woman with camera

Prof. Emely de Vet nieuwe Dean University College Tilburg

Published: 11 mei 2023 Laatst bijgewerkt: 11 mei 2023

Het College van Bestuur heeft Emely de Vet benoemd tot hoogleraar en Dean van het University College Tilburg (UCT) binnen de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, met ingang van 15 augustus. Zij volgt Dean Alkeline van Lenning op, die deze zomer met emeritaat gaat. De Vet zal belast zijn met de algemene leiding en de verdere ontwikkeling van het UCT.

Emely de Vet (1978) studeerde gezondheidswetenschappen aan Maastricht University en promoveerde daar in 2005. Daarna bekleedde ze verschillende academische functies in publieke gezondheidszorg (Erasmus Medisch Centrum), gezondheidsbevordering en ziektepreventie (VU Amsterdam) en psychologie (Universiteit Utrecht). In 2013 trad zij in dienst bij Wageningen Universiteit waar zij in 2016 tot hoogleraar Gezondheidscommunicatie en Gedragsverandering werd benoemd. In 2019 werd zij daar hoofd en hoogleraar van de nieuwe interdisciplinaire leerstoelgroep Consumptie en Gezonde Leefstijl. In deze groep verbond zij verschillende sociale- en gedragswetenschappen om gezonde en duurzame leefstijl beter te begrijpen en te bevorderen. 

Multidisciplinaire context
De Vet ontving subsidies (onder meer van NWO en ZonMW) voor haar interdisciplinaire onderzoek naar gedrag en interventies gericht op maatschappelijke vraagstukken zoals obesitas, antibioticaresistentie, voedselzekerheid, klimaatverandering, sociale ongelijkheid en armoede. Zij publiceerde meer dan 100 internationale artikelen over haar onderzoek en is lid van de redactie van diverse belangrijke wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van gedrag en gezondheid. Ze heeft mede vormgegeven aan interdisciplinaire onderwijsprogramma’s. Daarnaast adviseert zij regelmatig gemeenten, ministeries en het parlement. Ze is lid van de programmaraad van de Topsector Creatieve Industrie (ClickNL), en van de Gezondheidsraad.

Boudewijn Haverkort, decaan van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, is bijzonder verheugd met deze benoeming: “We hebben met Emely een energieke nieuwe Dean gevonden die haar sporen heeft verdiend in een voor Tilburg University belangrijk wetenschapsgebied. Zij heeft ervaring met het werken in een multidisciplinaire context, heeft aan vele onderwijsprogramma’s mede vormgegeven, en een brede verankering in de academische wereld en daarbuiten.” 

Emely de Vet kijkt uit naar haar nieuwe rol: "We staan als maatschappij voor grote opgaven die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Er zijn bruggen en verbinders nodig tussen verschillende wetenschappelijke velden maar ook met allerlei professionals in de praktijk en beleid. Het University College Tilburg kan een unieke bijdrage leveren aan het opleiden van deze mensen. Ik kijk ernaar uit om samen met het team  van het University College Tilburg verder te ontwikkelen en te verbinden."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met wetenschapsredacteur Tineke Bennema, tel. 0134668998 of via persvoorlichters@tilburguniversity.edu.