News and events Tilburg University

Professioneel jongerenwerk vergroot groeikansen van jongeren

Published: 14 juni 2022 Laatst bijgewerkt: 14 juni 2022

Professioneel jongerenwerk draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren in kwetsbare situaties, het versterken van hun sociale netwerken en het vergroten van hun maatschappelijke participatie. Vanuit de wetenschap is bekend dat dit belangrijke beschermende factoren zijn die gezond, veilig en kansrijk opgroeien stimuleren en dus problemen kunnen voorkomen. Jongerenwerk kan hiermee bijdragen aan een oplossing voor de overbelaste jeugdzorg.

Dit blijkt uit het proefschrift van Jolanda Sonneveld (Tranzo, Tilburg University en Hogeschool van Amsterdam) waarin onderzoek is uitgevoerd naar of en hoe een multi-methodische benadering van jongerenwerk bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties. Voor het onderzoek zijn, in samenwerking met 11 jongerenwerkorganisaties, 1.597 jongeren een langere tijd gevolgd. Ook zijn inzichten verzameld via kwalitatieve methoden zoals interviews en logboeken.

Jolanda Sonneveld: “In Nederland zijn ongeveer 1.500 tot 2.000 betaalde jongerenwerkers actief in wijken. Deze professionals ontmoeten jongeren op straat, online, op school of in jongerencentra. Ze ondersteunen hen bij het volwassen worden en deel uitmaken van de samenleving. Via een combinatie van methodieken zoals groepswerk, informatie en advies en individuele begeleiding, spelen jongerenwerkers in op verschillende behoeften en interesses van jongeren. We hebben aangetoond dat deelname aan dit professionele jongerenwerk bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren.”

Het is voor het eerst dat deze multi-methodische benadering in het jongerenwerk op grote schaal is onderzocht. Gemeenten en jongerenwerkaanbieders hebben grote behoefte aan inzicht in de bijdrage van professioneel jongerenwerk aan positieve ontwikkeling van jongeren. De Jeugdwet (2015), waarmee de focus op preventie is toegenomen, is hiervoor een belangrijke aanjager. De druk op de jeugdzorg vergroot de urgentie om inzicht te krijgen in de bijdrage van jongerenwerk aan preventie. De inzichten uit het onderzoek vinden hun weg al naar de praktijk. Verschillende gemeenten gebruiken de onderzoeksresultaten om hun jeugdbeleid vorm te geven. En voor jongerenwerkers en studenten worden op basis van het onderzoek inspiratiesessies georganiseerd.

Noot voor de pers

Jolanda Sonneveld verdedigt op maandag 20 juni om 13.30 uur haar proefschrift getiteld Growth opportunities in professional youth work. Contribution of a multi-methodic approach on the personal development and social participation of socially vulnerable youngsters. Promotoren zijn prof. dr. Tine Van Regenmortel en prof. dr. Rene Schalk. Copromotor is dr. Judith Metz. De promotie vindt plaats in de aula in het Cobbenhagen gebouw van Tilburg University en is tevens te volgen via livestream

Samen met coauteurs publiceerde Jolanda Sonneveld ook het boek ‘Hoe jongerenwerkers werken aan preventie’ voor Hbo-onderwijs en de praktijk (uitgeverij SWP) en de brochure De preventieve kracht van het jongerenwerk

Neem voor meer informatie of een digitaal exemplaar van het proefschrift contact op met Femke Trommels, persvoorlichting Tilburg University via 013-466 26 85 of f.j.trommels@tilburguniversity.edu.