de locatie Bonifatiushuis te Utrecht is geweest nadat hij klachten heeft gekregen, is er geen risico voor medewerkers en studenten,’ laat de GGD Utrecht weten.

De medewerker is dinsdagavond ziek geworden. Medewerkers die dinsdag overdag met hem in contact zijn geweest, zijn woensdag uit voorzorg gevraagd thuis te blijven. De werkplek van de faculteit waar deze persoon werkzaam is, is zorgvuldig schoongemaakt. De GGD Utrecht doet verder onderzoek naar de contacten van de medewerker buiten de universiteit, die kunnen leiden tot verdere verspreiding van het virus.

Het onderwijs en andere activiteiten in het gebouw en op de campus kunnen, volgens de regionale GGD, gewoon doorgang vinden omdat er geen gevaar voor besmetting is geweest. Tilburg University volgt het advies van de GGD en de richtlijnen van het RIVM

Update 06-03-2020, 20.40 uur

“Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel de huisarts alleen als de klachten verergeren." 

Bron: RIVM, 6 maart 2020

Wij volgen het advies van het RIVM. We verzoeken medewerkers, studenten en bezoekers thuis te blijven en niet naar de campus te komen in geval van (milde) klachten. Medewerkers wordt verzocht in dat geval thuis te werken en dit te melden bij hun leidinggevende. Studenten met klachten wordt verzocht niet naar de campus te komen, ook niet voor colleges en tentamens. Raadpleeg in dat geval onderstaande 'Veelgestelde vragen  en antwoorden' voor hoe verder te handelen.

Update 06-03-2020, 15.40 uur

Tilburg University is open. We staan in nauw contact met de GGD en volgen de richtlijnen van RIVM

Update 04-03-2020, 14.30 uur

Er zijn nieuwe 'Veelgestelde vragen  en antwoorden' toegevoegd onderaan deze pagina.

Update 03-03-2020, 16.20 uur

In aanvulling op de richtlijn voor medewerkers en studenten wordt ook gevraagd aan bezoekers van Tilburg University afkomstig uit een een risicogebied, 14 dagen na terugkomst niet naar onze campus te komen. Evenementen zullen conform de richtlijn van het RIVM doorgang vinden. Het College vraagt aan de organisatoren van evenementen om deze aanvullende richtlijn tijdig aan de mogelijke bezoekers kenbaar te maken.

Medewerkers en studenten mogen tot nader order geen dienstreizen maken naar risicogebieden (rood en oranje op de kaart). Voor eventuele uitzonderingen dient toestemming te worden gevraagd bij het College van Bestuur via de secretaris van de universiteit. 

Update 02-03-2020, 10.30 uur

Alle medewerkers en studenten die in een van de risicogebieden (rood en oranje op de kaart) zijn geweest wordt gevraagd 14 dagen na terugkomst thuis te blijven. 

Update 28-02-2020

Tilburg University is open. We staan in nauw contact met de GGD en volgen de richtlijnen van RIVM

Update 27-02-2020

In Tilburg heeft zich wederom een geval van het coronavirus voorgedaan, eerder betrof het een man, die nu in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis ligt.