Corona

FAQ over coronavirus voor studenten

Gepubliceerd: 25 februari 2020 Laatst bijgewerkt: 13 augustus 2020

Voor jou als student hebben de corona-maatregelen invloed op je dagelijks leven en op op de manier van studeren en onderwijs volgen. We willen je zo duidelijk mogelijk informeren over de maatregelen en ontwikkelingen. Dat doen we door Veelgestelde vragen voor je uit te werken. De vragen worden met regelmaat bijgewerkt en aangevuld op basis van de vragen die we krijgen. Heb je een vraag die hier niet bij staat? Laat ons dat dan weten.

Veelgestelde vragen en antwoorden

We hebben veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus opgesteld. De vragen en antwoorden worden regelmatig bijgewerkt. 

(Mentale) gezondheid

De huidige situatie vraagt veel van mij als student. Hoe blijf ik ook nu lichamelijk en mentaal gezond?
Kan ik afspraken maken met studentenbegeleiders?
Ik heb geen huisarts. Waar kan ik die vinden? 
Ik ben op dit moment niet verzekerd, wat kan ik doen?
Ik maak discriminerend gedrag mee met betrekking tot het coronavirus. Wat kan ik doen.

Onderwijs

Kan ik naar de campus om te studeren?
Hoe gaat het onderwijs plaatsvinden bij Tilburg University in het nieuwe collegejaar?
Kan ik mijn volledige eerste jaar/volledige opleiding online volgen?
Hoe zit het met het Bindend Studieadvies (BSA)?
Waar kan ik nu terecht met mijn vragen over studiekeuze en loopbaanplanning en -voorbereiding?
*GEÜPDATET, 6 AUGUSTUS* | De balie van de Student Desk is gesloten. Hoe kan ik de Student Desk bereiken of documenten inleveren?
Ik moet belangrijke informatie printen. Kan ik gebruik maken van een printer op de campus?
Waar kan ik informatie vinden over het veilig gebruik van Zoom?
*NIEUW, 6 AUGUSTUS* | Wanneer zijn de roosters voor aankomend studiejaar bekend?

Tentamens

Hoe gaan de tentamens plaatsvinden bij Tilburg University in het nieuwe collegejaar?
Ik loop studievertraging op omdat ik tentamens mis. Wat moet ik doen?
Ik wil of kan niet deelnemen aan een tentamen. Hoe werkt de opt-out regeling?
Kan ik mijn University card ophalen op de campus zodat ik mij kan legitimeren?
  • Planning tentamens

Ik ben te laat met aanmelden voor een (her)tentamen. Kan ik toch meedoen?
Hoe krijg ik informatie over de vorm van de (her)tentamens waar ik aan ga deelnemen?
Hoe ziet mijn tentamenrooster eruit?
Wat moet ik doen om aan de (her)tentamens te kunnen deelnemen?
Met welke planning moet ik rekening houden voor het aanmelden voor (her)tentamens?
Ik heb twee tentamens op één dag. Wat moet ik doen?
  • Online tentamens

Ik kan niet inloggen in het online tentamen in Canvas, wat moet ik doen?
Ik ben ingeschreven voor een cursus, maar niet voor het tentamen. Kan ik toch nog deelnemen aan het online tentamen in Canvas?
Waar vind ik instructies voor een specifiek online tentamen?
Wanneer krijg ik de definitieve uitslag van een geroosterd online tentamen gemaakt in Canvas of Testvision?
Wat is online proctoring?
Wat is een Code of Honor in relatie tot online tentaminering?
Wordt er bij online tentamens ook rekening gehouden met extra voorzieningen?
Hoe moet ik me voorbereiden op een online tentamen?
Kan ik een oefententamen maken?
Heb ik een webcam nodig voor mijn online tentamens?
Geldt bij online tentamens ook de regel dat je tot 30 minuten na de officiële aanvangstijd van het tentamen nog mag starten?
Ik lees iets over nabellen na het tentamen, wat houdt dit in?
Mag ik (direct) na het tentamen contact opnemen met andere studenten over het tentamen?
Waarom moet ik na mijn online geroosterde tentamen nog een vragenlijst invullen?
Kan ik de TAB-toets tijdens een online tentamen gebruiken om tekst te laten inspringen?
Wat zijn de fraudebepalingen bij de online tentamens?
  • Software en internetverbinding

Welke hard- en software heb ik nodig voor het maken van een online tentamen?
Is Google Chrome noodzakelijk of voldoen andere browsers ook?
Wat kan ik zelf doen om mijn internetverbinding zo stabiel mogelijk te maken?
Hoe snel moet mijn internetverbinding zijn voor een goede online tentamenafname (zonder proctoring)?
Wat gebeurt er als mijn internetverbinding tijdens een online tentamen (zonder proctoring) af en toe wegvalt?
Wat als er technisch iets mis gaat tijdens het maken van een online tentamen?
Als ik, bijvoorbeeld door technische problemen, later aan het tentamen begin dan de officiële aanvangstijd, krijg ik dan extra tijd aan het eind?
De tentamenvragen in Canvas verschijnen in een andere taal dan ik verwacht. Wat kan ik doen?
Ik krijg aan het eind van het tentamen in Canvas een wit scherm, nadat ik op Submit heb gedrukt. Zijn mijn antwoorden wel goed opgeslagen?

Afstuderen

Ik wil een videogesprek voeren met een proefpersoon. Welke ondersteuning biedt de universiteit hiervoor?
*GEÜPDATET, 7 AUGUSTUS* | Ik wil mijn diploma ophalen, maar de balie van de Student Desk is gesloten. Wat kan ik doen?
Gaat mijn diploma-uitreiking door?
Gaat mijn afstudeersessie voor mijn masterthesis door?

Aanmelding en toelating

Ik wil me aanmelden voor een opleiding aan Tilburg University. Voor welke deadline moet ik mij aanmelden?
*GEÜPDATET, 27 JULI* | Ik ben laatstejaars bachelorstudent en weet door de coronamaatregelen niet zeker of ik dit collegejaar succesvol kan afronden. Kan ik dit najaar dan wel starten met mijn masteropleiding? (‘harde knip’)
*GEÜPDATET, 27 JULI* | Ik ben premasterstudent en weet door de coronamaatregelen niet zeker of ik mijn premasterprogramma succesvol kan afronden. Kan ik dit najaar dan wel starten met mijn masteropleiding?

Evenementen

*GEÜPDATET, 12 AUGUSTUS* | Ik organiseer namens mijn studie-, sport-, of studentenvereniging een evenement of activiteit. Mag dit doorgaan?
Welke mogelijkheden tot online oriëntatie voor mijn studiekeuze bieden jullie?

Reizen naar / verblijf in / terugkeer uit het buitenland

*GEÜPDATET, 21 JULI* | Ik ben momenteel op uitwisseling. Wat moet ik doen?
*GEÜPDATET, 21 JULI* | De begindatum van mijn uitwisseling is uitgesteld. Wat kan ik doen als dit studievertraging oplevert?
Wat is het standpunt van Tilburg University aangaande uitwisselingen naar het buitenland in najaar 2020?
*NIEUW, 21 JULI* | Wat is de huidige beslissing van Tilburg University met betrekking tot de inkomende uitwisselingen in het najaar van 2020?
*GEÜPDATET, 21 JULI* | Ik ben uitgekozen om op uitwisseling te gaan in 2020/2021. Wat voor gevolgen heeft het coronavirus voor mijn uitwisseling?
Kan mijn studiereis doorgaan?
Ik ben in een risicogebied geweest. Wat moet ik doen?

Praktische zaken over (thuis)quarantaine

*NIEUW, 6 AUGUSTUS* | Moet ik in quarantaine als ik in Tilburg aankom?
*NIEUW, 6 AUGUSTUS* | Ik moet in quarantaine, maar ik moet nog praktische zaken regelen en naar mijn woonplek reizen. Hoe doe ik dat?
*NIEUW, 6 AUGUSTUS* | Is mijn woonplek geschikt voor thuisquarantaine?
*NIEUW, 6 AUGUSTUS* | Wat moet ik doen als een van mijn huisgenoten in thuisquarantaine moet? Moet ik dan ook in quarantaine?

Financiële gevolgen

Het collegegeld wordt nog steeds geïnd. Moet ik dat blijven betalen?
Ik kan mijn collegegeld termijn niet betalen. Wat nu?
*GEÜPDATET, 23 JULI* | Kan ik mijn OV-kaart stop zetten, zolang het onderwijs online is?
*GEÜPDATET, 23 JULI* | Ik behaal in de periode september 2020 - januari 2021 mijn masterdiploma. Kom ik in aanmerking voor financiële compensatie?

Contactinformatie 

Staat het antwoord op  jouw vraag er niet bij, dan kun je op de volgende manieren contact opnemen:

E-mail

Telefoon

  • Heb je een vraag met betrekking tot het coronavirus en Tilburg University? Je kunt ons dan op werkdagen van 10.00 - 12.00  en 13.30 - 15.30 uur bellen op het nummer 013 - 466 8000 (Student Desk).
  • Ervaar jij persoonlijke, mentale of emotionele problemen als gevolg van de coronacrisis? Bel dan gerust anoniem met de speciale hulplijn van Tilburg University: +31 (0)6 2877 1262. De hulplijn is dag en nacht bereikbaar voor alle studenten.