News and events Tilburg University

'Internationale samenwerking meer dan ooit onmisbaar'

Gepubliceerd: 15 mei 2020 Laatst bijgewerkt: 19 mei 2020

In de coronacrisis is internationale samenwerking meer dan ooit onmisbaar, stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken in een briefadvies aan de Nederlandse regering. Hoogleraar Mirjam van Reisen (Tilburg University) is een van de samenstellers van het advies. De raad pleit voor snelle actie van de internationale gemeenschap ten behoeve van kwetsbare landen, zoals in Afrika, met een leiderschapsrol voor Europa. "De coronacrisis is in eigen land niet voorbij zolang ze elders op de wereld voortwoekert."

De AIV adviseert het kabinet om:

  • bij de Nederlandse inspanningen in de bestrijding van het COVID 19-virus zoveel mogelijk met EU-instellingen en lidstaten samen te werken, dan wel in coalities met gelijkgezinde landen;
  • een samenhangend pakket aan steunmaatregelen te ontwikkelen. Dit moet bestaan uit medische hulp, gezondheidszorg, voedselhulp, een sociaal vangnet, sociaaleconomisch perspectief, steun voor vluchtelingen en ontheemden en een luchttransportinitiatief;
  • een bedrag van 1 miljard euro beschikbaar te stellen voor het lenigen van de meest acute noden.

Het briefadvies is opgesteld door prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer (voorzitter), prof. dr. Mirjam van Reisen, prof. dr. Luuk van Middelaar, mr. Koos Richelle en drs. Monika Sie Dhian Ho. Het secretariaat werd gevoerd door dr. Marenne Jansen (secretaris), ondersteund door Nadia van de Weem (stagiair).

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een onafhankelijk adviesorgaan van regering en parlement voor internationale vraagstukken.