News and events Tilburg University

ERC Starting Grant voor Boris van Leeuwen

Published: 21 november 2022 Laatst bijgewerkt: 22 november 2022

De European Research Council (ERC) van de Europese Commissie heeft Boris van Leeuwen, Universitair hoofddocent aan de Tilburg School of Economics and Management, de prestigieuze subsidie voor veelbelovende onderzoekers toegekend. Dat heeft de ERC op 22 november bekend gemaakt. Hij ontvangt een Grant van bijna 1,4 miljoen euro.

Boris van Leeuwen gaat vanuit het departement Economics onderzoeken welke rol emotionele intelligentie speelt in strategische interacties en markten. Uit experimenteel onderzoek is bekend dat emoties een belangrijke rol spelen bij deze interacties, bijvoorbeeld wanneer mensen samenwerken, onderhandelen of bij marktinteracties. Maar of en hoe emotionele vaardigheden – zoals het anticiperen op de emoties van anderen en het reguleren van de eigen emoties – strategische interacties beïnvloeden, is onbekend. Het doel van het project is om nieuwe methoden te ontwikkelen om emotionele vaardigheden te kunnen meten en bestuderen.

Boris van Leeuwen

Van Leeuwen: "Ik ben vereerd dat ik deze prestigieuze onderzoekssubsidie ontvang, en ik kijk er erg naar uit om aan dit project te beginnen. Ik ben mijn collega’s die me hebben geholpen bij de beursaanvraag zeer dankbaar. Het is fantastisch dat deze subsidie me in staat stelt om de komende jaren aan dit project te werken.”

Project

Emotionele vaardigheden: de rol van emotionele intelligentie voor strategische interacties en markten

Emotionele intelligentie, zoals het anticiperen op de emoties van anderen en het reguleren van de eigen emoties, wordt beschouwd als een cruciale vaardigheid om het goed te doen op de werkvloer. Dit kan met name het geval zijn voor strategische interacties die relevant zijn voor de werkplek, zoals samenwerking, onderhandelen en marktinteracties. Uit experimenteel onderzoek weten we dat emoties een belangrijke rol spelen bij deze interacties. Maar of en hoe emotionele vaardigheden strategische interacties beïnvloeden, is onbekend. Economen en andere wetenschappers missen momenteel de instrumenten en het kader om de rol van emotionele vaardigheden in strategische omgevingen systematisch te bestuderen. Hoewel we een goed begrip hebben van andere belangrijke elementen van strategische interacties, zoals sociale voorkeuren en strategisch redeneren, bestaat een dergelijk onderzoek niet voor emotionele vaardigheden. Het doel van dit project is om de basis te leggen voor de studie van emotionele vaardigheden in strategische interacties en markten. Concreet richt dit project zich op drie hoofddoelstellingen. Eerst zal ik een nieuwe emotionele vaardigheidstest ontwikkelen, specifiek ontworpen om de rol van emotionele vaardigheden in strategische interacties te bestuderen. Ten tweede stelt de nieuw ontwikkelde test me in staat om experimenteel te onderzoeken hoe emotionele vaardigheden de uitkomsten en beslissingen in strategische interacties en markten bepalen. Ten derde zal ik het aanbod van emotionele arbeid bestuderen – de eis dat werknemers tijdens het werk bepaalde emoties moeten tonen die mogelijk niet overeenkomen met die van henzelf – die gepaard gaat met aanzienlijke psychologische kosten. Ondanks het belang ervan voor de arbeidsmarkten, ontbreekt er bewijs over de economische aspecten van emotionele arbeid. Ik zal emotionele arbeid opnemen in standaard economische modellen en een nieuw experimenteel paradigma ontwikkelen om het aanbod van emotionele arbeid te schatten. Dit project zal inzichten uit de psychologie en management synthetiseren met methoden van experimentele economie en zal de experimentele tools en paradigma's aanreiken om emotionele intelligentie in strategische interacties en markten te bestuderen.