News and events Tilburg University

Jörg Raab en Tine Buyl benoemd tot hoogleraar bij het departement Organization Studies

Published: 31 maart 2023 Laatst bijgewerkt: 25 mei 2023

Het College van Bestuur van Tilburg University heeft twee nieuwe hoogleraren benoemd bij het departement Organization Studies van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Jörg Raab gaat de leerstoel Inter-Organizational Networks bekleden en Tine Buyl wordt hoogleraar Strategy, Strategic Leadership and Organizational Resilience. Raab wordt daarnaast ook de nieuwe voorzitter van het departement.

Beide leerstoelen dragen bij aan het versterken van het interdisciplinaire onderzoek, het onderwijs en de maatschappelijke impact van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences op het gebied van welzijn en gezondheid, duurzame transities en veerkrachtige organisaties en samenleving.

In de leerstoel van Tine Buyl staat veerkracht van organisaties centraal. Hoe gaan organisaties om met constante verandering, schokken en crises, zoals recent de pandemie en de oorlog in Oekraïne? De rol van organisatiestrategieën en het strategisch management - top managers en CEO’s - van organisaties wordt hierbij ontrafeld, evenals hoe deze rol zich ontwikkelt of zou moeten ontwikkelen. Tine Buyl werkte als universitair hoofddocent aan het departement Organization Studies, met als specialisatie de samenstelling van en dynamieken in topmanagement teams van organisaties en de effecten daarvan op organisatieprocessen en -resultaten.   

Tine Buyl
Jörg Raab

De leeropdracht van Jörg Raab omvat in hoofzaak onderzoek naar samenwerking in netwerken tussen en binnen organisaties en hoe die kunnen bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, gezondheid of welzijn. Een belangrijk onderzoeksdoel is de kennis te vergroten van de complexe factoren die meespelen in deze organisatienetwerken, hoe deze op elkaar inwerken en hoe deze kunnen worden gemanaged. Hierin worden ook alternatieve en nieuwe organisatievormen meegenomen die in de huidige literatuur nog weinig aandacht krijgen. Jörg Raab werkte ook als universitair hoofddocent aan het departement Organization Studies, met een focus op samenwerking, organisatie van netwerken en duurzaam ondernemerschap.

Leon Oerlemans (hoogleraar Organizational Dynamics en de aftredende departmentsvoorzitter): "Ik ben heel blij met de benoeming van deze twee nieuwe hoogleraren. Met hun leeropdracht dragen ze bij aan het vergroten van kennis over wat nodig is voor veerkracht en aanpassingsvermogen in de samenleving, in organisaties en voor werknemers. Dit is van groot belang in deze dynamische tijd waarin verandering een constante is, vaak onder druk van crises. Ik heb het volste vertrouwen in Tine en Jörg en draag ook het stokje van het voorzitterschap van ons departement met plezier en vol vertrouwen over aan Jörg.”

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de onderzoekers: Tine Buyl: t.p.l.buyl@tilburguniversity.edu  of Jörg Raab: j.raab@tilburguniversity.edu