News and events Tilburg University

Integrale aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen kansrijk maar kost tijd

Published: 08 maart 2022 Laatst bijgewerkt: 08 maart 2022

Een op de zeven kinderen in Nederland heeft overgewicht of obesitas en dit aantal neemt verder toe sinds de coronacrisis. Overgewicht is een complex probleem en een enorme uitdaging voor kinderen en ouders, hun omgeving én de maatschappij. Een integrale aanpak lijkt kansrijk. In ’s-Hertogenbosch werken zorgverleners in het medisch domein en professionals in het sociale domein samen om overgewicht aan te pakken, gecoördineerd door een centrale zorgverlener. Netwerkpartners en centrale zorgverleners zijn enthousiast. Ouders en kinderen zijn tevreden en voelen zich gesteund. Tijdgebrek en onvoldoende capaciteit om de rol van centrale zorgverlener optimaal uit te voeren, zitten implementatie van de aanpak echter in de weg.

Dat blijkt uit een evaluatie van de integrale aanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ in ’s-Hertogenbosch, door onderzoeker en arts maatschappij + gezondheid Sanne de Laat (Tilburg University, Tranzo en GGD Hart voor Brabant). De onderzoeksresultaten laten na een jaar follow-up nog geen extra gewichtsafname zien ten opzichte van reguliere zorg. Hoopgevend is wel dat na drie maanden de kwaliteit van leven van deelnemende kinderen is toegenomen. Dit lijkt onder meer toe te schrijven aan de inzet van de centrale zorgverlener.

De centrale zorgverlener is in de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht een coach voor gezinnen en coördineert zorg die past bij het gezin. Idealiter wordt deze rol vervuld door de jeugdverpleegkundige. De uitdaging is om deze rol onderdeel te maken van het dagelijks werk. Gebrek aan tijd, capaciteit en de vele andere prioriteiten in de jeugdgezondheidszorg zijn belemmerende factoren om deze nieuwe rol goed uit te voeren.

De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht is nog niet optimaal geïmplementeerd. Dit kost tijd en vraagt blijvende aandacht. Een aanbeveling is om de rol van de centrale zorgverlener te versterken. Bijvoorbeeld door het faciliteren van opleiding en intervisie en het maken van afspraken over hoeveel tijd de centrale zorgverleners aan deze rol kunnen besteden. Het helpt als de taken, rollen en verwachtingen van de centrale zorgverlener en de andere professionals in de aanpak duidelijk zijn. Ook kan het netwerk worden versterkt door betere samenwerking tussen de centrale zorgverlener en professionals uit het medische en het sociale domein. Er is veel voor nodig om overgewicht echt aan te pakken en gezonde keuzes makkelijk te maken. Dat vraagt ook inzet van gemeentes en de landelijke overheid.

Sanne de Laat

Meer informatie over het onderzoek van Sanne de Laat en de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht vindt u in deze factsheet. Kijk voor meer informatie ook op https://kindnaargezondergewicht.nl/ 

Noot voor de pers

Sanne de Laat verdedigt op 10 maart om 16.00 uur haar proefschrift getiteld Integrated care for childhood overweight and obesity. Implementation, experiences and effects of an innovative approach with the youth health care nurse as coordinating professional. Promotoren zijn dr. Ien van de Goor en prof. dr. Edgar van Mil, copromotor is dr. Monique Jacobs.

De promotie is te volgen via livestream en wordt voorafgegaan door een symposium over samenwerken voor kinderen met overgewicht en de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Dit symposium is gratis toegankelijk en ook online te volgen. Aanmelden kan hier.

Neem voor meer informatie contact op met Femke Trommels, persvoorlichting Tilburg University via f.j.trommels@tilburguniversity.edu of 013-4662685.