woman with camera

Data Science studenten voeren data challenge uit voor London Metropolitan Police

Published: 13 juni 2022 Laatst bijgewerkt: 14 juni 2022

Studenten van de Joint Bachelor Data Science leren theorie te verbinden aan de praktijk in drie 'Data Challenge' vakken. Voor deze vakken voeren studenten een groepsproject uit waarin ze werken met echte data, praten met echte stakeholders en werken aan een echt probleem. Dit jaar werkten de tweedejaarsstudenten voor Data Challenge 2 met echte data van de London Metropolitan Police.

Ingedeeld in teams kregen de studenten de opdracht een probleem van de stakeholders te vertalen in een data science probleem en daar een presentatie over te geven. De twee best presterende teams kregen de unieke kans om naar Londen af te reizen om hun presentatie rechtstreeks aan de stakeholders te geven, namelijk de senior besluitvormers van de Metropolitan Police in Londen wier beleid werkelijke implicaties heeft en er elke dag toe doet.

In totaal reisden elf studenten, vergezeld door de docent en ondersteunend personeel, naar het hoofdkantoor van de Metropolitan Police in New Scotland Yard om de strategische hoofden te ontmoeten op het gebied van onder andere gegevensanalyse, geweldsmisdrijven en openbare bescherming. De presentatie van de studenten "Predicting UK police force demand" werd met grote belangstelling en enthousiasme ontvangen. Onder de toehoorders bevonden zich commandanten die verantwoordelijk zijn voor terrorismebestrijding in het Verenigd Koninkrijk en die gezien hun drukke agenda's niet gemakkelijk aan tafel komen. Het was een ervaring die de studenten zal bijblijven en die hun enthousiasme voor toekomstige data challenge projecten zeker zal hebben aangewakkerd.

london reis
london