Corona

FAQ over coronavirus voor medewerkers

Published: 25 februari 2020 Laatst bijgewerkt: 20 september 2022

Tilburg University is weer volledig open. Werken op de campus is weer mogelijk. Voor vragen over specifieke onderwerpen kun je terecht op de reguliere webpagina’s van Tilburg University. Hieronder noemen we de belangrijkste pagina’s. We houden de situatie rondom het coronavirus goed in de gaten, mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zal deze pagina worden geüpdatet.

Samen zorgen we voor een veilige werk- en studieomgeving.

 • Was vaak en goed je handen.
 • Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest.

Hybride werken

We zijn zeer verheugd dat we alle medewerkers weer op onze campus mogen verwelkomen. Na een lange periode van thuiswerken is werken op de campus weer mogelijk. We gaan over naar een situatie waarin hybride werken de standaard is geworden. 

Hybride werken is een werkvorm waarbij werken op een Tilburg University-locatie wordt afgewisseld met werken op afstand (bijvoorbeeld vanuit huis) ofwel de combinatie van werken ‘on campus’ en werken ‘online’ (plaats en deels tijdonafhankelijk).

Door de coronapandemie is samenwerken op afstand niet meer nieuw. Deze vorm van werken heeft organisatie-breed een enorme impuls gekregen waardoor we de voor- en nadelen van het nieuwe werken allemaal hebben kunnen ervaren. Het is een verandering die, ook los van corona, past in deze tijd van digitale mogelijkheden, de behoefte aan maatwerk en het terugdringen van files.

Bij hybride werken doen we het werk op de best passende plek én het best passende moment. Het flexibel kiezen van je werklocatie en werktijden kan een positieve invloed hebben op het welzijn van medewerkers. We willen hybride werken dan ook benutten om te komen tot nieuwe manieren van werken, met als doel minder werkdruk te ervaren. Hybride werken is dan ook geen doel op zich, maar een middel. Op de intranetpagina hybride werken vind je alle informatie over hoe we hybride werken binnen Tilburg University inrichten.

Ik wil werken op de campus, waar moet ik rekening mee houden?

De geldende basisregels op de campus vind je op de pagina Tilburg University & corona.

Meer informatie over het coronabeleid, testen, vaccineren, thuisquarantaine etc. vind je op de website van de Rijksoverheid.

Mag ik weigeren naar de campus te komen voor het verrichten van werkzaamheden?

Bij Tilburg University streven we vanzelfsprekend naar een veilige werkomgeving op de campus, waarbij de door het RIVM voorgeschreven hygiëne- en voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. We zorgen in lijn met de landelijke maatregelen dat het voor iedereen veilig is om hier te komen werken.  We zorgen o.a. voor verhoogde ventilatie, ontsmettingszuilen, spatschermen en intensievere schoonmaak van locaties met grote concentraties mensen. Door het in hoog tempo toenemend aantal gevaccineerde collega’s, studenten en gasten en de inzet van zelftesten, worden de risico’s verder verkleind.  

Van een medewerker wordt fysieke aanwezigheid op de campus verwacht, wanneer dit naar oordeel van Tilburg University noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het geven van fysiek onderwijs.

Bijzondere omstandigheden

We kunnen ons voorstellen dat sommige medewerkers aarzelingen hebben om naar de campus te komen, bijvoorbeeld omdat ze een kwetsbare gezondheid hebben, behoren tot een risicogroep of een naaste hebben die behoort tot een risicogroep.

Het RIVM heeft aanvullende aandachtspunten geformuleerd voor de zorgplicht van werkgevers ten opzichte van medewerkers die tot de medische risicogroepen behoren. Het uitgangspunt daarbij is dat, zolang er consequent volgens de opgestelde richtlijnen van de werkgever gehandeld wordt en oncontroleerbare situaties worden vermeden, ook een kwetsbare medewerker in principe zijn werk (thuis of indien noodzakelijk op de campus) kan blijven doen.

Als jouw fysieke aanwezigheid wordt verwacht op de campus, en jij of een van je naasten behoort tot een risicogroep en je je onzeker voelt over jouw gezondheidssituatie en de veiligheid op de campus of bijvoorbeeld in geval van zwangerschap, willen we je vragen jouw persoonlijke situatie zo snel mogelijk te bespreken met jouw leidinggevende. Onderzoek gezamenlijk of aanvullende voorzorgsmaatregelen en afspraken mogelijk zijn voor het verrichten van jouw onderwijs(ondersteunende) taken op de campus. De bedrijfsarts kan daarbij adviseren, en op jouw verzoek eventueel overleggen met je behandelaar. 

Er zijn situaties denkbaar waarin het verrichten van werkzaamheden op de campus wél een verhoogd gezondheidsrisico oplevert en extra bescherming redelijkerwijs of in praktische zin niet te realiseren is of geen oplossing biedt voor jouw persoonlijke situatie. In die gevallen zal je vrijgesteld worden van het verrichten van werkzaamheden op de campus. Samen met je leidinggevende maak je hier afspraken over. In het geval de medewerker en de leidinggevende er samen niet uitkomen, kan de medewerker zich wenden tot Human Resources.

Medewerkers verblijvend in het buitenland
Het uitgangspunt is dat we van medewerkers die in het buitenland zijn, vragen naar Nederland te komen, als fysieke aanwezigheid noodzakelijk is. 

Er zijn uitzonderlijke situaties denkbaar waarin fysieke aanwezigheid op de campus van jou als medewerker (nog) niet verwacht kan worden:

 • Wanneer voor jou reizen naar Nederland praktisch gezien niet mogelijk is vanwege een inreisverbod. Bekijk alle informatie rondom het inreizen voor Nederland op de website van de Rijksoverheid
 • Ook wanneer je momenteel in het buitenland bent en wanneer voor jou geen inreisverbod geldt, zijn er zeer uitzonderlijke (persoonlijke) situaties denkbaar waarin fysieke aanwezigheid op de campus niet van je verwacht kan worden.  

Als jij tot een van deze uitzonderingscategorieën behoort, neem dan contact op met je leidinggevende. Samen met je leidinggevende maak je afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden op afstand, zodanig dat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd is.

Als je vanuit het buitenland naar Nederland komt, volg na aankomst in Nederland het advies van de Nederlandse overheid met betrekking tot (thuis)quarantaine op, check of een negatieve testverklaring nodig is om Nederland in te reizen en bezoek de campus pas na afloop van een eventuele quarantaine periode.

Wat betekent dit voor jou als leidinggevende?
Het is van belang om in gesprek te gaan met je medewerker als deze aangeeft dat er persoonlijke omstandigheden zijn die fysieke aanwezigheid belemmert of wanneer je vermoedt dat het voor een medewerker lastig kan zijn. Maak afspraken over voorzorgsmaatregelen om fysieke werkzaamheden op de campus mogelijk te maken. Mocht er sprake zijn van uitzonderlijke (persoonlijke) situaties waarin fysieke aanwezigheid op de campus niet verwacht kan worden, bijvoorbeeld omdat het verrichten van werkzaamheden op de campus wel een verhoogd gezondheidsrisico vormt en extra bescherming geen oplossing biedt voor de persoonlijke situatie van de medewerker of er een inreisverbod geldt, maak dan samen afspraken over werkzaamheden op afstand of vervangende werkzaamheden. Mocht je hulp hierbij nodig hebben, neem contact op met HR.  

Reizen naar / verblijf in / terugkeer uit het buitenland

Ik ben in een risicogebied geweest. Wat moet ik doen?

Medewerkers die naar Nederland reizen volgen de adviezen van de Nederlandse overheid met betrekking tot eventuele (thuis)quarantaine na aankomst in Nederland op en zij bezoeken in deze periode de campus niet. De medewerker controleert bovendien of een negatieve testverklaring nodig is om in te reizen.

Houd de website van het RIVM (beschikbaar in het Engels en in het Nederlands) en van het European Center for Disease Control in de gaten voor de meest actuele informatie. De GGD is telefonisch bereikbaar voor vragen via 0900 - 364 6464.   

Ik ben een grenswerker. Mag ik naar de campus komen?

We volgen het advies op van de Nederlandse overheid: werk thuis, tenzij je niet kan thuiswerken. Zie verder de informatie onder de vraag Ik wil werken op de campus, waar moet ik rekening mee houden?

Voor grenswerkers geldt in aanvulling het volgende: 

Medewerkers die naar Nederland reizen volgen de adviezen van de Nederlandse overheid met betrekking tot eventuele (thuis)quarantaine na aankomst in Nederland op en zij bezoeken in deze periode de campus niet. 

Ik ben een (nieuwe) medewerker en verblijf momenteel, anders dan wegens vakantie, in het buitenland. Wat geldt voor mij?

Bekijk alle informatie rondom het inreizen voor Nederland op de website van de Rijksoverheid

Medewerkers die naar Nederland reizen volgen de adviezen van de Nederlandse overheid met betrekking tot eventuele (thuis)quarantaine na aankomst in Nederland op en zij bezoeken in deze periode de campus niet. 

Deze paragraaf is niet van toepassing op medewerkers die, onafhankelijk van de coronamaatregelen, de werkzaamheden voor Tilburg University permanent vanuit het buitenland verrichten.

Ik ga op vakantie. Waar moet ik rekening mee houden?

Controleer voor iedere reis het reisadvies voor je bestemming en de regels voor inreizen in Nederland.

Indien je na terugkomst in quarantaine moet, bezoek je in deze periode de campus niet. Kan je in de quarantaineperiode thuis werken, dan wordt je loon doorbetaald. Indien je niet kan thuiswerken, is het je eigen verantwoordelijkheid de periode van thuisquarantaine te voltooien voordat je weer op de campus komt. Voor de periode waarin je niet (thuis) kan werken, neem je vakantiedagen op. Tilburg University kan besluiten in plaats daarvan over te gaan tot stopzetting van je loondoorbetaling over de periode waarin niet (thuis) gewerkt kan worden. Indien je na thuiskomst klachten ontwikkelt, laat je jezelf conform het advies van het RIVM testen, ook wanneer een eerdere test negatief was.

Het reisadvies voor het gebied waar ik op vakantie ben is tijdens mijn verblijf gewijzigd. Waar moet ik rekening mee houden?

Is het reisadvies voor het gebied waar je naar op vakantie gaat op het moment van vertrek zodanig gewijzigd dat je na terugkomst in Nederland in thuisquarantaine moet, bezoek je in deze periode de campus niet. Tijdens deze periode wordt je loon doorbetaald, ongeacht of je thuis kan werken of niet.

Indien je tijdens de periode van thuisquarantaine na thuiskomst klachten ontwikkelt, laat je jezelf conform het advies van het RIVM testen, ook wanneer een eerdere test negatief was.

Mag ik nog voor mijn werk naar het buitenland?

Dienstreizen naar gebieden waar het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken code “rood” of “oranje” is  vanwege de corona-pandemie zijn niet toegestaan.

Medewerkers mogen weer dienstreizen maken naar de gebieden waar het reisadvies van het ministerie code “geel” geeft. Voor (voornemens) van dienstreizen naar gebieden waar het reisadvies “geel” is, gaat de medewerker in gesprek met zijn / haar leidinggevende over het al dan niet laten plaatsvinden van deze dienstreis. Daarbij vindt afstemming plaats met de ontvangende partij en wordt in ieder geval het volgende in overweging genomen:

 • De noodzaak van de dienstreis op het moment en de mogelijkheden om de dienstreis uit te stellen;
 • In hoeverre de werknemer zijn plaats van bestemming kan bereiken en eventuele alternatieve vervoersmethoden om terug te kunnen reizen naar Nederland;  
 • De coronamaatregelen in het land van ontvangst in zijn algemeenheid en de maatregelen bij de ontvangende partij in het bijzonder en, daaraan gerelateerd, de mogelijkheden van de werknemer om de opdracht van de dienstreis naar behoren uit te kunnen voeren;
 • De huidige gezondheid van de werknemer en de beschikbare medische voorzieningen in het land van ontvangst;
 • De persoonlijke gevolgen voor de individuele medewerker en gevolgen voor Tilburg University als werkgever wanneer de medewerker in kwestie tijdens zijn dienstreis ziek wordt, verplicht wordt in quarantaine te gaan en/of wanneer de maatregelen in het gebied aangescherpt worden (waaronder een lockdown).

Indien de medewerker en zijn leidinggevende tezamen beoordelen dat de dienstreis plaats kan vinden, leggen zij dit oordeel beargumenteerd voor aan de directeur. Alleen indien de directeur akkoord geeft op de dienstreis, is de werknemer toegestaan de dienstreis te verrichten.

Geadviseerd wordt om, voor zover mogelijk, dienstreizen naar het buitenland niet te ver vooruit te plannen.

Mag ik voor mijn werk gasten ontvangen uit het buitenland?

Dienstreizen naar Tilburg University van personen vanuit gebieden waarvoor het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken code “rood” of “oranje” is vanwege de corona-pandemie, mogen geen doorgang vinden.

Dienstreizen van personen vanuit gebieden waarvoor het reisadvies vanwege de coronapandemie code “geel” is mogen, na akkoord van alle betrokken partijen, doorgang vinden. Voor (voornemens van) dienstreizen vanuit gebieden waar het reisadvies “geel” is, treedt de contactpersoon namens Tilburg University in gesprek met de persoon in kwestie en overige betrokken partijen (bijvoorbeeld de werkgever van de persoon in kwestie) over het al dan niet laten plaatsvinden van de dienstreis. Voor het standpunt over de dienstreis namens Tilburg University stemt de contactpersoon af met de directeur. Daarbij wordt in ieder geval het volgende in overweging genomen:

 • De noodzaak van de dienstreis op het moment en de mogelijkheden om de dienstreis uit te stellen;
 • In hoeverre de persoon vanuit het land van herkomst Nederland kan bereiken en eventuele alternatieve vervoersmethoden om terug te kunnen reizen naar het land van herkomst;  
 • De huidige gezondheid van de persoon en de beschikbare medische voorzieningen in Nederland;
 • De coronamaatregelen in Nederland en de maatregelen bij Tilburg University in het bijzonder en, daaraan gerelateerd, de mogelijkheden van de persoon om de opdracht van de dienstreis naar behoren uit te kunnen voeren;
 • De persoonlijke gevolgen voor de individuele persoon, gevolgen voor Tilburg University en eventuele derde betrokken partijen (als een werkgever) wanneer de persoon in kwestie tijdens zijn dienstreis ziek wordt, verplicht wordt in quarantaine te gaan en/of wanneer de maatregelen in Nederland aangescherpt worden (waaronder een lockdown).

Geadviseerd wordt om, voor zover mogelijk, dienstreizen van externen naar Tilburg University toe niet te ver vooruit te plannen.

Ik ben momenteel in het buitenland en kan niet terugkeren naar Nederland. Wat moet ik doen?

De medewerker bespreekt zijn persoonlijke situatie met zijn of haar (toekomstig) leidinggevende. In gezamenlijkheid worden afspraken gemaakt over uitvoering van de werkzaamheden op afstand. Voorgaande geldt in het bijzonder voor medewerkers met onderwijsverplichtingen of onderwijsondersteunende werkzaamheden. De uitvoering van werkzaamheden op afstand wordt zodanig vormgegeven dat de continuïteit van het onderwijs niet in gevaar komt.

(Mentale) gezondheid

De huidige situatie vraagt veel van mij als medewerker. Hoe blijf ik ook nu lichamelijk en mentaal gezond?

Het is tijdens deze periode van sociale afstand voor veel mensen lastig om een fijn ritme in de dagen te vinden. Sociale contacten zijn er nu minder frequent en verlopen ook anders dan normaal. Ondanks de verruiming van de maatregelen blijft het belangrijk aandacht te hebben voor mentale en fysieke gezondheid. Lees onze tips, adviezen en overige belangrijke informatie over invulling geven aan je dagelijks leven thuis. En ook over zo gezond mogelijk blijven in deze periode.

Ik ben positief getest ben op corona. Wat moet ik doen?
 • Bekijk de pagina van de Rijksoverheid over testen op corona
 • Ga niet naar de campus en doe de check van de overheid om te weten wat er van jou en mensen in je omgeving verwacht wordt. Volg de instructies op.
 • Ben je op de campus geweest? Meld je dan anoniem of niet anoniem via dit webformulier

Moet ik mezelf ziekmelden?

Je meldt jezelf ziek via My Employee Portal als je door gevolg van (corona) gezondheidsklachten niet in staat bent je werkzaamheden te verrichten.

Een persoon waarmee ik in contact ben geweest is positief getest op corona. Wat moet ik doen?

In alle gevallen volgen we de instructies van het RIVM op. Deze zijn aan verandering onderhevig. Kijk dus altijd op de website voor de meest actuele situatie en handelingswijze. Indien je positief test, geldt hetgeen omschreven onder Ik ben positief getest op corona. Wat moet ik doen?’.

Moet ik mezelf ziekmelden?

Je meldt jezelf ziek via My Employee Portal als je door gevolg van eigen (corona) gezondheidsklachten niet in staat bent je werkzaamheden te verrichten. Je meldt jezelf niet ziek, maar bespreekt wel je situatie met je leidinggevende wanneer je geen corona hebt, maar in quarantaine verblijft en dit consequenties heeft voor de uitvoering van jouw werkzaamheden.

Ik heb of een van mijn huisgenoten heeft (luchtweg)klachten. Mag ik naar de campus komen om te werken? En wat moet ik doen?

In alle gevallen volgen we de instructies van het RIVM op. Deze zijn aan verandering onderhevig. Kijk dus altijd op de website voor de meest actuele situatie en handelingswijze.

Ik ben momenteel op de campus en ontwikkel (luchtweg)klachten. Wat moet ik doen?

Wanneer je gedurende je werkdag op de campus (luchtweg)klachten ontwikkelt, meld je dit bij je leidinggevende en ga je naar huis. Voor het overige geldt hetzelfde als beschreven bij de vraag Ik heb of een van mijn huisgenoten heeft klachten van verkoudheid, hoesten of koorts. Mag ik naar de campus komen om te werken? En wat moet ik doen?.

Een collega of een student meldt bij mij dat hij/zij positief is getest op corona. Wat moet ik doen?

Verwijs een collega door naar de FAQ Ik ben positief getest op corona. Wat moet ik doen? .

Verwijs de student naar de FAQ Ik ben op de campus geweest en ben positief getest op corona. Wat moet ik doen? op de pagina FAQ over coronavirus voor studenten. Indien een student jouw college fysiek heeft bijgewoond op de campus en positief getest is, volgen deze stappen:

 • Verzoek de betreffende student om de check van de overheid te doen en de instructies die daaruit voortkomen te volgen.
 • Overleg met je opleidingsdirecteur wat te doen met het onderwijs in de komende week/weken en communiceer dit via Canvas naar de studenten.
Kan ik als internationale medewerker een coronavaccinatie in Nederland krijgen?

Vaccinatie zonder afspraak

Ben je nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus? Dan moedigen wij je aan om je te laten vaccineren om een veilige werk- en leeromgeving te creëren. We willen je er op attenderen dat het op verschillende locaties van de GGD mogelijk is om zonder afspraak gevaccineerd te worden. Kijk voor meer informatie op Prikken zonder afspraak.

Vaccinatie met afspraak

Om in aanmerking te komen voor een coronavaccinatie op afspraak, moet je je wel hebben ingeschreven bij de gemeente. Als je een medische indicatie hebt, die bij de huisarts bekend is, ontvang je de uitnodiging via de huisarts. Je kunt ook zelf een afspraak maken. Je hebt hiervoor wel een BSN nummer en DigiD nodig. Een BSN nummer krijg je zodra je bij de gemeente ingeschreven staat. Met je BSN nummer kun je vervolgens ook een DigiD aanvragen.

Meer informatie

Ik heb afspraak voor een coronavaccinatie. Moet ik verlof opnemen voor de uren dat ik in verband met deze afspraak niet kan werken?

Nee. Je hoeft geen verlof op te nemen voor een afspraak voor een coronavaccinatie. 

Onderwijs & Tentamens

* GEÜPDATET, 1 AUGUSTUS* | Hoe vindt het onderwijs plaats in de huidige situatie?

We zijn zeer verheugd dat we onze studenten weer op onze campus mogen verwelkomen en onderwijs mogen verzorgen.

 • Het onderwijs is geroosterd op de campus. Fysieke ontmoetingen vinden wij een belangrijk onderdeel van de academische vorming. We verwachten onze studenten dan ook op de campus bij de fysieke onderwijsactiviteiten. Naast de onderwijsactiviteiten op de campus, zal er steeds meer gebruikgemaakt worden van online onderwijsvormen. Omdat de ervaringen met online onderwijs ons veel geleerd hebben, gaan we namelijk toe naar een situatie van blended learning. Dit houdt in dat er per onderdeel van het programma bekeken wordt welke onderwijsvorm het beste past en dat er ingezet wordt op een goede mix van onderwijs op de campus en online onderwijsvormen. Het hangt van de opleiding af of en in welke mate er gebruikgemaakt wordt van online onderwijsvormen. Hoe dit vormgegeven wordt per vak, zal via de digitale leeromgeving Canvas gecommuniceerd worden.
 • Een uitzondering op het onderwijs op de campus geldt voor studenten van de opleidingen LLB Global Law, LLM Law and Technology, LLM International Business Law en LLM International Business Taxation. Studenten die in september 2022 starten aan een van deze opleidingen kunnen kiezen of ze het onderwijs op de campus of juist volledig online willen volgen in het academisch jaar 2022/2023. Als je je voor een van deze opleidingen hebt aangemeld, ontvang je na toelating meer informatie vanuit de opleiding.

Bekijk de portal onderwijsondersteuning voor meer informatie over het geven van onderwijs, toetsing, begeleiding van studenten en meer. 

Hoe richt je blended onderwijs in met een combinatie van offline, online en/of hybride colleges? Welke tools, methodes en faciliteiten zijn hiervoor beschikbaar? Op de webpagina Online doceren en toetsen hebben we deze informatie gebundeld.  

Wat kan ik als docent doen als studenten de gezondheidsinstructies niet naleven tijdens mijn college?

Als de gezondheidsinstructies niet worden nageleefd, kan je besluiten te stoppen met het college, studenten uit de collegezaal sturen en/of het intern melden als (specifieke) studenten zich niet aan de gezondheidsinstructies houden. Je kunt dus bijvoorbeeld een hoestende student een college uitsturen (in het uiterste geval met hulp van de beveiliging). Wanneer dit onveilige situaties oplevert kan een docent bellen naar 013-4663000 of een whatsappbericht sturen naar 06-53961753.

In het algemeen geldt ook dat als je een onveilige werksituatie ervaart, je dit kan bespreken met je leidinggevende.

Waar kan ik terecht als ik moeite heb met het verzorgen van online, hybride of blended onderwijs?

Op de webpagina Online doceren en toetsen hebben we informatie gebundeld over de faciliteiten die docenten zowel thuis als op de campus kunnen gebruiken. 

Lees meer over:

Heb je vragen?

Wat is het verschil tussen hybride onderwijs en blended onderwijs?

Hybride onderwijs | Alle onderwijsactiviteiten óók online

We spreken van hybride onderwijs als de onderwijsactiviteiten zowel op de campus als online aangeboden worden op hetzelfde moment. Dit betekent dat je studenten de mogelijkheid biedt om onderwijsactiviteiten op de campus ook online te kunnen volgen of het tentamen online te maken als ze niet naar de campus kunnen komen.

Blended onderwijs | Soms op de campus, soms online

Als we spreken over blended onderwijs gaat het om ‘een mix van afstandsonderwijs en contactonderwijs’. Dit betekent dat je sommige onderwijsactiviteiten op de campus aanbiedt en sommige onderwijsactiviteiten online. De onderwijsactiviteiten worden niet dubbel (online én op de campus) aangeboden. Tilburg University zet in op het ontwikkelen van blended onderwijs. Dit betekent dat je sommige onderwijsactiviteiten, zoals hoorcolleges of kennisclips, online aan kunt bieden. Het is voor studenten niet meer mogelijk om al het onderwijs op afstand te volgen.

Meer informatie over het ontwerpen van een blended cursus met een goede balans tussen face-to-face colleges en online leeractiviteiten vind je op de pagina Blended onderwijs.

Ik ben docent en wil een videocollege opnemen in een collegezaal. Wat moet ik doen?

Op de webpagina Online doceren en toetsen hebben we informatie gebundeld over de faciliteiten en tools die docenten zowel thuis als op de campus kunnen gebruiken.

Gebruik het aanvraagformulier opname videocolleges of livestreams wanneer je een college op de campus wilt laten opnemen of livestreamen door het AV team.

Waar kan ik meer informatie vinden over tentamens in de huidige situatie?

Je vindt meer informatie op de pagina tentamens studiejaar 2021-2022.

Onderzoek

Wat moet ik doen als ik een coronavirus-gerelateerde vraag heb over een subsidieoproep of aanvraag?

Als je vragen of problemen hebt met betrekking tot de gevolgen van corona voor een geplande of lopende aanvraag, kun je Grant Support (grants@tilburguniversity.edu) vragen om hierover contact op te nemen met de programmacoördinator van de subsidieverstrekker. Als je rechtstreeks contact opneemt met de programmacoördinator, informeer Grant Support hier dan over.

Wat moet ik doen als ik een coronavirus-gerelateerde vraag heb over een extern gefinancierd project?

Als je vragen of problemen hebt met betrekking tot de gevolgen van corona voor een startend of lopend project, vraag dan de projectadministrateur van jouw faculteit om je hierbij te helpen. Als je rechtstreeks contact opneemt met de programmacoördinator van de financierende organisatie, houd dan de projectadministrateur op de hoogte.

Wanneer moet ik contact opnemen met de ethische commissie over veranderingen in het project als gevolg van het coronavirus?

De eerste stap zou zijn om te beoordelen of het project waarschijnlijk vertraging oploopt en/of een verandering van opzet vereist. Als dat het geval is, controleer dan of het aangepaste project nog steeds past binnen de projectomvang waarvoor je goedkeuring hebt gekregen van de (medisch) ethische toetsingscommissie. Indien dit niet het geval is of in geval van twijfel, neem dan zo snel mogelijk contact op met de toetsingscommissie. Dit geldt ook voor lopende verzoeken aan een toetsingscommissie.

Ik ben promovendus, postdoc of tenure tracker en maak mij door de coronacrisis zorgen over dat ik mijn onderzoek niet kan afronden binnen de periode van mijn arbeidscontract. Wat kan ik doen?

Tilburg University begrijpt deze zorgen. Tilburg University heeft richtlijnen opgesteld ter ondersteuning aan onderzoekers en hun leidinggevende of (co)promotores. Aan de hand van de richtlijnen kan de impact van de coronacrisis op de voortgang van het onderzoek besproken worden en bepaald worden welke maatwerkoplossingen ingezet kunnen worden voor het voorkomen van (verdere) vertraging van het onderzoek. Er is een beslisboom ontwikkeld om hierbij te helpen.

Wordt jouw onderzoek extern gefinancierd? Raadpleeg dan ook de website van de subsidieverstrekker. Meer informatie over de subsidieverstrekkers vind je in een van de vragen hierboven. 

Contactinformatie 

Staat het antwoord op  jouw vraag er niet bij, dan kun je op de volgende manieren contact opnemen: