News and events Tilburg University

Hein Fleuren nieuwe Impactleider

Gepubliceerd: 12 december 2019 Laatst bijgewerkt: 12 maart 2020

Hein Fleuren is begin januari 2020 benoemd tot nieuwe Impactleider Creating Value from Data. Sinds 2000 is hij in dienst van Tilburg University. Tot 2005 als Director CentER Applied Research bij de Economische faculteit, en vanaf 2000 professor Operations Research. Daarnaast is Hein Fleuren een van de oprichters van het Zero Hunger Lab.

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers uit verschillende vakgebieden met maatschappelijke partners om de samenleving verder te brengen. Door samen te werken worden nieuwe inzichten en oplossingen ontwikkeld voor de uitdagingen van individu en samenleving in de 21e eeuw. Binnen het Impact programma gaat Hein Fleuren zich vanuit het thema Creating Value from Data richten op multidisciplinair onderzoek en is heel gedreven om vanuit zijn ervaring en expertise Data Science toe te passen op verschillende maatschappelijke problemen en vooral de Sustainable Development Goals (SDGs). Daarin wil hij het onderwijs meer gaan betrekken.

Hij blijft daarnaast zijn werk voor het Zero Hunger Lab voortzetten. Vanuit dat lab maakt hij zich hard voor de inzet van supply chain optimalisatie modellen bij bijvoorbeeld het Wereldvoedselprogramma. Samen met een aantal masterstudenten waaronder Koen Peters startte hij een succesvol project dat dankzij het ontwikkelde wiskundig model Optimus miljoenen mensen meer kon voeden tegen dezelfde kosten. Fleuren en Peters wonnen de ‘jury award’ voor de Best Humanitarian Innovation 2018 van de Dutch Coalition for Humanitarian Innovation, voor hun bijdrage aan de reductie van honger in de wereld. Binnen het Zero Hunger Lab wordt onderzoek gedaan, op basis van Data Science, naar duurzame manieren om honger uit de wereld te bannen.

Eerder won Hein, samen met TNT Express, de prestigieuze Franz Edelman Award waarin de toepassing van Data Science centraal staat. Hein is ook mede-oprichter van het succesvolle bedrijf BlueRock Logistics in Den Bosch waar Data Science wordt toegepast in de logistiek. Momenteel is hij daar nog adviseur. Eerder in zijn loopbaan was hij directeur bij CentER Applied Research en partner bij CQM in Eindhoven. Hij promoveerde in 1988 aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar Vehicle Routing & Scheduling. In 1984 behaalde hij twee Master degrees voor zowel Operations Research (cum laude) als voor Information Technology.

Hein Fleuren is de opvolger van Dick den Hertog die zich twee jaar intensief inspande bij het opzetten van het Data Science Center Tilburg en het Impact Programma. Hier heeft hij mooie resultaten geboekt. Dick heeft besloten zijn focus nu te verleggen en zijn aandacht op andere projecten te vestigen.