News and events Tilburg University

Implementatie van valpreventie is zinvol en nuttig maar ook complex

Published: 05 juli 2022 Laatst bijgewerkt: 05 juli 2022

Een derde van de 65-plussers en de helft van de 75-plussers valt minstens eenmaal per jaar. Dit heeft soms grote negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van ouderen. Er zijn effectieve valpreventieve interventies beschikbaar, maar deze zijn vaak nog onvoldoende geïmplementeerd in de eerstelijnszorg. Volgens eerstelijnszorgverleners zijn factoren zoals goede samenwerking, adequate vergoedingen en motivatie van patiënten belangrijk voor succesvolle implementatie.

Dat blijkt uit promotieonderzoek van Wytske Meekes (Tranzo, Tilburg University) naar factoren die de implementatie van valpreventie beïnvloeden in de dagelijkse praktijk van huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, fysio- en oefentherapeuten. De aanbevelingen uit het promotieonderzoek bieden handvaten om valpreventieve zorg structureel aan te bieden aan kwetsbare oudere patiënten in de eerstelijnszorg. Hiermee kan een belangrijke bedreiging voor de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van kwetsbare ouderen worden aangepakt.

Uit dit onderzoek blijkt dat diverse factoren de implementatie en uitvoering van valpreventie kunnen belemmeren en bevorderen. Patiënten met een hoog valrisico hebben vaak zorg op maat nodig.

De resultaten benadrukken de sleutelrol die praktijkondersteuners spelen bij het bieden van valpreventieve zorg in de huisartsenpraktijk. Praktijkondersteuners brengen in beeld welke kwetsbare ouderen een hoog valrisico hebben, wat de onderliggende oorzaken zijn en verwijzen, in overleg met de huisarts, patiënten door naar geschikte interventies.

Daarnaast gaven eerstelijnszorgverleners aan dat het belangrijk is om kwetsbare ouderen te motiveren deel te nemen aan valpreventieve interventies. Naast een rol voor zorgverleners en ouderen zelf, ligt hier ook een maatschappelijke taak. Het is van belang om beleid te ontwikkelen dat een gezonde leefstijl en vitaal ouder worden breed ondersteunt.

Tot slot laten de resultaten zien dat valpreventieve beweeginterventies, aangeboden in de dagelijkse praktijk, een positieve impact hebben. Ze verminderen de valincidentie en valangst, en verbeteren motorische aspecten als balans, spierkracht en stabiliteit van kwetsbare ouderen.  

Noot voor de pers

Het onderzoek is uitgevoerd door Tranzo in samenwerking met het Nivel, Zorggroep PrimaCura en Thebe Wijkverpleging. Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw. Het promotieteam bestaat uit Ien van de Goor (Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant, Tranzo), Chantal Leemrijse (Nivel) en Joke Korevaar (Nivel).

Wytske Meekes verdedigt op vrijdag 8 juli om 10:00 uur haar proefschrift getiteld ‘Implementation and provision of falls prevention among frail older people’ in de aula van Tilburg University. De promotie is ook te volgen via livestream.  

Neem voor meer informatie of een PDF versie van het proefschrift contact op met Femke Trommels, persvoorlichting Tilburg University via f.j.trommels@tilburguniversity.edu of 013-466 26 85.