News and events Tilburg University

1,6 miljoen euro voor interdisciplinair project 'Conflict in Transformations'

Published: 10 januari 2022 Laatst bijgewerkt: 28 januari 2022

Urban Europe heeft Eva Wolf, Tobias Arnoldussen en Merlijn van Hulst van Tilburg Law School een subsidie van 1,2 miljoen euro toegekend voor hun interdisciplinaire onderzoeksvoorstel 'Conflict in Transformations', dat door de onderzoeksconsortiumpartners zal worden aangevuld met 0,4 miljoen euro. Het project onderzoekt hoe binnen verschillende politiek-juridische contexten wordt omgegaan met de conflicten die ontstaan in de transitie naar duurzamere steden en hoe die conflicten beter gevoerd kunnen worden.

Europese steden die beleid maken voor een duurzamere toekomst, hebben vaak te kampen met een hoge mate van polarisatie ten aanzien van beleid dat gericht is op het tegengaan van klimaatverandering. Die polarisatie is problematisch, omdat de veerkracht van steden afhangt van het vermogen om collectief een antwoord te bieden op de ecologische, politieke, sociale, economische en technische uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt. Terwijl het meer dan ooit nodig is om collectieve plannen te ontwikkelen voor een duurzame toekomst, bedreigt polarisatie dus het transformatieve vermogen van steden.

Het typische antwoord op polarisatie is het versterken van consensusvorming tussen belanghebbenden. Onderzoek leert ons echter dat processen gericht op consensusvorming kunnen leiden tot beleidsvervreemding, tot spanningen met traditionele democratische instituties, en tot een toenemende kloof met de rechtspraktijk. Het project Conflict in Transformation, kortweg CONTRA, onderzoekt hoe steden hun transformatieve vermogens kunnen vergroten door  productieve conflicten te institutionaliseren.

Door middel van een vergelijkende studie van stedenbouwkundige wetgeving en praktijken gericht op klimaattransitie in vier landen (België, Nederland, Noorwegen en Polen), bestudeert het project hoe er met conflicten wordt omgegaan. onderzoekt het het verband met de politiek-juridische context, om vervolgens te bepalen hoe we betere conflicten kunnen voeren in het verwezenlijken van transities.

Drama Labs

CONTRA pioniert ook met een nieuw model van Living Labs ('Drama Labs'), dat theatermethoden gebruikt om te experimenteren met productief conflict.

Het project verenigt meerdere disciplines (recht, bestuurskunde, de kunsten) en de projectpartners omvatten steden, universiteiten, theatermakers en nationale organisaties (in Nederland: LSA-bewoners, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en DuurzaamDoor).

Speerpuntprogramma Global Law and Governance

Het project maakt deel uit van het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Global Law and Governance van Tilburg Law School, een speerpuntprogramma dat zich richt op de manier waarop het lokale en het globale niveau op elkaar inwerken in recht en bestuur, en op de vraag hoe beiden georganiseerd zouden moeten worden in het tijdperk waarin de mensheid een grote invloed heeft op de toekomst van onze planeet.

Urban Europe

Urban Europe is een samenwerkingsverband van nationale financiers (waaronder NWO) dat een ERA-Net call heeft ontwikkeld over stedelijke transformatiecapaciteiten. De projectpartners en financiers investeren samen 1,6 miljoen euro in het project en Tilburg University is de projectcoördinator.

Meer informatie: projectleider Eva Wolf, vakgroep Public Law and Governance, e-mail E.E.A.Wolf@tilburguniversity.edu.