Corona

FAQ over coronavirus voor aankomend studenten

Published: 25 februari 2020 Laatst bijgewerkt: 02 augustus 2022

Tilburg University is weer volledig open. Onderwijs en evenementen voor grote groepen zijn weer mogelijk. Voor vragen over specifieke onderwerpen kun je terecht op de reguliere webpagina’s van Tilburg University (o.a. onderwijs, aanmelding en toelating). Hieronder noemen we de belangrijkste pagina’s. We houden de situatie rondom het coronavirus goed in de gaten, mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zal deze pagina worden geüpdatet.

Veelgestelde vragen en antwoorden

We hebben veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus opgesteld. De vragen en antwoorden worden regelmatig bijgewerkt.

Internationale studenten vinden uitgebreidere informatie op de Engelstalige pagina's.

Aanmelding en toelating

Om tegemoet te komen aan opgelopen studievertraging in verband met COVID-19 en de hoge druk op het welzijn van onze studenten, hebben we de afgelopen studiejaren de ‘zachte knip’ regeling gehanteerd, waardoor studenten zich (onder voorwaarden) voor een vervolgopleiding kunnen inschrijven zonder afgeronde vooropleiding. Als Tilburg University zien we deze regeling als belangrijk gebaar richting onze studenten gezien de hoge druk op hun welzijn. Daarom is besloten dat deze regeling ook geldt voor studenten, die in september 2022 willen starten met hun vervolgopleiding. Lees hieronder meer.

*GEÜPDATET, 12 MEI* | Ik ben laatstejaars bachelorstudent en weet door de coronamaatregelen niet zeker of ik dit collegejaar succesvol kan afronden. Kan ik dan wel starten met mijn masteropleiding? (‘harde knip’)
 • Als je in 2021/2022 ingeschreven stond in een academische bacheloropleiding word je per september 2022 toegelaten tot de bijbehorende masteropleiding wanneer je nog niet de volledige vooropleiding hebt afgerond, maar nog maximaal 12 EC uit de vooropleiding open hebt staan. Je dient de bachelorthesis behaald te hebben en aan de overige toelatingsvoorwaarden te voldoen. Deze regeling geldt voor bachelorstudenten van Tilburg University en voor bachelorstudenten van andere WO-instellingen binnen de Europese Economische Ruimte, EER;

 • Je vraagt bij je onderwijsinstelling een afrondingsadvies aan, waaruit blijkt welke onderdelen je nog af moet ronden en dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat je dit binnen de gestelde termijn kunt afronden. Deponeer je kopie of kopieën in de witte brievenbus van de Student Desk bij de receptie van Academia building, openingstijden op werkdagen van 08.30 - 17.30 uur, stuur je kopieën op naar: Tilburg University, Student Desk, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg of voeg je kopieën toe als bijlage bij het Student Desk contact formDit geldt dit alléén als je van een andere onderwijsinstelling of faculteit komt; wanneer je van een bachelor naar een master op dezelfde faculteit gaat heb je geen afrondingsadvies nodig;

 • Voor studenten van een instelling van buiten de EER blijft gelden dat zij pas worden toegelaten tot de masteropleiding wanneer zij het toelatend diploma kunnen overleggen;
 • Je dient de bacheloropleiding alsnog af te ronden vóór 1 september 2023. Voldoe je daar niet aan dan word je uitgeschreven uit de masteropleiding;
 • Je kunt niet afstuderen in de masteropleiding als je niet je bachelordiploma hebt behaald;

 • Om je bachelor te kunnen afronden, dien je je in te schrijven voor zowel de bachelor als de master. Wanneer je wettelijk tarief betaalt, betaal je slechts éénmaal voor beide inschrijvingen.

Stond je in 2020/2021 ingeschreven in een academische bacheloropleiding en ben je in 2021/2022 toegelaten tot de masteropleiding, dien je de bacheloropleiding alsnog afgerond te hebben vóór 1 september 2022. Je kunt niet nogmaals gebruikmaken van deze regeling.

*GEÜPDATET, 12 MEI* | Ik weet door de coronamaatregelen niet zeker of ik mijn hbo-diploma dit studiejaar zal ontvangen. Kan ik dan wel starten met mijn premasteropleiding?
 • Als je in 2021/2022 ingeschreven stond aan een hbo-instelling word je per september 2022 toegelaten tot de betreffende premaster op basis van een positief afrondingsadvies van je hbo-instelling.
 • Dit afrondingsadvies moet door je hbo worden afgegeven en moet worden ingeleverd bij de Student Desk vóór 31 augustus.
 • Je dient uiteraard aan de overige toelatingsvoorwaarden te voldoen.
 • Je dient het hbo-diploma alsnog te behalen vóór 1 september 2023. Voldoe je daar niet aan dan word je uitgeschreven uit het premasterprogramma.
 • Je kunt niet starten aan een masteropleiding als je niet je hbo-diploma hebt overgelegd.

Deze regeling is enkel van toepassing op studenten die een opleiding volgen aan instellingen binnen de EER. 

*GEÜPDATET, 12 MEI* | Ik ben student aan het hbo. Ik weet door de coronamaatregelen niet zeker of ik mijn hbo-propedeuse dit studiejaar zal ontvangen. Kan ik dan wel starten met mijn bacheloropleiding?
 • Als je in 2021/2022 ingeschreven stond aan een hbo-instelling word je per september 2022 toegelaten tot de betreffende bacheloropleiding op basis van een positief afrondingsadvies van je hbo-instelling.
 • Dit afrondingsadvies moet door je hbo worden afgegeven en moet worden ingeleverd bij de Student Desk vóór 31 augustus.
 • Je dient uiteraard aan de overige toelatingsvoorwaarden te voldoen.
 • Je dient de hbo-propedeuse (of je hbo Associate Degree) alsnog te behalen vóór 1 januari 2023. Voldoe je daar niet aan dan word je uitgeschreven uit de bacheloropleiding.

Deze regeling is enkel van toepassing op studenten die een opleiding volgen aan instellingen binnen de EER.

Samen zorgen we voor een veilige werk- en studieomgeving.

 • Was vaak en goed je handen.
 • Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest.

Onderwijs

*GEÜPDATET, 27 JULI* | Hoe vindt het onderwijs plaats in academisch jaar 2022-2023?
 • We gaan een nieuw academisch jaar tegemoet. Een academisch jaar, waarin het basisprincipe is dat onderwijs en tentamens plaatsvinden op onze campus waar we elkaar persoonlijk ontmoeten. Fysieke ontmoetingen, gemeenschapsvorming, studentparticipatie en -interactie vinden wij belangrijke onderdelen van de academische vorming. Daarom verwachten we onze studenten op de campus bij de fysieke onderwijsactiviteiten.

  Naast de onderwijsactiviteiten op de campus, zal er steeds meer gebruikgemaakt worden van online onderwijsvormen. Omdat de ervaringen met online onderwijs ons veel geleerd hebben, gaan we namelijk toe naar een situatie van blended learning. Dit houdt in dat er per onderdeel van het programma bekeken wordt welke onderwijsvorm het beste past en dat er ingezet wordt op een goede mix van onderwijs op de campus en online onderwijsvormen. Het hangt van de opleiding af of en in welke mate er gebruikgemaakt wordt van online onderwijsvormen. Hoe dit vormgegeven wordt per vak, zal via de digitale leeromgeving Canvas gecommuniceerd worden.

 • Een klein aantal opleidingen wordt hybride aangeboden in 2022/2023, wat betekent dat studenten in deze opleidingen kunnen kiezen voor ofwel fysiek, ofwel volledig online onderwijs. Voor meer informatie zie het kopje ‘Uitzonderingen’.

Een veilige leeromgeving

 • Houd rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte;
 • Blijf thuis bij (verkoudheids)klachten en doe een zelftest;
 • Houd je aan de richtlijnen op de campus;
 • Ben je nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus? Dan moedigen wij je aan om je te laten vaccineren om een veilige werk- en leeromgeving te creëren. We willen je er op attenderen dat het op verschillende locaties van de GGD mogelijk is om zonder afspraak gevaccineerd te worden. Kijk voor meer informatie op Prikken zonder afspraak.

Naar Nederland reizen vanuit het buitenland

We verwachten onze studenten voor aanvang van het semester in Nederland. Indien je in het buitenland verblijft en naar Nederland wil komen voor je studie, bereid jezelf dan voor door middel van de Checklist: Inreizen in Nederland tijdens corona van de Rijksoverheid. Hier vind je meer informatie over inreizen, uitzonderingen op het Europees inreisverbod voor studenten, quarantaine en meer. Loop je tegen problemen aan in het proces om naar Tilburg te komen? Neem dan contact op met ons Immigration Office.

Uitzonderingen

Een uitzondering op het onderwijs op de campus geldt voor studenten van de opleidingen LLB Global Law, LLM Law and Technology, LLM International Business Law en LLM International Business Taxation. Studenten die in september 2022 starten aan een van deze opleidingen kunnen kiezen of ze het onderwijs op de campus of juist volledig online willen volgen in het academisch jaar 2022/2023. Als je je voor een van deze opleidingen hebt aangemeld, ontvang je na toelating meer informatie vanuit de opleiding.

Joint degree programma's

Joint degree programma's worden aangeboden in samenwerking met een andere universiteit. Voor deze programma's kan andere of aanvullende informatie over het onderwijs in het nieuwe academisch jaar gelden. Houd daarom de informatie die je rechtstreeks van je joint degree opleiding ontvangt goed in de gaten. Die informatie is leidend en gaat boven algemene informatie die je ontvangt over het onderwijs aan Tilburg University.

Praktische zaken over (thuis)quarantaine en vaccinatie

Vaccineren zonder afspraak bij de GGD

Prikken zonder afspraak 

Ben je nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus? Dan moedigen wij je aan om je te laten vaccineren om een veilige werk- en leeromgeving te creëren. We willen je er op attenderen dat het op verschillende locaties van de GGD mogelijk is om zonder afspraak gevaccineerd te worden.

Kijk voor meer informatie op Prikken zonder afspraak of bekijk direct waar en wanneer je kunt vaccineren zonder afspraak op de webpagina van GGD Hart voor Brabant.

Wat moet ik doen als een van mijn huisgenoten in thuisquarantaine moet? Moet ik dan ook in quarantaine?
 • Doe de check van de overheid om te weten wat er van jou en mensen in je omgeving verwacht wordt. Volg de instructies op.
 • Bekijk de pagina van de Rijksoverheid over testen op corona

Zie het onderdeel (mentale) gezondheid in de FAQ voor studenten

Contactinformatie 

Staat het antwoord op  jouw vraag er niet bij, dan kun je op de volgende manieren contact opnemen:

 • Ik heb een vraag over mijn aanmelding of mijn toelatingsverzoek.
  Neem dan contact op met de Student Desk. De Student Desk is de centrale studentenbalie van Tilburg University. 
 • Ik heb een andere vraag.  
  Neem dan contact op met studievoorlichting via ons formulier