News and events Tilburg University

Tilburg University gaat intensief samenwerken in de regio voor Brede Welvaart

Published: 14 maart 2023 Laatst bijgewerkt: 16 mei 2023

Het Rijk zegt alvast een Regio Deal van €12,5 miljoen toe om in Midden-Brabant te investeren in de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers. Het geld is bedoeld om Brede Welvaart in onze regio een flinke impuls te geven.

Het voorstel dat de regionale ontwikkelorganisatie Midpoint Brabant afgelopen najaar in nauwe samenwerking met onder andere Tilburg University, MindLabs en de gemeente Tilburg ontwikkelde, is goedgekeurd.

Nieuwe (samenwerkings)mogelijkheden

Voor Tilburg University biedt deze Regio Deal veel mogelijkheden om in co-creatie met ondernemers, inwoners, overheid, maatschappelijke organisaties en andere onderwijsinstellingen haar kennis in te zetten voor de Brede Welvaart. Bij Brede Welvaart gaat het niet alleen om economische productie, maar gaat het ook om andere aspecten die mensen van waarde vinden, zoals gezondheid, sociale verbondenheid en duurzaamheid. Kortom, het gaat om de kwaliteit van leven en niet alleen om inkomen. Onze universiteitsbrede academische werkplaatsen spelen een prominente rol op het gebied van Brede welvaart, klimaat- en energietransitie, gezondheid en digitalisering en een inclusieve arbeidsmarkt.

We zijn erg blij met deze financiering omdat we hiermee een nog betere bijdrage kunnen leveren aan onze regio met onze kennis en expertise op het terrein van klimaat en energie, gezondheid en digitalisering. Er is in goede samenwerking hard gewerkt aan het voorstel en het is dan geweldig om te zien dat we hiervoor erkenning krijgen.

- Jantine Schuit, vice rector magnificus

Op weg naar een definitieve Regio Deal

Bij een Regio Deal werken regio's en Rijk samen om complexe opgaven aan te pakken. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering, de rest wordt gefinancierd door partners in de regio. De komende maanden staan in het teken van het verder specificeren van de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen en het verder uitwerken van de plannen. Dit leidt medio dit jaar tot een definitieve deal met het Rijk. 

Het opzetten van deze samenwerking is één van de eerste resultaten van het nieuwe team Ecosystemen van Tilburg University. Zowel de universiteitsbrede academische werkplaatsen als ecosystemen zijn nieuwe activiteiten die voortkomen uit de universitaire strategie ’Weaving Minds & Characters – strategy towards 2027’.