News and events Tilburg University

Dr. Jurgen Goossens genomineerd voor Docent van het Jaar 2021

Published: 25 januari 2021 Laatst bijgewerkt: 01 februari 2021

Jaarlijks wordt de landelijke ISO Beste Docent van het Jaar verkiezing gehouden. Deze zal dit jaar plaatsvinden op 21 april 2021 in de Jaarbeurs te Utrecht. Het ISO wil met deze verkiezing inspirerende docenten en docentschap in positief daglicht zetten. Dit jaar draagt het Tilburg University College van Bestuur dr. Jurgen Goossens aan.

De verkiezingen

De winnaar van de verkiezing mag zich een jaar lang “Docent van het Jaar” noemen. Tevens ontvangt de instelling van de winnaar een beurs van € 25.000 van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die de docent mag besteden aan onderwijsverbetering. Meer informatie over de verkiezing en een impressie van eerdere jaren vindt u op de website van de verkiezingen.

Uit de nominaties worden acht docenten gekozen die in februari op gesprek mogen komen om zichzelf persoonlijk voor te stellen. Hiervoor gebruikt het ISO de volgende criteria:

  • De docent heeft passie voor zijn of haar vak en weet de maatschappelijke meerwaarde van het vak over te brengen aan studenten.
  • De docent maakt gebruik van activerende didactiek door middel van voldoende interactie en feedback en weet daarbij aan te sluiten bij de belevingswereld van de student.
  • De docent streeft ernaar zichzelf blijvend te professionaliseren en te ontwikkelen.
  • De docent weet ondanks veranderende omstandigheden vanwege de coronacrisis kwalitatief goed onderwijs te verzorgen en studenten daarbij betrokken te houden.

Vervolgens wordt er op basis van dezelfde criteria een selectie gemaakt van vier finalisten. De finalisten mogen op 21 april 2021 tijdens de verkiezing een presentatie houden om te laten zien waarom zij de titel Docent van het Jaar 2021 verdienen.

Dr. Jurgen Goossens

Het Tilburg University College van Bestuur heeft dit jaar Jurgen Goossens genomineerd als beste Docent van het Jaar. Hij is Universitair Hoofddocent Staats- en Bestuursrecht aan onze Tilburg Law School. Hij geeft les in zowel onze Bachelor- als Masteropleidingen. Zijn lessen gaan onder andere over Constitutioneel Recht, Bestuursrecht en Rechtsbescherming Tegen de Overheid, en hij gaat daarbij steeds in op actuele, maatschappelijk relevante ontwikkelingen. Daarnaast leidt hij het interdisciplinaire onderzoeksteam CHAIN dat onderzoek voert naar Maatschappelijk Verantwoord Innoveren in het door NWO gefinancierd project ‘Blockchain in the network society: transparency, trust and legitimacy by design’. Bovendien is hij doorlopend bezig met onderwijsprofessionalisering via verschillende triningen, zoals de Senior Kwalificatie Onderwijs en een Active Bystander Training.

Het College van Bestuur over Jurgen

“Jurgen hanteert steeds een activerende didactiek met effectieve interactie en substantiële feedback, zelfs bij digitaal afstandsonderwijs… Jurgen kent zijn studenten, hij weet wie hij in zijn groepen heeft zitten. Hij beantwoordt via mail zorgvuldig persoonlijk vragen van studenten. Hij zorgt dat hij aansluit bij hun voorkennisniveau, neemt niet zomaar aan dat alles wat in het Voortgezet onderwijs is onderwezen ook nog wel bekend is.”

Perspectief van collega's en studenten

Zijn collega’s zien dat hij een groot hart heeft voor onderwijs en betrokken is bij zijn studenten en collega’s. Ze zien dat Jurgen creatief is en durft te innoveren, maar daarbij steeds in staat is de gulden middenweg te bewandelen die hem terecht waardering van studenten en docenten oplevert. Ze geven aan dat Jurgen een teamplayer is die niet denkt in rangen of standen, maar in kwaliteiten van eenieder.

Volgens studenten is Jurgen een toegankelijke, bevlogen en enthousiaste docent vol passie. Zijn lessen zijn duidelijk, gestructureerd en interessant, en hij heeft de kwaliteit om lastige materie toegankelijk te maken. Ook de snelle omschakeling naar zijn interactieve online lessen en de ontwikkeling van kennisclips werden positief ontvangen. Studenten vinden dat hij talent heeft om hen in hun kracht te zetten en het beste in hun naar boven te halen. Hiermee motiveert hij hen om verder te denken.

Jurgen Goossens