Corona

FAQ over coronavirus voor medewerkers

Gepubliceerd: 25 februari 2020 Laatst bijgewerkt: 21 januari 2022

Door de coronamaatregelen is er voor jou als medewerker veel veranderd. Deze situatie zorgt voor veel vragen. We willen je zo duidelijk mogelijk informeren over de maatregelen en ontwikkelingen. Dat doen we door veelgestelde vragen voor je uit te werken. De vragen worden met regelmaat bijgewerkt en aangevuld op basis van de vragen die we krijgen. Heb je een vraag die hier niet bij staat? Laat ons dat dan weten.

Samen zorgen we voor een veilige werk- en studieomgeving.

 • Blijf thuis bij (verkoudheids)klachten en laat je testen;
 • Draag een mondkapje in universiteitsgebouwen;
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar.
Gebruik de gratis zelftesten

Werken op de campus

*GEÜPDATET, 21 JANUARI* | Ik wil werken op de campus, waar moet ik rekening mee houden?

Voor wat betreft het thuiswerken blijft het huidige thuiswerkadvies van kracht. Medewerkers werken thuis, tenzij het werk fysieke aanwezigheid vraagt.  Dat is o.a. het geval bij: 

 1. Het verzorgen of ondersteunen van toetsing en opnemen van digitaal onderwijs;
 2. Het uitvoeren van locatiegebonden labonderzoek;
 3. Uitvoeren van bedrijfskritische processen en processen die nodig zijn om de algehele bedrijfsvoering in stand te houden.

De oproep is om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden indien je fysiek werkzaam bent op de campus. In de campusgebouwen is het dragen van een mondneusmasker verplicht, zowel bij verplaatsen als zittend op een werkplek of in de collegezaal. Meer informatie over de mondneusmaskerplicht op de campus vind je in de FAQ over coronavirus op de campus.

Aan alle medewerkers willen we vragen om aandacht te besteden aan de Golden Rules. Deze Golden Rules helpen onszelf en elkaar om het in deze ongebruikelijke omstandigheden toch vol te houden. Wees je bewust van de impact die jouw handelen op een ander kan hebben.

Afspraken, vergaderingen en bijeenkomsten zijn in principe online. Ook is het niet de bedoeling om sociale en informele bijeenkomsten met medewerkers te laten plaatsvinden. We roepen medewerkers en leidinggevenden op om dit onderwerp actief met elkaar te bespreken en zodoende weer duidelijk aandacht te vragen voor deze maatregelen. 

Zelftesten blijft belangrijk. We vragen je om minimaal twee maal in de week, of voordat je naar de campus komt, een zelftest te doen, ook als je gevaccineerd bent. Kom alleen naar de campus wanneer je zelftest negatief is. Door het doen van een zelftest voorkom je dat het coronavirus ongemerkt verder wordt verspreid onder jouw collega’s of studenten. Als medewerker kan je gratis zelftesten aanvragen via www.zelftestonderwijs.nl. Houd rekening met een lange levertijd. Zelftesten zijn eventueel ook af te halen bij de balies in Academia building, Intermezzo, de Meerkoldreef en de Reitse Toren, de Postkamer in Koopmans building of je eigen secretariaat.

Ben je nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus? Dan moedigen wij je aan om je te laten vaccineren om een veilige werkomgeving te creëren. We willen je erop attenderen dat het op verschillende locaties van de GGD mogelijk is om zonder afspraak gevaccineerd te worden. Kijk voor meer informatie op Prikken zonder afspraak.

Let op de gewijzigde quarantaine regels mocht je in contact zijn geweest met een besmet persoon en op de campus moet zijn. Zie hiervoor de website van de rijksoverheid.

Moet ik bewijzen dat ik gevaccineerd ben of een negatieve zelftest heb gedaan voordat ik naar de campus mag komen?

Ten eerste: werk thuis, tenzij je niet kan thuiswerken. Zie verdere informatie onder de vraag 'Ik wil werken op de campus, waar moet ik rekening mee houden?'

Kan je niet thuiswerken en kom je naar de campus, dan hoef je op dit moment voor jouw komst naar de campus niet te bewijzen dat je gevaccineerd bent of een negatieve zelftest hebt gedaan. Mochten in de toekomst hier andere afspraken over worden gemaakt, zal je daarover worden geïnformeerd. Lees meer op de pagina van de Rijksoverheid. We doen echter wel een beroep op jouw eigen verantwoordelijkheid als medewerker om je collega’s, studenten en gasten te beschermen.

We vragen je om, als je op de campus werkt en nog niet gevaccineerd bent, een zelftest te doen voordat je naar de campus komt. Gevaccineerde medewerkers vragen we om twee maal per week een zelftest te doen. Kom alleen naar de campus wanneer je zelftest negatief is. Door het doen van een zelftest voorkom je dat het coronavirus ongemerkt verder wordt verspreid onder jouw collega’s of studenten. Als medewerker kun je gratis zelftesten aanvragen via zelftestonderwijs.nl. Lees meer informatie over zelftesten.

Ben je nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus? Dan moedigen wij je aan om je te laten vaccineren om een veilige werk- en leeromgeving te creëren. 

Ik ben gevaccineerd tegen het coronavirus. Mag ik naar de campus komen om te werken?

Ten eerste: werk thuis, tenzij je niet kan thuiswerken. Zie verder de informatie onder de vraag Ik wil werken op de campus, waar moet ik rekening mee houden?

We vragen je om, als je werkt op de campus en gevaccineerd bent, twee maal per week een zelftest te doen voordat je naar de campus komt. Kom alleen naar de campus als de zelftest negatief is. We doen daarbij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Lees meer informatie over (gratis) zelftesten.

Als ik een zelftest doe, mag ik dan na een negatieve uitslag naar de campus komen om te werken?

Ook nu zelftesten beschikbaar zijn, geldt het uitgangspunt dat je thuis werkt, tenzij je niet kan thuiswerken.  Zie verder de informatie onder de vraag Ik wil werken op de campus, waar moet ik rekening mee houden?

Mijn werk vraagt fysieke aanwezigheid op de campus. Moet ik telkens voorafgaand aan de komst naar de campus een zelftest doen?

Frequent zelftesten kan de kans op een ongemerkte besmetting verkleinen. Hoe vaker de zelftest gebruikt wordt, hoe kleiner het risico is dat je in de tussentijd alsnog besmet wordt of ongemerkt jouw collega's of studenten besmet. 

Vraagt jouw werk fysieke aanwezigheid op de campus en ben je nog niet gevaccineerd, dan vragen we je om steeds een zelftest te doen voordat je naar de campus komt. Gevaccineerde medewerkers vragen we om twee maal per week een zelftest te doen. Kom vervolgens alleen naar de campus wanneer je zelftest negatief is. Door het doen van een zelftest voorkom je dat het coronavirus ongemerkt verder wordt verspreid onder jouw collega’s of studenten. Als medewerker kun je gratis zelftesten aanvragen via zelftestonderwijs.nl. Lees meer informatie over zelftesten.  

Mag ik weigeren naar de campus te komen voor het verrichten van werkzaamheden?

Bij Tilburg University streven we vanzelfsprekend naar een veilige werkomgeving op de campus, waarbij de door het RIVM voorgeschreven hygiëne- en voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. We zorgen in lijn met de landelijke maatregelen dat het voor iedereen veilig is om hier te komen werken.  We zorgen o.a. voor verhoogde ventilatie, ontsmettingszuilen, spatschermen en intensievere schoonmaak van locaties met grote concentraties mensen. Door het in hoog tempo toenemend aantal gevaccineerde collega’s, studenten en gasten en de inzet van zelftesten, worden de risico’s verder verkleind.  

Van een medewerker wordt fysieke aanwezigheid op de campus verwacht, wanneer dit naar oordeel van Tilburg University noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het geven van fysiek onderwijs.

Bijzondere omstandigheden

We kunnen ons voorstellen dat sommige medewerkers aarzelingen hebben om naar de campus te komen, bijvoorbeeld omdat ze een kwetsbare gezondheid hebben, behoren tot een risicogroep of een naaste hebben die behoort tot een risicogroep.

Het RIVM heeft aanvullende aandachtspunten geformuleerd voor de zorgplicht van werkgevers ten opzichte van medewerkers die tot de medische risicogroepen behoren. Het uitgangspunt daarbij is dat, zolang er consequent volgens de opgestelde richtlijnen van de werkgever gehandeld wordt en oncontroleerbare situaties worden vermeden, ook een kwetsbare medewerker in principe zijn werk (thuis of indien noodzakelijk op de campus) kan blijven doen.

Als jouw fysieke aanwezigheid wordt verwacht op de campus, en jij of een van je naasten behoort tot een risicogroep en je je onzeker voelt over jouw gezondheidssituatie en de veiligheid op de campus of bijvoorbeeld in geval van zwangerschap, willen we je vragen jouw persoonlijke situatie zo snel mogelijk te bespreken met jouw leidinggevende. Onderzoek gezamenlijk of aanvullende voorzorgsmaatregelen en afspraken mogelijk zijn voor het verrichten van jouw onderwijs(ondersteunende) taken op de campus. De bedrijfsarts kan daarbij adviseren, en op jouw verzoek eventueel overleggen met je behandelaar. 

Er zijn situaties denkbaar waarin het verrichten van werkzaamheden op de campus wél een verhoogd gezondheidsrisico oplevert en extra bescherming redelijkerwijs of in praktische zin niet te realiseren is of geen oplossing biedt voor jouw persoonlijke situatie. In die gevallen zal je vrijgesteld worden van het verrichten van werkzaamheden op de campus. Samen met je leidinggevende maak je hier afspraken over. In het geval de medewerker en de leidinggevende er samen niet uitkomen, kan de medewerker zich wenden tot Human Resources.

Medewerkers verblijvend in het buitenland
Het uitgangspunt is dat we van medewerkers die in het buitenland zijn, vragen naar Nederland te komen, als fysieke aanwezigheid noodzakelijk is. 

Er zijn uitzonderlijke situaties denkbaar waarin fysieke aanwezigheid op de campus van jou als medewerker (nog) niet verwacht kan worden:

 • Wanneer voor jou reizen naar Nederland praktisch gezien niet mogelijk is vanwege het Europese inreisverbod. Dit inreisverbod geldt voor medewerkers die inwoner zijn van een land buiten de EU of de Schengenlanden (ook het Verenigd Koninkrijk) en op wie geen uitzondering van toepassing is. Klik hier voor een beschrijving van de uitzonderingen. Gelukkig vallen veel van onze (toekomstige) medewerkers onder een van deze uitzonderingen en kunnen zij naar Nederland komen.
 • Ook wanneer je momenteel in het buitenland bent en wanneer voor jou geen inreisverbod geldt, zijn er zeer uitzonderlijke (persoonlijke) situaties denkbaar waarin fysieke aanwezigheid op de campus niet van je verwacht kan worden.  

Als jij tot een van deze uitzonderingscategorieën behoort, neem dan contact op met je leidinggevende. Samen met je leidinggevende maak je afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden op afstand, zodanig dat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd is.

Als je vanuit het buitenland naar Nederland komt, volg na aankomst in Nederland het advies van de Nederlandse overheid met betrekking tot (thuis)quarantaine op, check of een negatieve testverklaring nodig is om Nederland in te reizen en bezoek de campus pas na afloop van een eventuele quarantaine periode.

Wat betekent dit voor jou als leidinggevende?
Het is van belang om in gesprek te gaan met je medewerker als deze aangeeft dat er persoonlijke omstandigheden zijn die fysieke aanwezigheid belemmert of wanneer je vermoedt dat het voor een medewerker lastig kan zijn. Maak afspraken over voorzorgsmaatregelen om fysieke werkzaamheden op de campus mogelijk te maken. Mocht er sprake zijn van uitzonderlijke (persoonlijke) situaties waarin fysieke aanwezigheid op de campus niet verwacht kan worden, bijvoorbeeld omdat het verrichten van werkzaamheden op de campus wel een verhoogd gezondheidsrisico vormt en extra bescherming geen oplossing biedt voor de persoonlijke situatie van de medewerker of er een inreisverbod geldt, maak dan samen afspraken over werkzaamheden op afstand of vervangende werkzaamheden. Mocht je hulp hierbij nodig hebben, neem contact op met HR.  

Ik heb mijn stoel en monitor mee naar huis genomen. Moet ik die mee terugnemen als ik weer op de campus ga werken??

Er is momenteel een projectgroep aan de slag met de beschikbaarstelling van faciliteiten bij het hybride werken. Alle medewerkers zullen daar zo spoedig mogelijk meer informatie over ontvangen.

Voor de korte termijn: bespreek met je leidinggevende welke faciliteiten je op de campus nodig hebt (bv. omdat je een bureaustoel of scherm ook thuis in gebruik hebt en houdt).

Kan ik vergaderen op de campus en hoe werkt dat dan?

Reguliere vergaderingen of overleggen zijn in principe digitaal. Als vergaderen on campus echt noodzakelijk is, nemen alle deelnemers daarbij de genoemde maatregelen in acht, zoals het houden van anderhalve meter afstand. De anderhalve meter afstand bepaald de maximale hoeveelheid mensen in een vergaderzaal.

Stem met collega’s en leidinggevende af hoe je dit samen, hybride, met elkaar invult. Bekijk kritisch of er een online alternatief is voor de vergadering. Zie verder de algemene informatie onder de vraag Ik wil werken op de campus, waar moet ik rekening mee houden?

Als vergaderen on campus echt noodzakelijk is, zijn er de volgende mogelijkheden:

 • LIS heeft onlangs een aantal “hybride vergadersystemen” getest. Daarmee kan een vergadering voor een deel fysiek en een ander deel digitaal gehouden worden. Een deel van de mensen belt in via Skype/Teams en een camera volgt de fysiek aanwezige deelnemers, zodat men elkaar toch kan aankijken tijdens zo’n hybride vergadering. Deze sets kunnen worden aangevraagd via LIS-helpdesk. Let op dat deze middelen beperkt beschikbaar zijn;
 • Voor kleine besprekingen is een wandelvergadering in het Warandebos een alternatief.

Ook wanneer fysieke vergaderingen of overleggen off-campus gehouden worden, nemen alle deelnemers de landelijke algemene richtlijnen van de overheid en het RIVM in acht. 

Ik heb een afspraak met iemand die niet bij Tilburg University werkt. Kan hij of zij ook naar binnen?

Ten eerste: werk thuis, tenzij je niet kan thuiswerken. Alleen indien noodzakelijk mogen gasten en bezoekers worden ontvangen. Blijf zoveel mogelijk digitaal werken.

We vragen externe gasten ook om een zelftest te doen voorafgaand aan hun bezoek aan de campus. Dit om een veilige werk- en leeromgeving te creëren. 

Ontvang je een externe gast op de campus, noteer dan naam, e-mailadres en telefoonnummer zodat deze in geval van een bron- en contactonderzoek gemakkelijk kunnen worden doorgegeven aan de GGD. 

Zie verder de algemene informatie onder de vraag Ik wil werken op de campus, waar moet ik rekening mee houden?

*GEÜPDATET, 17 JANUARI* | Kan ik catering bestellen?

Cirfood biedt (beperkt) lunchservice zoals beschikbaar in de banquetingmap via Proactis en maatwerk op offerte basis.

Het is mogelijk om bij sociale evenementen catering te bestellen wanneer de coronamaatregelen het plaatsvinden van een evenement toestaan.

Hou rekening met het beleid rondom events en de noodzaak voor het gebruik van de CoronaCheck-app. Meer informatie over de mogelijkheden kun je opvragen bij Conference & Event Support

*GEÜPDATET, 19 JANUARI* | Waar kan ik lunchen of eten halen op de campus?

De horeca op de campus blijft in lijn met landelijk beleid gesloten (Esplanade/Faculty Club). 

Grab&Go is beschikbaar op verschillende locaties: Cube, AH-2-Go, Starbucks en Mensa. Het bedrijfsrestaurant Mensa heeft 75 zitplekken beschikbaar om je afgehaalde broodje op te eten. Voor verdere informatie: zie pagina Eten en drinken op de campus.

Moet de ventilatie in het gebouw aangepast worden in verband met het coronavirus?

Het RIVM geeft aan dat er geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn voor ventilatiesystemen die voldoen aan de ventilatienorm van het bouwbesluit.

Alle gebouwen van Tilburg University waarin kantoren zijn gevestigd, voldoen aan deze norm. Aangezien er nog veel onbekend is over het coronavirus kan nog niet worden uitgesloten dat besmetting via het ventilatiesysteem mogelijk is. Daarom zijn wij voorzichtig en worden voorzorgsmaatregelen genomen die praktisch én technisch mogelijk zijn. Op alle plekken waar recirculatie plaatsvindt, is de recirculatie uitgezet. Daarnaast draaien alle ventilatiesystemen op vol vermogen, ook al vraagt de bezetting van de gebouwen hier niet om. Gevolg van deze acties is dat er met 100% verse buitenlucht wordt geventileerd.

Reizen naar / verblijf in / terugkeer uit het buitenland

Ik ben in een risicogebied geweest. Wat moet ik doen?

Medewerkers die naar Nederland reizen volgen de adviezen van de Nederlandse overheid met betrekking tot eventuele (thuis)quarantaine na aankomst in Nederland op en zij bezoeken in deze periode de campus niet. De medewerker controleert bovendien of een negatieve testverklaring nodig is om in te reizen.

Houd de website van het RIVM (beschikbaar in het Engels en in het Nederlands) en van het European Center for Disease Control in de gaten voor de meest actuele informatie. De GGD is telefonisch bereikbaar voor vragen via 0900 - 364 6464.   

Ik ben een grenswerker. Mag ik naar de campus komen?

We volgen het advies op van de Nederlandse overheid: werk thuis, tenzij je niet kan thuiswerken. Zie verder de informatie onder de vraag Ik wil werken op de campus, waar moet ik vooraf rekening mee houden?

Voor grenswerkers geldt in aanvulling het volgende: 

Medewerkers die naar Nederland reizen volgen de adviezen van de Nederlandse overheid met betrekking tot eventuele (thuis)quarantaine na aankomst in Nederland op en zij bezoeken in deze periode de campus niet. 

Ik ben een (nieuwe) medewerker en verblijf momenteel, anders dan wegens vakantie, in het buitenland. Wat geldt voor mij?

Bekijk alle informatie rondom het Europese inreisverbod op de website van de Rijksoverheid

Medewerkers die naar Nederland reizen volgen de adviezen van de Nederlandse overheid met betrekking tot eventuele (thuis)quarantaine na aankomst in Nederland op en zij bezoeken in deze periode de campus niet. 

Deze paragraaf is niet van toepassing op medewerkers die, onafhankelijk van de coronamaatregelen, de werkzaamheden voor Tilburg University permanent vanuit het buitenland verrichten.

Ik ga op vakantie. Waar moet ik rekening mee houden?

Controleer voor iedere reis het reisadvies voor je bestemming en de regels voor inreizen in Nederland.

Indien je na terugkomst in quarantaine moet, bezoek je in deze periode de campus niet. Kan je in de quarantaineperiode thuis werken, dan wordt je loon doorbetaald. Indien je niet kan thuiswerken, is het je eigen verantwoordelijkheid de periode van thuisquarantaine te voltooien voordat je weer op de campus komt. Voor de periode waarin je niet (thuis) kan werken, neem je vakantiedagen op. Tilburg University kan besluiten in plaats daarvan over te gaan tot stopzetting van je loondoorbetaling over de periode waarin niet (thuis) gewerkt kan worden. Indien je na thuiskomst klachten ontwikkelt, laat je jezelf conform het advies van het RIVM testen, ook wanneer een eerdere test negatief was.

Het reisadvies voor het gebied waar ik op vakantie ben is tijdens mijn verblijf gewijzigd. Waar moet ik rekening mee houden?

Is het reisadvies voor het gebied waar je naar op vakantie gaat op het moment van vertrek zodanig gewijzigd dat je na terugkomst in Nederland in thuisquarantaine moet, bezoek je in deze periode de campus niet. Tijdens deze periode wordt je loon doorbetaald, ongeacht of je thuis kan werken of niet.

Indien je tijdens de periode van thuisquarantaine na thuiskomst klachten ontwikkelt, laat je jezelf conform het advies van het RIVM testen, ook wanneer een eerdere test negatief was.

Mag ik nog voor mijn werk naar het buitenland?

Dienstreizen naar gebieden waar het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken code “rood” of “oranje” is  vanwege de corona-pandemie zijn niet toegestaan.

Medewerkers mogen weer dienstreizen maken naar de gebieden waar het reisadvies van het ministerie code “geel” geeft. Voor (voornemens) van dienstreizen naar gebieden waar het reisadvies “geel” is, gaat de medewerker in gesprek met zijn / haar leidinggevende over het al dan niet laten plaatsvinden van deze dienstreis. Daarbij vindt afstemming plaats met de ontvangende partij en wordt in ieder geval het volgende in overweging genomen:

 • De noodzaak van de dienstreis op het moment en de mogelijkheden om de dienstreis uit te stellen;
 • In hoeverre de werknemer zijn plaats van bestemming kan bereiken en eventuele alternatieve vervoersmethoden om terug te kunnen reizen naar Nederland;  
 • De coronamaatregelen in het land van ontvangst in zijn algemeenheid en de maatregelen bij de ontvangende partij in het bijzonder en, daaraan gerelateerd, de mogelijkheden van de werknemer om de opdracht van de dienstreis naar behoren uit te kunnen voeren;
 • De huidige gezondheid van de werknemer en de beschikbare medische voorzieningen in het land van ontvangst;
 • De persoonlijke gevolgen voor de individuele medewerker en gevolgen voor Tilburg University als werkgever wanneer de medewerker in kwestie tijdens zijn dienstreis ziek wordt, verplicht wordt in quarantaine te gaan en/of wanneer de maatregelen in het gebied aangescherpt worden (waaronder een lockdown).

Indien de medewerker en zijn leidinggevende tezamen beoordelen dat de dienstreis plaats kan vinden, leggen zij dit oordeel beargumenteerd voor aan de directeur. Alleen indien de directeur akkoord geeft op de dienstreis, is de werknemer toegestaan de dienstreis te verrichten.

Geadviseerd wordt om, voor zover mogelijk, dienstreizen naar het buitenland niet te ver vooruit te plannen.

Mag ik voor mijn werk gasten ontvangen uit het buitenland?

Dienstreizen naar Tilburg University van personen vanuit gebieden waarvoor het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken code “rood” of “oranje” is vanwege de corona-pandemie, mogen geen doorgang vinden.

Dienstreizen van personen vanuit gebieden waarvoor het reisadvies vanwege de coronapandemie code “geel” is mogen, na akkoord van alle betrokken partijen, doorgang vinden. Voor (voornemens van) dienstreizen vanuit gebieden waar het reisadvies “geel” is, treedt de contactpersoon namens Tilburg University in gesprek met de persoon in kwestie en overige betrokken partijen (bijvoorbeeld de werkgever van de persoon in kwestie) over het al dan niet laten plaatsvinden van de dienstreis. Voor het standpunt over de dienstreis namens Tilburg University stemt de contactpersoon af met de directeur. Daarbij wordt in ieder geval het volgende in overweging genomen:

 • De noodzaak van de dienstreis op het moment en de mogelijkheden om de dienstreis uit te stellen;
 • In hoeverre de persoon vanuit het land van herkomst Nederland kan bereiken en eventuele alternatieve vervoersmethoden om terug te kunnen reizen naar het land van herkomst;  
 • De huidige gezondheid van de persoon en de beschikbare medische voorzieningen in Nederland;
 • De coronamaatregelen in Nederland en de maatregelen bij Tilburg University in het bijzonder en, daaraan gerelateerd, de mogelijkheden van de persoon om de opdracht van de dienstreis naar behoren uit te kunnen voeren;
 • De persoonlijke gevolgen voor de individuele persoon, gevolgen voor Tilburg University en eventuele derde betrokken partijen (als een werkgever) wanneer de persoon in kwestie tijdens zijn dienstreis ziek wordt, verplicht wordt in quarantaine te gaan en/of wanneer de maatregelen in Nederland aangescherpt worden (waaronder een lockdown).

Geadviseerd wordt om, voor zover mogelijk, dienstreizen van externen naar Tilburg University toe niet te ver vooruit te plannen.

Ik ben momenteel in het buitenland en kan niet terugkeren naar Nederland. Wat moet ik doen?

De medewerker bespreekt zijn persoonlijke situatie met zijn of haar (toekomstig) leidinggevende. In gezamenlijkheid worden afspraken gemaakt over uitvoering van de werkzaamheden op afstand. Voorgaande geldt in het bijzonder voor medewerkers met onderwijsverplichtingen of onderwijsondersteunende werkzaamheden. De uitvoering van werkzaamheden op afstand wordt zodanig vormgegeven dat de continuïteit van het onderwijs niet in gevaar komt.

HR en thuiswerken

*GEÜPDATET, 4 JANUARI* | Ik heb geen opvang voor mijn kind dat vanwege de coronamaatregelen niet naar de basisschool, kinder- of buitenschoolse opvang mag. Kan ik verlof opnemen?

We hebben begrip voor medewerkers van wie kinderen vanwege verkoudheidsklachten niet naar de basisschool, kinderopvang of buitenschoolse opvang mogen en daardoor niet/minder kunnen werken. Medewerkers worden daar waar het past, gevraagd te kijken wat mogelijk is door spreiding en aanpassing van werktijden. Aan medewerkers wordt gevraagd de werkzaamheden en spreiding hiervan met de leidinggevende af te stemmen. Voor de uren die een medewerker niet kan werken, ontvangt hij of zij 100% doorbetaald verlof. Dit verlof hoeft niet aangevraagd te worden.

*GEÜPDATET, 16 DECEMBER* | Ik wil thuiswerken, welke faciliteiten zijn er beschikbaar?

Voor medewerkers die (gedeeltelijk) thuiswerken, bieden wij informatie over toegang tot de meest gebruikte en belangrijkste applicaties op de webpagina over thuiswerken of dit document

De komende maanden wordt gewerkt aan het organiseren van de faciliteiten, de arbo-richtlijnen en de ICT-infrastructuur voor het hybride werken en vergaderen. 

Aan alle medewerkers willen we vragen om aandacht te besteden aan de Golden Rules. Deze Golden Rules helpen onszelf en elkaar om het in deze ongebruikelijke omstandigheden toch vol te houden. Wees bewust van de impact die jouw handelen op een ander kan hebben. 

Krijg ik een vergoeding voor de dagen dat ik vanuit huis werk?

Per 1 oktober 2021 is de thuiswerkvergoeding vervangen door de huidige afspraken uit de CAO. Deze afspraken voorzien in een internetvergoeding van 25 euro per maand ongeacht de parttime factor en een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag.  Om administratieve redenen en omwille van een snelle invoermogelijkheid voor iedereen gaat Tilburg University tot 1 januari 2022 uit van een thuiswerkvergoeding van 16 euro per maand (gebaseerd op een default van 2 thuiswerkdagen). De internet- en thuiswerkvergoeding geldt niet voor oproepkrachten en student-assistenten.

Voor de thuiswerkvergoeding en de reiskostenvergoeding woonwerk na 1 januari 2022 zal in het najaar een structurele oplossing en werkwijze worden bezien in relatie tot het hybride werken en de fiscale wetgeving.

Ik ontvang een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Ik werk vanuit huis. Loopt mijn reiskostenvergoeding door?

Update: onderstaande informatie geldt in ieder geval nog tot 1 januari 2022. Voor de thuiswerkvergoeding en de reiskostenvergoeding woonwerk na 1 januari 2022 zal in het najaar een structurele oplossing en werkwijze worden bezien in relatie tot het hybride werken en de fiscale wetgeving.

Het College van Bestuur heeft tijdelijke maatregelen moeten treffen voor de aanpassing van de reiskostenvergoeding woon-werk (A en B). De maatregelen over reiskostenvergoedingen zijn noodzakelijk door het Besluit noodmaatregelen Corona Crisis door het Ministerie van Financiën, waardoor de huidige vergoedingen en uitruil in het keuzemodel niet ongewijzigd kan worden voortgezet. Alle medewerkers hebben in oktober 2020 een e-mail op maat vanuit HR Service Center (HRSC) ontvangen waarin zij zijn geïnformeerd en is aangegeven welke acties verlangd worden. De speciale COVID reiskostenformulieren ‘werkelijke reisdagen’ en ‘Reiskostenformulier Keuzemodel’ zijn daarbij meegestuurd.

De vaste reiskostenvergoeding A is per 1 november 2020 tijdelijk stopgezet, waarna de werkelijke reisdagen à € 0,19 per km tot een maximum van 50 km enkele reis worden vergoed via declaratie bij en uitbetaling door HRSC. Lees meer over de veranderingen voor reiskostenvergoeding A en de beslisboom

Vanaf 1 juni 2020 geldt ook voor regeling B dat alleen de werkelijke reisdagen mogen worden ingebracht in het keuzemodel tot een maximum van 100 km enkele reis. De reisdagen over november en december moeten geschieden op basis van een inschatting als (ook) gebruik wordt gemaakt van regeling B, omdat de formulieren daarvoor uiterlijk 14 november 2021 bij HRSC moeten zijn ingediend voor een tijdige verwerking in dit fiscale jaar. Werkelijke reisdagen (en de inschatting) moeten altijd getekend worden door de medewerker en leidinggevende. Om u volledig te informeren treft u hier meer informatie en een aantal beslisbomen aan.

*GEÜPDATET, 20 DECEMBER* | Ik heb een sollicitatieprocedure lopen. Hoe ga ik hiermee om?

Als leidinggevende of als lid van de Benoeming Advies Commissie heb je wellicht sollicitaties gepland staan. Alleen indien noodzakelijk mogen gasten en bezoekers worden ontvangen. Blijf zoveel mogelijk digitaal werken, dat geldt ook voor sollicitatiegesprekken.

Zie verder de informatie onder de vraag Ik wil werken op de campus, waar moet ik rekening mee houden? indien het toch wenselijk is om een sollicitatiegesprek op de campus te voeren. We vragen externe gasten ook om een zelftest te doen voorafgaand aan hun bezoek aan de campus. Dit om een veilige werk- en leeromgeving te creëren. 

Ik heb een training of bijeenkomst. Kan ik gaan?

Als gevolg van de aangescherpte maatregelen zullen trainingen aan medewerkers niet meer fysiek worden gegeven. Zo mogelijk worden de trainingen online aangeboden.  Medewerkers die zich hebben aangemeld voor een training ontvangen persoonlijk bericht.

Ook is het niet de bedoeling om sociale en informele bijeenkomsten met medewerkers te laten plaatsvinden. We roepen medewerkers en leidinggevenden op om dit onderwerp actief met elkaar te bespreken en zodoende weer duidelijk aandacht te vragen voor deze maatregelen. 

(Mentale) gezondheid

De huidige situatie vraagt veel van mij als medewerker. Hoe blijf ik ook nu lichamelijk en mentaal gezond?

Het is tijdens deze periode van sociale afstand voor veel mensen lastig om een fijn ritme in de dagen te vinden. Sociale contacten zijn er nu minder frequent en verlopen ook anders dan normaal. Ondanks de verruiming van de maatregelen blijft het belangrijk aandacht te hebben voor mentale en fysieke gezondheid. Lees onze tips, adviezen en overige belangrijke informatie over invulling geven aan je dagelijks leven thuis. En ook over zo gezond mogelijk blijven in deze periode.

Ik ben positief getest ben op corona. Wat moet ik doen?

Positief resultaat via zelftest

Positief resultaat via een PCR test

 • Ga niet naar de campus en doe de check van de overheid om te weten wat er van jou en mensen in je omgeving verwacht wordt. Volg de instructies op.
 • Je bent niet verplicht een positief testresultaat te melden bij Tilburg University. De GGD neemt contact met je op voor een bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
 • Met je leidinggevende maak je afspraken over je werkzaamheden tijdens de quarantaineperiode die GGD je voorschrijft. Je leidinggevende faciliteert je tijdens die periode en kijkt samen met jou wat voor werk je thuis kan uitvoeren.

Moet ik mezelf ziekmelden?

Je meldt jezelf ziek via My Employee Portal als je door gevolg van (corona) gezondheidsklachten niet in staat bent je werkzaamheden te verrichten.

Een persoon waarmee ik in contact ben geweest is positief getest op corona. Wat moet ik doen?

In alle gevallen volgen we de instructies van het RIVM op. Deze zijn aan verandering onderhevig. Kijk dus altijd op de website voor de meest actuele situatie en handelingswijze. Indien je positief test, geldt hetgeen omschreven onder Ik ben positief getest op corona. Wat moet ik doen?’.

Moet ik mezelf ziekmelden?

Je meldt jezelf ziek via My Employee Portal als je door gevolg van eigen (corona) gezondheidsklachten niet in staat bent je werkzaamheden te verrichten. Je meldt jezelf niet ziek, maar bespreekt wel je situatie met je leidinggevende wanneer je geen corona hebt, maar in quarantaine verblijft (bijvoorbeeld in verband met positief testen huisgenoot) en dit consequenties heeft voor de uitvoering van jouw werkzaamheden.

Ik heb of een van mijn huisgenoten heeft (luchtweg)klachten. Mag ik naar de campus komen om te werken? En wat moet ik doen?

In alle gevallen volgen we de instructies van het RIVM op. Deze zijn aan verandering onderhevig. Kijk dus altijd op de website voor de meest actuele situatie en handelingswijze.

 

Ik ben momenteel op de campus en ontwikkel (luchtweg)klachten. Wat moet ik doen?

Wanneer je gedurende je werkdag op de campus (luchtweg)klachten ontwikkelt, meld je dit bij je leidinggevende en ga je naar huis. Voor het overige geldt hetzelfde als beschreven bij de vraag Ik heb of een van mijn huisgenoten heeft klachten van verkoudheid, hoesten of koorts. Mag ik naar de campus komen om te werken? En wat moet ik doen?.

Een collega of een student meldt bij mij dat hij/zij positief is getest op corona. Wat moet ik doen?

Verwijs een collega door naar de FAQ Ik ben positief getest op corona. Wat moet ik doen? in de sectie (mentale) gezondheid. In deze vraag staan alle stappen beschreven die medewerkers moeten doorlopen als zij positief zijn getest op corona.

Verwijs de student naar de FAQ Ik ben positief getest op corona. Wat moet ik doen? op de pagina FAQ over coronavirus voor studenten. Indien een student jouw college fysiek heeft bijgewoond op de campus en positief getest is, volgen deze stappen:

 • Verzoek de betreffende student om de check van de overheid te doen en de instructies die daaruit voortkomen te volgen.
 • Overleg met je opleidingsdirecteur wat te doen met het onderwijs in de komende week/weken en communiceer dit via Canvas naar de studenten.
Ik wil naar het spreekuur van de bedrijfsarts, wat moet ik doen?

Het spreekuur met de bedrijfsarts kan op de campus plaatsvinden. Als je je hierbij niet prettig voelt, blijft het online spreekuur mogelijk. Overleg hierover met het secretariaat van de bedrijfsarts. Lees hier meer informatie over de beschikbaarheid van de bedrijfsarts en contact opnemen.

Kan ik als internationale medewerker een coronavaccinatie in Nederland krijgen?

Vaccinatie zonder afspraak

Ben je nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus? Dan moedigen wij je aan om je te laten vaccineren om een veilige werk- en leeromgeving te creëren. We willen je er op attenderen dat het op verschillende locaties van de GGD mogelijk is om zonder afspraak gevaccineerd te worden. Kijk voor meer informatie op Prikken zonder afspraak.

Vaccinatie met afspraak

Om in aanmerking te komen voor een coronavaccinatie op afspraak, moet je je wel hebben ingeschreven bij de gemeente. Als je een medische indicatie hebt, die bij de huisarts bekend is, ontvang je de uitnodiging via de huisarts. Je kunt ook zelf een afspraak maken. Je hebt hiervoor wel een BSN nummer en DigiD nodig. Een BSN nummer krijg je zodra je bij de gemeente ingeschreven staat. Met je BSN nummer kun je vervolgens ook een DigiD aanvragen.

Meer informatie

Ik heb afspraak voor een coronavaccinatie. Moet ik verlof opnemen voor de uren dat ik in verband met deze afspraak niet kan werken?

Nee. Je hoeft geen verlof op te nemen voor een afspraak voor een coronavaccinatie. 

Onderwijs & Tentamens

*GEÜPDATET, 21 JANUARI* | Moeten er mondkapjes gedragen worden tijdens een college of tentamen op de campus?

Meer informatie over de mondneusmaskerplicht op de campus vind je in de FAQ over coronavirus op de campus.

*GEÜPDATET, 21 JANUARI* | Hoe vindt het onderwijs plaats in de huidige situatie?

In de persconferentie op vrijdag 14 januari 2022 heeft het kabinet versoepelingen in de coronamaatregelen aangekondigd. Voor Tilburg University betekent dit onder andere dat we onze studenten en medewerkers in beperkte mate weer mogen ontvangen op onze mooie groene campus voor onderwijs en sport. Wel is er een aantal randvoorwaarden om dit verantwoord te laten plaatsvinden, zoals een maximale groepsgrootte van 75 personen en het altijd dragen van mondneusmaskers, waarbij een medisch mondneusmasker wordt aangeraden. 

Voor het onderwijs betekent dit dat we vanaf 15-1-2022 fysiek onderwijs mogen verzorgen op de campus.

 • In het tweede semester kunnen werkcolleges, practica en hoorcolleges met maximaal 75 studenten fysiek op de campus plaatsvinden. We streven ernaar om zo veel mogelijk onderwijsactiviteiten op de campus te organiseren. In gevallen waar dat niet kan, zal het college online plaatsvinden. Hoe dit vormgegeven wordt per vak, zal via Canvas gecommuniceerd worden. Dat geldt ook voor onderwijsactiviteiten die al voor het tweede semester starten, bijvoorbeeld bij TIAS. Tevens wordt studenten geadviseerd om hun rooster regelmatig te checken op eventuele wijzigingen, aangezien deze situatie roosterwijzigingen met zich mee kan brengen.
 • Tentamens in januari gaan door zoals gepland. In het tweede semester geldt hetzelfde als het eerste semester. Alle gesurveilleerde tentamens worden op de campus afgenomen. Niet-gesurveilleerde tentamens kunnen eventueel online worden afgenomen. 
 • In de zelfstudieruimtes zijn zelfstudieplekken beschikbaar met een maximum van 75 personen per ruimte. Niet geroosterde collegezalen kunnen worden gebruikt als vrije studieplek, zonder reservering.

Er hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden bij bovenstaande activiteiten, maar de oproep is wel om zoveel mogelijk afstand te houden. In de campusgebouwen is het dragen van een mondneusmasker verplicht, zowel bij verplaatsen als zittend op een werkplek of in de collegezaal. Meer informatie over de mondneusmaskerplicht op de campus vind je in de FAQ over coronavirus op de campus.

Bekijk de portal onderwijsondersteuning voor meer informatie over het geven van onderwijs, toetsing, begeleiding van studenten en meer. 

Hoe richt je blended onderwijs in met een combinatie van offline, online en/of hybride colleges? Welke tools, methodes en faciliteiten zijn hiervoor beschikbaar? Op de webpagina Online doceren en toetsen hebben we deze informatie gebundeld.  

Wat kan ik als docent doen als studenten de gezondheidsinstructies niet naleven tijdens mijn college?

Als de gezondheidsinstructies niet worden nageleefd, kan je besluiten te stoppen met het college, studenten uit de collegezaal sturen en/of het intern melden als (specifieke) studenten zich niet aan de gezondheidsinstructies houden. Je kunt dus bijvoorbeeld een hoestende student een college uitsturen (in het uiterste geval met hulp van de beveiliging). 

In het algemeen geldt ook dat als je een onveilige werksituatie ervaart, je dit kan bespreken met je leidinggevende.

Waar kan ik meer informatie vinden over de zelftesten?
Waar kan ik terecht als ik moeite heb met het verzorgen van online of hybride onderwijs?

Op de webpagina Online doceren en toetsen hebben we informatie gebundeld over de faciliteiten die docenten zowel thuis als op de campus kunnen gebruiken. 

Lees meer over:

Heb je vragen?

Wat is het verschil tussen hybride onderwijs en blended onderwijs?

Hybride onderwijs | Alle onderwijsactiviteiten óók online

We spreken van hybride onderwijs als de onderwijsactiviteiten zowel op de campus als online aangeboden worden op hetzelfde moment. Dit betekent dat je studenten de mogelijkheid biedt om onderwijsactiviteiten op de campus ook online te kunnen volgen of het tentamen online te maken als ze niet naar de campus kunnen komen.

Blended onderwijs | Soms op de campus, soms online

Als we spreken over blended onderwijs gaat het om ‘een mix van afstandsonderwijs en contactonderwijs’. Dit betekent dat je sommige onderwijsactiviteiten op de campus aanbiedt en sommige onderwijsactiviteiten online. De onderwijsactiviteiten worden niet dubbel (online én op de campus) aangeboden. Tilburg University zet in op het ontwikkelen van blended onderwijs. Dit betekent dat je sommige onderwijsactiviteiten, zoals hoorcolleges of kennisclips, online aan kunt bieden. Het is voor studenten niet meer mogelijk om al het onderwijs op afstand te volgen.

Meer informatie over het ontwerpen van een blended cursus met een goede balans tussen face-to-face colleges en online leeractiviteiten vind je op de pagina Blended onderwijs.

Ik ben docent en wil een videocollege opnemen in een collegezaal. Wat moet ik doen?

Op de webpagina Online doceren en toetsen hebben we informatie gebundeld over de faciliteiten en tools die docenten zowel thuis als op de campus kunnen gebruiken.

Gebruik het aanvraagformulier opname videocolleges of livestreams wanneer je een college op de campus wilt laten opnemen of livestreamen door het AV team.

Waar kan ik meer informatie vinden over tentamens in de huidige situatie?

Je vindt meer informatie op de pagina tentamens studiejaar 2021-2022.

Een student meldt bij mij dat hij/zij positief is getest op corona. Wat moet ik doen?

Onderzoek

Gaan promoties, oraties en afscheidsredes door?

Zie de vraag Ik wil een evenement of bijeenkomst organiseren. Waar moet ik rekening mee houden?  op de pagina FAQ over coronavirus op de campus en voor events.

Hoe gaan subsidieverstrekkers om met de gevolgen van het coronavirus?

Veel subsidieverstrekkers onderhouden een website gewijd aan de gevolgen van het coronavirus voor oproepen, aanvraagprocedures en/of projecten. Zie bijvoorbeeld:

Wat moet ik doen als ik een coronavirus-gerelateerde vraag heb over een subsidieoproep of aanvraag?

Als je vragen of problemen hebt met betrekking tot de gevolgen van COVID-19 voor een geplande of lopende aanvraag, kun je Grant Support (grants@tilburguniversity.edu) vragen om hierover contact op te nemen met de programmacoördinator van de subsidieverstrekker. Als je rechtstreeks contact opneemt met de programmacoördinator, informeer Grant Support hier dan over.

Wat moet ik doen als ik een coronavirus-gerelateerde vraag heb over een extern gefinancierd project?

Als je vragen of problemen hebt met betrekking tot de gevolgen van corona voor een startend of lopend project, vraag dan de projectadministrateur van jouw faculteit om je hierbij te helpen. Als je rechtstreeks contact opneemt met de programmacoördinator van de financierende organisatie, houd dan de projectadministrateur op de hoogte.

Wanneer moet ik contact opnemen met de ethische commissie over veranderingen in het project als gevolg van het coronavirus?

De eerste stap zou zijn om te beoordelen of het project waarschijnlijk vertraging oploopt en/of een verandering van opzet vereist. Als dat het geval is, controleer dan of het aangepaste project nog steeds past binnen de projectomvang waarvoor je goedkeuring hebt gekregen van de (medisch) ethische toetsingscommissie. Indien dit niet het geval is of in geval van twijfel, neem dan zo snel mogelijk contact op met de toetsingscommissie. Dit geldt ook voor lopende verzoeken aan een toetsingscommissie.

Ik ben promovendus, postdoc of tenure tracker en maak mij door de coronacrisis zorgen over dat ik mijn onderzoek niet kan afronden binnen de periode van mijn arbeidscontract. Wat kan ik doen?

Tilburg University begrijpt deze zorgen. Tilburg University heeft richtlijnen opgesteld ter ondersteuning aan onderzoekers en hun leidinggevende of (co)promotores. Aan de hand van de richtlijnen kan de impact van de coronacrisis op de voortgang van het onderzoek besproken worden en bepaald worden welke maatwerkoplossingen ingezet kunnen worden voor het voorkomen van (verdere) vertraging van het onderzoek. Er is een beslisboom ontwikkeld om hierbij te helpen.

Wordt jouw onderzoek extern gefinancierd? Raadpleeg dan ook de website van de subsidieverstrekker. Meer informatie over de subsidieverstrekkers vind je in een van de vragen hierboven. 

Contactinformatie 

Staat het antwoord op  jouw vraag er niet bij, dan kun je op de volgende manieren contact opnemen:

 • Ben je medewerker en heb  je een vraag met betrekking tot het coronavirus en Tilburg University, neem dan contact op met je leidinggevende of stuur een e-mail naar hrpolicy@tilburguniversity.edu

Take care and look out for each other

Hoe blijf ik in contact met mijn studiegenoten of mijn collega's?