Corona

FAQ over coronavirus voor studenten

Published: 25 februari 2020 Laatst bijgewerkt: 27 juli 2022

Tilburg University is weer volledig open. Onderwijs en evenementen voor grote groepen zijn weer mogelijk. Voor vragen over specifieke onderwerpen kun je terecht op de reguliere webpagina’s van Tilburg University (o.a. onderwijs, het campusleven). Hieronder noemen we de belangrijkste pagina’s. We houden de situatie rondom het coronavirus goed in de gaten, mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zal deze pagina worden geüpdatet.

Samen zorgen we voor een veilige werk- en studieomgeving.

  • Was vaak en goed je handen.
  • Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest.

Onderwijs academisch jaar 2022-2023

We gaan een nieuw academisch jaar tegemoet. Een academisch jaar, waarin het basisprincipe is dat onderwijs en tentamens plaatsvinden op onze campus waar we elkaar persoonlijk ontmoeten. Fysieke ontmoetingen, gemeenschapsvorming, studentparticipatie en -interactie vinden wij belangrijke onderdelen van de academische vorming. Daarom verwachten we onze studenten op de campus bij de fysieke onderwijsactiviteiten.

Naast de onderwijsactiviteiten op de campus, zal er steeds meer gebruikgemaakt worden van online onderwijsvormen. Omdat de ervaringen met online onderwijs ons veel geleerd hebben, gaan we namelijk toe naar een situatie van blended learning. Dit houdt in dat er per onderdeel van het programma bekeken wordt welke onderwijsvorm het beste past en dat er ingezet wordt op een goede mix van onderwijs op de campus en online onderwijsvormen. Het hangt van de opleiding af of en in welke mate er gebruikgemaakt wordt van online onderwijsvormen. Hoe dit vormgegeven wordt per vak, zal via de digitale leeromgeving Canvas gecommuniceerd worden.

Uitzonderingen

Een uitzondering op het onderwijs op de campus geldt voor studenten van de opleidingen LLB Global Law, LLM Law and Technology, LLM International Business Law en LLM International Business Taxation. Studenten die in september 2022 starten aan een van deze opleidingen kunnen kiezen of ze het onderwijs op de campus of juist volledig online willen volgen in het academisch jaar 2022/2023. Als je je voor een van deze opleidingen hebt aangemeld, ontvang je na toelating meer informatie vanuit de opleiding.

*GEÜPDATET, 20 JUNI* | Ik ben op de campus geweest en ben positief getest op corona. Wat moet ik doen?
  • Bekijk de pagina van de Rijksoverheid over testen op corona
  • Ga niet naar de campus en doe de check van de overheid om te weten wat er van jou en mensen in je omgeving verwacht wordt. Volg de instructies op.

Tentamens

Alle gesurveilleerde tentamens worden op de campus afgenomen. Niet-gesurveilleerde tentamens kunnen eventueel online worden afgenomen.  

Aanmelding en toelating

Om tegemoet te komen aan opgelopen studievertraging in verband met COVID-19 en de hoge druk op het welzijn van onze studenten, hebben we de afgelopen studiejaren de ‘zachte knip’ regeling gehanteerd, waardoor studenten zich (onder voorwaarden) voor een vervolgopleiding kunnen inschrijven zonder afgeronde vooropleiding. Als Tilburg University zien we deze regeling als belangrijk gebaar richting onze studenten gezien de hoge druk op hun welzijn. Daarom is besloten dat deze regeling ook geldt voor studenten, die in september 2022 willen starten met hun vervolgopleiding. Lees meer op de pagina over de Harde knip.

Afstuderen

Wanneer je snel je diploma nodig hebt voor een sollicitatie of aanmelding voor een vervolgopleiding, kan je een digitaal uittreksel uit het diplomaregister aanvragen bij DUO. Dit heeft dezelfde waarde als het diploma. 

(Mentale) gezondheid

De geldende basisregels op de campus vind je op de pagina Tilburg University & corona.

Meer informatie over het coronabeleid, testen, vaccineren, thuisquarantaine etc., vind je op de website van de Rijksoverheid.

Studieproblemen door corona? Hier kun je terecht:

Klacht

Voorbeeld

Contactpersoon

Invloed op studievoortgang

“Door (restklachten van) corona of quarantaine loop ik studievertraging op.”

Studentendecaan

Invloed op mentaal welzijn

“Door (restklachten van) corona of quarantaine kan ik me minder goed concentreren tijdens het studeren.”

Studentenpsycholoog

Invloed op planning en deelname tentamens

“Door (restklachten van) corona of quarantaine kan ik mijn paper niet op tijd inleveren.”

Onderwijscoördinator

Invloed op arbeidsoriëntatie gerelateerde vragen

“Door (restklachten van) corona weet ik niet meer goed waar ik heen wil met mijn studie.”

Career Services Officer

Uitwisselingen

Financiële gevolgen

Onderwijs- en Examenregelingen

In verband met de maatregelen die Tilburg University heeft genomen vanwege het coronavirus, zijn specifieke aanvullingen op de formele onderwijsregelingen noodzakelijk, waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen en de Regels en Richtlijnen van de examencommissies.

Meer informatie vind je op de pagina Onderwijs- en Examenregelingen (OER) en de OER pagina's per opleiding.

Contactinformatie 

Staat het antwoord op  jouw vraag er niet bij, dan kun je op de volgende manieren contact opnemen:

E-mail

Telefoon

  • Heb je een vraag met betrekking tot het coronavirus en Tilburg University? Je kunt ons dan op werkdagen van 10.00 - 15.30 uur bellen op het nummer 013 - 466 8000 (Student Desk).
  • Ervaar jij persoonlijke, mentale of emotionele problemen als gevolg van de coronacrisis? Bel dan gerust anoniem met de speciale hulplijn van Tilburg University: +31 (0)6 2877 1262. De hulplijn is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 23.00 uur voor alle studenten.