News and events Tilburg University

Data science in criminaliteitsbestrijding en veiligheid

Gepubliceerd: 28 november 2019 Laatst bijgewerkt: 06 december 2019

Inaugurele rede Peter de Kock bij JADS op 12 december 2019

’s-Hertogenbosch, 12 december 2019 – Wat betekent data science voor de toekomst van onze democratie? Hoe kunnen overheidsinstanties en bedrijven data gebruiken op een manier die bijdraagt aan de waarden van onze samenleving? En wat is de rol van Kunst hierin? Op donderdag 12 december 2019 beantwoordt Peter de Kock deze vragen in zijn inaugurele rede.

Met de inaugurele rede aanvaardt prof. dr. Peter de Kock zijn aanstelling als Professor of Practice in data science op het gebied van criminaliteitsbestrijding en veiligheid aan Tilburg University. Met zijn ervaring en kennis zal De Kock in ’s-Hertogenbosch de afdeling Data science in Crime & Safety van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) gaan leiden.

Waarde toevoegen door praktische kennis en ervaring

Professor of Practice is een functie voor een innovatieve bestuurder of ondernemer die werkzaam is in een internationaal georiënteerd bedrijf. Met praktische kennis en ervaring voegt de Professor of Practice waarde toe aan de academische wereld, en draagt daarmee bij aan wetenschappelijk onderzoek en de impact daarvan op de maatschappij. Peter de Kock is de derde Professor of Practice die de universiteit benoemt. Met zijn aanstelling wil Tilburg University haar banden met de praktijk en haar impact op de maatschappij versterken.

Verbinden van data met qualia

In zijn oratie getiteld “Associating data with qualia” gaat De Kock in op de transitie die onze samenleving doormaakt nu langzaam duidelijk wordt wat de kracht is van data. Hij licht toe hoe data science kan worden ingezet binnen het domein van criminaliteitsbestrijding en veiligheid, op een manier die bijdraagt aan de kernwaarden van onze democratische samenleving. Maar dat kan alleen wanneer data wordt verbonden met bewuste menselijke ervaring, met zogenoemde ‘qualia’.

Samenwerking met overheid, bedrijfsleven en kunstwereld

De Kock beargumenteert dat de uitdagingen van data science inmiddels zo complex en veelomvattend zijn, dat ze niet meer kunnen worden geadresseerd door technologie alleen. Samenwerking tussen organisaties is een voorwaarde om data science een verantwoorde en toekomstbestendige plek te geven in onze samenleving. Een samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen en ondernemingen wordt in dit kader als cruciaal gezien. Kunst komt in dit rijtje meestal niet terug. Maar, zoals de Kock betoogt, kan juist Kunst ons leren verbinding te maken tussen data en qualia.

Over Peter de Kock

Peter de Kock studeerde aan de Filmacademie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en reisde vijftien jaar de wereld rond als cameraman en regisseur van films en documentaires. Na het behalen van zijn Master of Criminal Investigation, werkte hij bij de nationale politie onder meer als hoofd van de afdeling Afgeschermde Operaties. In 2014 promoveerde hij aan Tilburg University met het proefschrift Anticipating Criminal Behaviour – using the narrative in crime-related data. De Kock is tevens oprichter van het bedrijf Pandora Intelligence dat data science aanwendt om narratieven te ontdekken in grote hoeveelheden data.

Over JADS

De Jheronimus Academy of Data Science (JADS), een gezamenlijk initiatief van Tilburg University en de TU Eindhoven, is dé hotspot in Nederland op het gebied van data science en opleidingen, waar studenten, onderzoekers en bedrijven samenwerken om waarde te creëren met behulp van data.. JADS legt verbanden tussen wiskundige- en computerwetenschappelijke beginselen en actuele maatschappelijke vraagstukken op juridisch, economisch- en sociaal wetenschappelijk gebied.