News and events Tilburg University

Drie eredoctoraten uitgereikt tijdens Dies Natalis

Published: 16 juni 2022 Laatst bijgewerkt: 20 juni 2022

Drie Amerikaanse wetenschappers ontvingen op 16 juni 2022 tijdens de Dies Natalis, de geboortedatum van Tilburg University, een eredoctoraat van de universiteit. Prof. Mary E. Barth (hoogleraar Accounting aan Stanford University) en prof. Christine Moorman (hoogleraar Marketing aan Duke University) kregen een eredoctoraat van Tilburg School of Economics and Management. Prof. James Gross (hoogleraar Psychology aan Stanford University) ontving een eredoctoraat van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De eredoctoraten werden verleend vanwege hun uitzonderlijke academische prestaties.

Emerita hoogleraar Mary E. Barth

Emerita hoogleraar Mary E. Barth heeft een toonaangevende rol gespeeld in de academische en professionele gemeenschap als wetenschapper, opleider, redacteur en bestuurder. Haar onderzoek spitst zich toe op vraagstukken over financiële accounting en verslaglegging. Boekhoudkundige normen dienen als de taal die bedrijven gebruiken om hun economische activiteiten te meten en om kapitaalverschaffers en andere belanghebbenden te informeren over hun financiële prestaties en risico's.

Eredoctoraat Mary E Barth

Barth werd in 2018 lid van de American Accounting Association Hall of Fame. Zij staat bekend als een uitstekend docent. Zij won verschillende prijzen voor beste docent aan Stanford University en ontving de American Accounting Asociation outstanding educator award. Prof. dr. Philip Joos, hoogleraar accounting, heeft haar als erepromotor voorgedragen.

Hoogleraar Christine Moorman

Eredoctoraat Christine Moorman

Hoogleraar Christine Moorman is een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van kennisverwerving en -benutting door consumenten en organisaties. Zij bestudeerde de aard en de effecten hiervan in de context van innovaties, marketingallianties, netwerken en overheidsbeleid. Als oprichter en directeur van The CMO Survey slaat Moorman de brug tussen wetenschap en praktijk.

Zij verzamelt en verspreidt de visies van Chief Marketing Officers en weet hiermee hiermee de toekomst van de discipline te voorspellen, marketing excellence op te sporen en de waarde van het vakgebied voor bedrijven en de bredere samenleving te vergroten. Zij is Fellow van de American Marketing Association, een van de hoogste onderscheidingen die een marketingwetenschapper kan ontvangen van vakgenoten. Daarnaast won zij meerdere prestigieuze onderwijsprijzen. Prof. dr. Inge Geyskens, hoogleraar Marketing, heeft haar als erepromotor voorgedragen.

Hoogleraar James Gross

Hoogleraar James Gross is directeur van het Stanford Psychophysiology Lab. Gross heeft de basis gelegd van de moderne emotieregulatie theorie. Zijn procesmodel van emotieregulatie heeft geleid tot onderzoek in veel gebieden, waaronder affectieve wetenschap, klinische wetenschap, politicologie en business. Gross' onderzoek richt zich specifiek op emoties, emotiecoherentie en emotieregulatie strategieën in gezonde en klinische populaties.

Eredoctoraat James Gross

Hij heeft talrijke onderzoeksprijzen ontvangen van onder meer de American Psychological Association (APS) en de Society for Psychophysiological Research (SPR). Hij ontving ook diverse onderwijsprijzen, waaronder de Walter J. Gores Award for Excellence in Teaching. Het eredoctoraat wordt uitgereikt in het kader van vijftig jaar onderzoek en onderwijs in de psychologie aan Tilburg University. Prof. Tom Smeets, hoogleraar Klinische psychologie, heeft hem als erepromotor voorgedragen.

Shaping change

De Dies Natalis stond eerder op 18 november 2021 gepland, maar was vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar 16 juni 2022. Architect en voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade hield tijdens deze feestelijke gelegenheid de Diesrede. Het thema van deze rede was Shaping change: het nadenken over veranderingen en toekomst van de samenleving.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichters@tilburguniversity.edu, tel. 013 – 466 4000.