woman with camera

Drie prestigieuze Vidi-onderzoeksbeurzen van NWO voor Tilburg University

Published: 13 juli 2021 Laatst bijgewerkt: 05 december 2023

Drie prestigieuze Vidi-subsidies heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) aan Tilburg University toegewezen. De beurzen zijn voor Sander Verhaegh van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, Kim De Roover van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en Martijn Boons van de Tilburg School of Economics and Management.

Het filosofisch onderzoek van dr. Sander Verhaegh betreft het intellectuele klimaat in de Verenigde Staten in de jaren voor WOII. Dr. Kim De Roover ontwikkelt nieuwe methoden om groepen met gemeenschappelijke latente processen samen te brengen in clusters. Associate Prof. Martijn Boons ontvangt de subsidie voor zijn analyse naar welke factoren variaties in lange-termijn rendementen van aandelen en obligaties verklaren.

Rector magnificus, tevens voorzitter van het College van Bestuur, Wim van de Donk: ‘We zijn erg trots op de erkenning die onze collega's krijgen voor hun excellent onderzoek dat bijdraagt aan nieuwe inzichten in onze samenleving. Met de beurzen zullen zij in staat zijn hun kennis te verdiepen en te verspreiden.’ De beurzen bedragen elk 800.000 euro.

sander verhaegh

Sander Verhaegh (TSHD) richt zich op de ontwikkeling van het Amerikaanse intellectuele klimaat in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. In deze periode vluchtten honderden, veelal Joodse academici naar de Verenigde Staten. ‘Opvallend genoeg was het vooral een kleine school van wetenschapsfilosofen - de Weense Kring - die een stempel op het Amerikaanse filosofische debat drukte. Dit terwijl andere, in Europa veel sterkere stromingen, aan invloed inboetten. Deze filosofische paradigmawisseling is zeer bepalend geweest voor het intellectuele klimaat, ook in Europa. De vraag waarom sommige vluchtelingen succesvoller waren dan anderen is echter nog steeds onbeantwoord. Dat wil ik met mijn team gaan onderzoeken. Daarbij gaan we gebruik maken van een combinatie van traditioneel archiefwerk en vernieuwende computationele methodes.”

Kim de Roover

Kim De Roover (TSB): ‘Psychologen en andere sociale wetenschappers onderzoeken vaak relaties of processen tussen niet-observeerbare of ‘latente’ variabelen, gemeten met vragenlijstitems. Om dergelijke ‘latente processen’ makkelijker en correcter te vergelijken, ga ik nieuwe methoden ontwikkelen die groepen (voor data van veel groepen, zoals landen) of subjecten (voor intensief longitudinale data van veel subjecten) met gemeenschappelijke latente processen samenbrengen in clusters. Ik ben erg blij en vereerd dat het NWO me de kans biedt om de komende vijf jaar deze onderzoekslijn uit te bouwen.’ 

Martijn Boons (TiSEM): ‘In dit project ontwikkel ik nieuwe grondslagen voor het lange termijn paradigma door onder meer nieuwe instrumenten voor de prijsbepaling van activa te ontwikkelen. Hiermee kan je de lange termijn dynamiek van kenmerken en verwachte rendementen begrijpen, de langstlopende database van historische aandelen- en obligatierendementen construeren, en nieuwe feiten vaststellen over de mate van verkeerde prijsstellingen (mispricing) op lange termijn. De inzichten uit dit project zijn van belang voor academici op het gebied van de prijsstelling van activa en ook voor: bedrijven, beleggers in en vermogensbeheerders. En de samenleving kan uiteindelijk profiteren van een goed functionerende vermogensbeheersector die mispricing corrigeert, waardoor investeringsverstoringen worden verminderd en dus de welvaart verbetert.’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Tineke Bennema, tel. 06 19678521 of persvoorlichters@tilburguniversity.edu. Zie verder de website van de NWO.