News and events Tilburg University

Dialoogsessies met studenten over de vier kernwaarden van Tilburg University

Published: 08 juni 2023 Laatst bijgewerkt: 08 juni 2023

Zoals elk bedrijf heeft ook Tilburg University een missie en een visie. Om die te bereiken handelen we aan de hand van vier kernwaarden die ons inspireren en richting geven. Zo kunnen we de waarden ‘waar-maken’. De vier kernwaarden (vier C’s) van Tilburg University zijn: Caring, Courageous, Connected en Curious.

"Als Tilburg University streven we ernaar dat studenten onze kernwaarden tijdens hun studietijd en op de campus ervaren, zodat zij hun tijd aan Tilburg University herinneren als een plek die Connected, Caring, Courageous, en Curious was. Daarnaast hopen we dat studenten op deze manier ook de ruimte voelen om hun eigen waarden te ontdekken en deze op hun eigen manier invulling te geven."

-Vice Rector Magnificus Jantine Schuit

Belang van (her)kenbaarheid van de kernwaarden

Samen geven we uiting aan deze kernwaarden, daarom is het van belang dat ook studenten weten wat onze vier kernwaarden zijn. Maar hoe bekend zijn de vier kernwaarden? Om daarachter te komen is in overleg met prof.dr.ir. Jantine Schuit (Vice Rector Magnificus) besloten dialoogsessies met studenten te organiseren. Het is volgens Schuit belangrijk studenten de waarden te laten ervaren en zij zegt hierover, “Als Tilburg University streven we ernaar dat studenten onze kernwaarden tijdens hun studietijd en op de campus ervaren, zodat zij hun tijd aan TiU herinneren als een plek die Connected, Caring, Courageous, en Curious was. Daarnaast hopen we dat studenten op deze manier ook de ruimte voelen om hun eigen waarden te ontdekken en deze op hun eigen manier invulling te geven.”

Dialoogsessies met studenten over de kernwaarden

Janneke Bakkeren, student-assistent van Jantine Schuit, organiseerde dialoogsessies om erachter te komen wat studenten vinden van de kernwaarden, wat voor gedragingen zij vinden passen bij de  kernwaarden en wat zij graag zouden willen zien van de universiteit. Ook zijn er verschillende voorstellen besproken, waarop studenten feedback en input gaven. Tot slot kregen studenten de ruimte om zelf ideeën in te brengen die ook worden gebruikt bij de verdere invulling en ontwikkeling van dit project. Janneke sprak met een groep (inter)nationale studenten, waaronder ook  bestuursleden van studieverenigingen SAM, Front IESN en Tigeak.

 

Tekst gaat verder onder de foto

dialoogsessies kernwaarden

Meer aandacht voor de kernwaarden

De sessies blijken erg waardevol te zijn, omdat bij studenten de kernwaarden op dit moment nog maar weinig bekend zijn. Studenten die actief betrokken zijn bij een vereniging of fractie kennen de waarden wel beter.

Ervaringen van verbinding met kernwaarden

Er is ook positief nieuws, studenten zien steeds vaker een verbinding met de kernwaarden, bijvoorbeeld bij het aanvraagproces van het Stimuleringsfonds. Om een voorstel in te dienen moet je onderbouwen hoe je voorstel aansluit bij de kernwaarden. Ook de LHBTIQA+ vlag op de campus werd genoemd als voorbeeld dat zichtbaar past bij de kernwaarden, waarin inclusiviteit sterk wordt uitgedragen. Verder draagt Night University bij aan de verbondenheid met elkaar en met de universiteit. Studenten gaven aan dat de betekenis van de waarden voor iedereen anders kan zijn en dus persoonlijk is. Het is vooral interessant om voor jezelf na te gaan wat de a voor jou betekenen en hoe je de waarden tot uiting brengt.

Er is ook werk aan de winkel: er moet overall meer aandacht zijn voor de waarden door deze te voelen in acties en gedrag van de universiteit.

Het enthousiasme van een docent, ook vanuit de waarden, slaat over op studenten. Een docent die dit goed doet kan zelfs bij het saaiste vak volle zalen trekken.

Nog meer uitdragen van de kernwaarden in het onderwijs

Op de vraag ‘hoe dan?’ verwachten studenten een belangrijke en actieve rol van docenten. Idealiter zouden de kernwaarden impliciet terugkomen in het onderwijs. Volgens studenten kan een docent studenten aanmoedigen om uitdagingen aan te gaan, om nieuwsgierig te zijn naar het onbekende en naar medestudenten. Meerdere studenten in de dialoogsessies zijn van mening, “Het enthousiasme van een docent, ook vanuit de waarden, slaat over op studenten. Een docent die dit goed doet kan zelfs bij het saaiste vak volle zalen trekken.”

Kritische noot

Studenten zijn ook kritisch op de universiteit en hoe wij ons gedragen. Een student gaf aanbij sommige gebeurtenissen kan de universiteit beter een duidelijk standpunt innemen. Op die manier zet je je waarden nog meer in.” We zijn het aan onszelf en aan de verbondenheid met de kernwaarden verplicht om bij iedere actie ons af te vragen wat we doen en of het past bij onze waarden.

Positieve voorbeelden uit de dialoogsessie

Wat is een caring, courageous, connected of curious student?

Voorbeeld studenten: Een caring student kijkt om naar een ander en helpt een ander als hij hulp nodig heeft. Een courageous student durft een extra stap te zetten buiten zijn comfort zone, durft bijvoorbeeld ervoor te kiezen om op exchange te gaan, een project te starten op een manier die nog niet eerder is gedaan of een presentatie te geven voor een groep.

Wat is een caring, courageous, connected of curious Universiteit?

Voorbeeld studenten: De universiteit is caring omdat zij veel doet op het gebied van well-being en hier aandacht aan geeft door mailtjes te sturen over well-being trainingen of over rouwverwerking.

Jaarlijkse dialoogsessie

dialoogsessies kernwaarden

Deze dialoogsessies worden vanaf nu jaarlijks gevoerd, zodat studenten hun waardevolle input kunnen blijven geven en vooral om samen vorm te geven aan de kernwaarden die bij onze universiteit horen.

Voor nu nog een belangrijke afsluitende vraag: Wanneer heb jij je voor het laatst courageous, curious, connected of caring gevoeld?

Meer informatie

Wil je meer weten over Tilburg University en haar vier kernwaarden? Ga dan naar Visie, missie, kernwaarden | Tilburg University

'Weaving Minds & Characters' strategie op weg naar 2027

Blijf op de hoogte van alle strategische ontwikkelingen en activiteiten in aanloop naar ons 100-jarig bestaan.