News and events Tilburg University

Irmgard Borghouts lid onafhankelijke commissie toekomst stelsel arbeidsongeschiktheid

Published: 25 november 2022 Laatst bijgewerkt: 28 november 2022

Bijzonder hoogleraar sociale zekerheid en HRM Irmgard Borghouts is een van de leden van de nieuwe onafhankelijke commissie die zich gaat buigen over de toekomst van het arbeidsongeschiktheidsstelsel. Deze commissie gaat per direct van start met als doel tot een advies te komen voor een toekomstbestendig stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een stelsel dat uitvoerbaar, betaalbaar en uitlegbaar is voor werkzoekenden, werkenden, werkgevers, uitvoerende organisaties en de mensen die er een beroep moeten of willen doen.

Irmgard Borghouts: "Dit is een complexe, brede en uitdagende opdracht. Als commissielid wil ik vanuit mijn expertise op het terrein van HRM en Sociale Zekerheid bijdragen aan een stelsel met stimulansen voor ontwikkeling en activering waar mogelijk, bescherming waar nodig en met oog voor de menselijke maat. Waarbij we ook oog hebben voor het perspectief van werkgevers (groot en klein) en de uitvoering."

Irmgard Borghouts 2022

De commissie is ingesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip, de ministerraad heeft hier op 25 november mee ingestemd.

Het kabinet heeft grote ambities met het stelsel, zoals het wegnemen van hardheden in de WIA, het introduceren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en het verlichten van de plichten voor met name kleine werkgevers. Deze ambities moeten landen in een stelsel dat onder druk staat, onder andere door de mismatch op het gebied van sociaal medisch beoordelen. Het kabinet neemt deze periode verschillende maatregelen en voor de langere termijn vraagt Minister Van Gennip de onafhankelijke commissie om integraal en fundamenteel te adviseren over een toekomstbestendig stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. De commissie wordt gevraagd met meerdere oplossingsrichtingen te komen voor fundamentele, structurele knelpunten die in het huidige stelsel bestaan.

Noot voor de pers

Lees voor meer informatie over de Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) en de overige leden het persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vragen voor Irmgard Borghouts? Neem contact op met Femke Trommels, persvoorlichter Tilburg University via 013-466 2685 of f.j.trommels@tilburguniversity.edu