Tilburg University trappenhuis

Europees akkoord versnelt cultuurverandering Erkennen & Waarderen

Published: 06 december 2022 Laatst bijgewerkt: 12 december 2022

Op 10 november 2022 ondertekende rector magnificus Wim van de Donk namens Tilburg University de Europese Agreement on Reforming Research Assessment. In dit akkoord zijn concrete afspraken vastgelegd over de beoordeling van onderzoek. Het maakt internationaal de weg vrij voor de cultuurverandering die we met Erkennen & Waarderen willen realiseren en zorgt internationaal voor een gelijk speelveld.

Het herzien van de manier waarop we onderzoek beoordelen is een belangrijke doelstelling binnen het Erkennen & Waarderen-programma. Kwaliteit komt centraal te staan in de beoordeling van onderzoek en er komt erkenning en waardering voor een breder palet aan activiteiten en bijdragen. Met de ondertekening ligt er een stevige basis voor deze verandering. Concreet spreken de ondertekenaars onder meer het volgende met elkaar af: 

  1. Ze erkennen de verscheidenheid van bijdragen aan en loopbaanpaden in onderzoek op een manier die past bij de aard van het onderzoek.
  2. Ze stoppen bij het beoordelen van onderzoek met het ongepast gebruik van op tijdschriften en publicaties gebaseerde statistieken, in het bijzonder de JIF en h-index.
  3. Ze baseren het beoordelen van onderzoek voornamelijk op kwalitatieve evaluatie waarin peer review centraal staat, ondersteund door verantwoord gebruik van kwantitatieve indicatoren.
  4. Ze vermijden het gebruik van rankings van onderzoeksorganisaties bij het beoordelen van onderzoek.

Bekijk de hele overeenkomst

Wat doet Tilburg University

In de strategie van Tilburg University staat naast het breder erkennen en waarderen van talent ook de kwaliteit van onderzoek centraal. In samenwerking met andere universiteiten gaan we de komende tijd aan de slag om expertise op te bouwen over indicatoren van de kwaliteit van onderzoek. Het College van Bestuur is in gesprek met de faculteiten over indicatoren voor het beoordelen van onderzoek en het gebruik van specifieke metrics. In deze gesprekken komen ook onderwerpen als open science en team science aan bod.

De decanen zijn bovendien met elkaar in gesprek over loopbaanontwikkeling en -beoordeling. Het doel is om zo te komen tot een universiteitsbreed kader dat ruimte biedt aan een grotere diversiteit aan talent. Om verder te kijken dan alleen onderzoeksresultaten wordt er in de Performance & Talent Development-cyclus aandacht besteed aan verschillende activiteiten en bijdragen, binnen het domein onderzoek, maar ook op de domeinen onderwijs en maatschappelijke impact. Bijdragen aan het team en (persoonlijk) leiderschap zijn ook onderwerp van gesprek.

Bijna 400 organisaties uit meer dan 30 landen
De Agreement on Reforming Research Assessment is een initiatief van de Europese Commissie, Science Europe en de European University Association. Tilburg University is een van de 399 organisaties uit ruim 30 landen die het akkoord al ondertekenden. Alle Nederlandse universiteiten ondertekenden de overeenkomst, maar ook onderzoeksfinanciers en koepelorganisaties waaronder Universiteiten van Nederland (UNL) behoren tot de ondertekenaars.

Meer lezen over Erkennen & Waarderen binnen Tilburg University?