News and events Tilburg University

Tilburg University start multidisciplinair expertisecentrum over draagvlak voor Europees beleid

Published: 16 december 2021 Laatst bijgewerkt: 19 oktober 2023

Tilburg University richt een Jean Monnet Centre of Excellence for European Values (CoEV) op om meer inzicht te krijgen in het draagvlak voor beleid vanuit de Europese Unie. Dat is belangrijk, want voor veel Europeanen is onduidelijk wat ‘Europa’ precies voor ze doet. Anderzijds hebben beleidsmakers vaak geen nauwkeurig beeld van wat er leeft onder de bevolking. In de opstartfase van het nieuwe expertisecentrum worden de komende drie jaar onderzoek, onderwijs en publieksevenementen ontwikkeld rondom zes politieke domeinen, zoals de ‘new green deal’, de digitale samenleving en bescherming van de democratie. De kick-off van het expertisecentrum vindt plaats van 9 tot en met 11 mei 2022 tijdens de European Values Conference in Brussel en Tilburg.

Tim Reeskens (TSB, Sociologie) is coördinator van het CoEV en was samen met sociologen Ruud Luijkx, Inge Sieben en Quita Muis verantwoordelijk voor de aanvraag: “De wisselwerking tussen wat Europeanen belangrijk vinden en hoe beleidsmakers daarmee omgaan is fascinerend. Onze ambitie is het bestuderen en verspreiden van inzichten over deze complexe wisselwerking in het licht van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor brengen we data en expertise vanuit de European Values Study samen met gerenommeerde deskundigen vanuit alle kerndisciplines van Tilburg University. Ook kennisdeling is een belangrijke pijler van het CoEV. We gaan bijvoorbeeld de onderwijsmodule The futures of Europe ontwikkelen, die we via de internationale ENGAGE University beschikbaar stellen voor in potentie 70.000 studenten in heel Europa. Ook gaan we kennis delen met een breed publiek, in samenwerking met Studium Generale.” 

TSB - Tim Reeskens

Zes EU beleidsthema’s

Het onderzoek richt zich op zes domeinen die tot 2024 prioriteit zijn voor de Europese Commissie en dus door voorzitter Ursula von der Leyen worden onderschreven: 1) a European Green Deal, 2) an economy that works for all people, 3) a Europe fit for the digital age, 4) protecting the European way of life, 5) a stronger Europe in the world, and 6) a new push for European democracy. Tim Reeskens: “Onderzoekers vanuit alle faculteiten zijn betrokken. Per thema is een coördinator aangesteld en er wordt onder meer halfjaarlijks een workshop georganiseerd waarin alle betrokkenen samen komen.”

European Values Study

Ten grondslag aan het JM Centre of Excellence ligt de European Values Study, een grootschalig internationaal dataverzamelingsproject waarbinnen al 40 jaar in tientallen Europese landen gegevens worden verzameld over wat burgers belangrijk vinden als het gaat over zaken als familie, werk, politiek en samenleving. Tilburg University heeft hierin een coördinerende rol.

Startconferentie en call for papers

De kick-off van het expertisecentrum vindt plaats tijdens de European Values Conference 2022 - A look at the past, present and futures op 9 mei in Brussel en op 10 en 11 mei bij Tilburg University. Tijdens deze conferentie worden ook de nieuwste inzichten uit de Atlas of European Values gedeeld. Let op: Wil je met jouw onderzoek een bijdrage leveren aan deze conferentie? De call for papers is open tot 15 januari 2022, via de bovenstaande link. 

Meer informatie
Op CoEV: expertisecentrum voor Europese waarden | Tilburg University vind je meer informatie over het CoEV en de betrokken onderzoekers vanuit de verschillende faculteiten. Hier worden op termijn ook nieuws, onderzoek, onderwijsactiviteiten en evenementen gedeeld.

EU financiering NL verticaal

Het Jean Monnet Centre of Excellence for European Values is gefinancierd door de Europese Unie, als onderdeel van het Erasmus+ programma. Visies en meningen die uit dit project voortkomen zijn van de betrokken auteurs en reflecteren niet noodzakelijk die van de Europese Unie of het Erasmus+ programma. De Europese Unie en de toekenningsautoriteit kunnen hiervoor dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden. Het CoEV bouwt voort op eerdere Europese toekenningen.