woman with camera

Europese beurs voor TILT-onderzoekers om veiligere apps te ontwikkelen

Published: 08 februari 2022 Laatst bijgewerkt: 08 februari 2022

De European Research Council (ERC) heeft een zogenaamde Proof of Concept Grant ter waarde van 150.000 euro toegekend aan prof. dr. Linnet Taylor en dr. Tineke Broer om een nieuw beoordelingssysteem voor de veiligheid van apps te ontwikkelen. In hun onderzoek gebruiken ze apps voor de mentale gezondheid om een nieuwe beoordelingsindex voor app-veiligheid creëren die de bezorgdheid van gebruikers weergeeft over hoe hun gegevens door anderen worden gebruikt.

2022 zou het begin kunnen zijn van enkele veranderingen voor de app-economie: het publieke debat rond corona-gerelateerde apps, maar ook onthullingen over hoe Facebook en Instagram de geestelijke gezondheid van tieners beïnvloeden, hebben aangetoond dat 'app-veiligheid' door app-ontwikkelaars en verkopers te beperkt wordt gezien, waarbij het aangeven van de voorwaarden of de cookies vaak wordt gezien als genoeg om de veiligheid van gebruikers te waarborgen, aldus Linnet Taylor.

Gezondheidsapps

Dit nieuwe project zal zich specifiek richten op apps voor geestelijke gezondheid en zal gebruikers vragen wat hen veilig of onveilig doet voelen wanneer gegevens over hun gedrag en geestelijke toestand door anderen worden verwerkt. Zijn app-gebruikers zich bewust van de manier waarop apps hun mentale gezondheidsdata delen en verkopen? En zo niet, wat zouden de regels dan moeten zijn? Taylor en Broer zullen de antwoorden gebruiken om een nieuwe beoordelingsindex voor app-veiligheid te ontwikkelen die de zorgen van mensen weerspiegelt, en zullen testen hoe deze kan worden toegepast in bestaande beoordelingssystemen.

Affectieve veiligheid

Het doel van het onderzoek is het bouwen van een geautomatiseerd beoordelingssysteemprototype voor 'affectieve veiligheid', en tegelijkertijd het aantonen van de beperkingen van wat niet geautomatiseerd kan worden. Het bredere doel van het project is om informatie te verstrekken aan normeringsinstanties, patiëntenorganisaties en beleidsmakers, en om na te denken over andere groepen voor wie apps kwetsbaarheden kunnen creëren, zoals kinderen, ouderen en gebruikers van andere gezondheidsapps.

Dit project is gebaseerd op het werk van het Global Data Justice ERC-project, dat momenteel loopt bij TILT, en zal worden uitgevoerd in samenwerking met het 'Digital Good' ERC-project dat loopt bij de Interdisciplinary Hub for Digitalization and Society van de Radboud Universiteit onder leiding van prof. dr. Tamar Sharon.

ERC-financiering

De beurs is een van de 166 Proof of Concept Grants die door de European Research Council zijn toegekend. Deze aanvullende financiering voor ERC-projecten is bedoeld om de kloof te overbruggen tussen de resultaten van baanbrekend onderzoek en de eerste fasen van de commercialisering ervan. De subsidies maken deel uit van het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, Horizon Europe. In totaal werden 348 Proof of Concept voorstellen beoordeeld, met een succespercentage van 48%.

Zie voor meer informatie het persbericht van de ERC.