News and events Tilburg University

Hans-Georg van Liempd nieuwe secretaris van de universiteit

Gepubliceerd: 12 februari 2021 Laatst bijgewerkt: 15 februari 2021

36 stemmen.


Het College van Bestuur (CvB) heeft drs. Hans-Georg van Liempd per 15 februari 2021 benoemd tot secretaris van de universiteit, tevens directeur University Services (US). De secretaris van de universiteit speelt een cruciale rol in de ondersteuning van het CvB.

De secretaris draagt een bijzondere verantwoordelijkheid bij het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten die het College neemt, in voortdurende samenspraak met decanen, faculteiten en ondersteunende diensten om onze studenten en medewerkers maximaal toe te rusten voor hun belangrijke werk voor wetenschap, onderwijs en samenleving. Het CvB is verheugd Hans-Georg van Liempd in deze rol te kunnen benoemen.

Naast de primaire taak die Hans-Georg van Liempd uitvoert als secretaris, wordt hij als directeur University Services verantwoordelijk om het samenwerken van de verschillende divisies op het gebied van belangrijke beleidsthema’s en de bedrijfsvoering te bevorderen,  te coördineren en te borgen.  Hans-Georg van Liempd zal daarom tevens de divisie Executive Services aansturen.

Hij volgt Rob van Hensberg op die de rol van Programmaleider Strategie binnen de divisie Executive Services invulling gaat geven.

Hans-Georg van Liempd is momenteel directeur van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Eerder was hij directeur van International Office en interim-directeur van Tilburg Law School en van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences.

Hans-Georg van Liempd is sinds 1989 werkzaam aan de universiteit en behaalde zijn doctoraal economie aan Tilburg University. Hij vervulde ook diverse managementfuncties buiten de universiteit en vervult enkele nevenfuncties in het kader van de Europese samenwerking en is ook actief in Tilburg, de stad waarmee onze universiteit op een bijzondere manier is verbonden.