News and events Tilburg University

Hoge waardering visitatiecommissie voor vier onderzoeksgroepen van TSB

Gepubliceerd: 10 juli 2020 Laatst bijgewerkt: 13 juli 2020

Eind 2019 heeft een externe beoordelingscommissie onder leiding van Professor Rafael Wittek de onderzoeksprogramma’s van Human Resource Studies, Organization Studies, Sociologie en Tranzo over de periode 2013-2018 positief beoordeeld. De commissie is zeer onder de indruk van de prestaties en heeft dat ook tot uiting laten komen in de individuele beoordeling van de vier groepen. Voor de research quality is drie keer excellent en eenmaal very good gegeven, de relevance to society is tweemaal excellent en tweemaal very good beoordeeld en de viability is voor alle groepen met very good gewaardeerd.


Human Resource Studies kreeg positieve reacties op de hoge kwaliteit van wetenschappelijke publicaties en de kracht van het People Management Center. Ook Organization Studies krijgt complimenten voor de hoge kwaliteit van de publicaties en voor het actief integreren van de behoeften van externe stakeholders in de onderzoekagenda. Sociologie werd geprezen voor de aanpak van fundamenteel gedreven onderzoek en focus op macrolevel maatschappelijke processen die samenwerking met de andere onderzoeksgroepen binnen TSB mogelijk maakt. De sterke maatschappelijke impact van Tranzo werd bevestigd, maar ook de wetenschappelijke kwaliteit wordt hoog gewaardeerd. 


De commissie heeft ook zijn waardering uitgesproken over het in 2018 opgerichte Herbert Simon Research Institute (HSRI). Het HSRI  heeft onder andere als doel de onderlinge samenwerking tussen de onderzoeksgroepen te versterken. ‘The committee appreciates that TSB provides an environment that encourages interdisciplinary research efforts but at the same time preserves and strengthens the disciplinary basis. This strong disciplinary grounding is a prerequisite for high quality inter- and transdisciplinary research’.