News and events Tilburg University

Inclusief hr-beleid voor arbeidsmigranten hard nodig

Published: 26 september 2022 Laatst bijgewerkt: 26 september 2022

In sommige bedrijfstakken vormen arbeidsmigranten inmiddels een structureel segment van de beroepsbevolking. Tijdens de coronapandemie is gebleken dat zij veel essentiële functies uitoefenen. In het hr-beleid van bedrijven vertaalt zich dat echter niet in gepaste zorg en aandacht. Dr. Jan Cremers, die gespecialiseerd is in arbeidsmigratie, pleit voor een veel actievere rol van HR-management om de sociale bescherming van arbeidsmigranten te verbeteren en misbruik te voorkomen.

In veel ondernemingen wordt de inzet van arbeidsmigranten overgelaten aan de afdeling planning, wat resulteert in een instrumentele benadering. Behandeld worden als een nummer werkt echter niet bepaald bindend of wervend, aldus Jan Cremers. Tegelijkertijd roemen werkgevers het ‘arbeidsethos’ van deze groep werknemers, zonder verdere aandacht voor de motieven die hen er toe brengen naar Nederland te komen.  Opiniepeilingen onder arbeidsmigranten maken duidelijk dat zij wel degelijk afwegingen maken die een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van een succesvolle en duurzamer werving, aldus Jan Cremers.

Hr-beleid

Cremers verkende enkele terreinen van hr-beleid met het oog op arbeidsmigranten. Hij betoogt dat hr-beleid dat rekening houdt met deze groep gericht moet zijn op zorgvuldige werving en aanstelling, goede beloning en primaire arbeidsvoorwaarden; aandacht voor zorg en welzijn en participatie in de samenleving, en gezonde en verantwoorde woon– en leefomstandigheden.

Concreet betekent dat onder meer:

  • Werken met bonafide bemiddelaars voor rekrutering;
  • Terugdringen van scheefgroei tussen opleidingsniveau en functie-eisen;
  • Loopbaan en scholingsbegeleiding, introductie op de werkplek;
  • Zorgen dat voldaan wordt aan de arbeidsvoorwaarden volgens de cao;
  • Ondersteuning bieden bij het verkrijgen van sociale zekerheidsvoorzieningen inclusief gezondheidszorg;
  • Zorgdragen voor goede arbeidsomstandigheden en toepassing van arboregels;
  • Formuleren van bindende voorwaarden voor huisvesting en bemiddelen bij het zoeken van een woning;
  • Discriminatie tegengaan;
  • Toegang tot Nederlandse basisvoorzieningen begeleiden en migranten lokaal wegwijs maken;

Lees meer in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken:

Inclusief hr-beleid voor arbeidsmigranten hard nodig