News and events Tilburg University

ERC Consolidator Grant voor nieuwe onderzoeksmethoden in de sociale wetenschappen

Published: 01 februari 2023 Laatst bijgewerkt: 15 februari 2023

Joris Mulder (Departement Methoden en Technieken van Onderzoek) ontvangt een Consolidator Grant van de European Research Council (ERC). Met deze beurs van twee miljoen euro zal hij vernieuwende onderzoeksmethoden naar niet-lineaire mechanismen en niet-lineaire temporele processen in de sociale wetenschappen verbeteren en doorontwikkelen. Met de nieuwe methoden zal zijn team dynamische en moeilijk voorspelbare variabelen over persoonlijkheid, politieke voorkeur of welzijn rond stressvolle levensgebeurtenissen nauwkeuriger kunnen onderzoeken en betere voorspellingen kunnen doen over gedrag en over sociale interacties in complexe situaties.

Joris Mulder: “Onderzoekers in de sociale wetenschappen zijn ervan doordrongen dat de levensloop van mensen niet lineair verloopt en dat de uitkomst van onderzoek vaak afhankelijk is van menselijke perceptie. Er wordt volop gewerkt met technologische innovaties die rijke, uitgebreide en complexe data oplevert. De onderzoeksmethoden om die data te verwerken zijn echter vaak verouderd."

Joris Mulder MTO

"Binnen dit project zullen we geavanceerde Bayesiaans statistische methoden ontwikkelen voor het verbeteren van niet-lineair sociaal wetenschappelijk onderzoek. Na dit project zullen we in staat zijn om complexe niet-lineaire mechanismen beter te begrijpen, leren hoe deze mechanismen zich ontwikkelen over de tijd, en nauwkeurigere voorspellingen kunnen doen, bijvoorbeeld over het welzijn van mensen na stressvolle levensgebeurtenissen.”

Samenwerking

Bij het project getiteld  Bayesian Gaussian Processes. Or: How I Learned to Stop Worrying and Love Nonlinear Social Science zijn verschillende onderzoekers van zowel binnen als buiten Tilburg University betrokken, zoals Dorien Kooij en Marc van Veldhoven (HR Studies bij Tilburg University), Jaap Denissen en Ellen Hamaker (Utrecht University), Roger Leenders (TiU, JADS), Jemery Oakley (University of Sheffield, UK), Eric-Jan Wagenmakers (UvA) en Rick Aalbers (Radboud Universiteit). Deze hoogleraren dragen onder andere bij met inhoudelijke expertise op het gebied van impact van stressvolle ‘life events’ zoals scheidingen, baanverlies, of lockdowns als gevolg van de pandemie, op het gebied van welzijn van werknemers dat veranderlijk is over de tijd (bijvoorbeeld door burn-out) en op het gebied van de integratieprocessen van nieuwe werknemers in grote organisaties, rekening houdend met cultuurverschillen.

Over de ERC Consolidator grant

ERC Consolidator Grants worden uitgereikt aan veelbelovende wetenschappers om hun vernieuwende onderzoek voort te kunnen zetten. De beurs bedraagt maximaal twee miljoen euro en kan worden ingezet voor de financiering van een onderzoeksteam en ondersteunend personeel. Lees hier het persbericht van de European Research Council.