woman with camera

Eviane Leidig ontvangt beurs met Ico Maly voor onderzoek naar extreemrechtse netwerken

Published: 20 april 2022 Laatst bijgewerkt: 26 april 2022

0 stemmen.


Eviane Leidig, werkzaam bij denktank International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) in Den Haag en binnenkort werkzaam bij TSHD, heeft een Marie Sklodowska Curie Actions postdoctoraal fellowship ontvangen met Ico Maly als promotor voor het project 'Van toetsenbordstrijder tot digitaal leger: Mapping Far-Right Networked Publics' (MAFNET)'.

De vraag die ten grondslag ligt aan het project 'From Keyboard Warrior to Digital Army: Mapping Far-Right Networked Publics (MAFNET)' is hoe extreemrechtse online gemeenschappen rekruteren, radicaliseren en mobiliseren in reactie op beleidsregels over extremisme en terrorisme door technologiebedrijven.

In dit project zal Leidig de effecten van beleidsreacties van technologiebedrijven op extreemrechtse gebruikers bestuderen door gebruik te maken van een vergelijkende focus op Noord-Amerika, Europa en India. Het onderzoek van deze omgevingen kan de verschillende manieren illustreren waarop extreem-rechtse gebruikers zich aanpassen en reageren op beleid dat erop gericht is om hun activiteiten online te belemmeren. Hoewel techbedrijven wereldwijd opereren, ontwikkelen beleidsteams lokale benaderingen voor de aanpak van extremistische content op hun fora, vaak geleid door nationale en regionale wettelijke kaders.

Dit project maakt gebruik van een innovatieve onderzoeksopzet bij het bepalen van de wederkerige relatie tussen hoe extreemrechtse gebruikers handelen op platforms (verschuiving van individuele naar collectieve actie) en de manieren waarop  techbedrijven reageren op extreemrechtse activiteiten, waardoor extreemrechtse aanpassingstechnieken online vorm krijgen. Leidig combineert een digitale etnografische benadering voor het bestuderen van online gedrag van extreemrechtse gebruikers met kwalitatieve interviews en focusgroepen van beleidsmedewerkers van techbedrijven.

Het project zal de processen van extreem-rechtse online gemeenschapsvorming verhelderen en bijdragen aan de wetenschap over digitale culturen, mediabestuur en -regulering, en sociale bewegingen. Het zal beleidsmakers, praktijkmensen en techbedrijven inzicht verschaffen in het tegengaan van radicalisering en rekrutering voor extreem-rechts, alsmede in effectieve benaderingen om extreem-rechtse propaganda te bestrijden.