woman with camera

Katholieke vrouwen willen meer deelname in een inclusievere kerkorganisatie

Published: 08 juni 2022 Laatst bijgewerkt: 08 juni 2022

1 stemmen.


Katholieke vrouwen zijn positief over hun vrouw-zijn in Nederland, maar minder over hun positie binnen de Katholieke Kerk. Dat blijkt uit een digitale enquête, waarop meer dan 2000 vrouwen reageerden, die begin dit jaar is georganiseerd door het Netwerk Katholieke Vrouwen (KNV). De uitkomsten laten zien dat de vrouwen het hoog tijd vinden dat zij gaan deelnemen aan bestuursorganisaties binnen de kerk. Ook vragen zij de kerk zich open te stellen voor het vrouwelijk priesterambt. Hoogleraar religieuze educatie Monique van Dijk analyseerde de resultaten.

46 procent van de vrouwen ervaart ‘vreugde’ in de katholieke kerk, een meerderheid. Toch zegt het overgrote deel (96 procent ) van de respondenten ideeën en wensen te hebben voor de toekomst van de Katholieke Kerk in Nederland. Belangrijkste daarvan zijn: meer gelijkwaardigheid en balans tussen mannen en vrouwen en een zichtbaarder rol voor vrouwen in de kerk door deelname in bestuurlijke gremia, in de missie van de kerk en ook aan het altaar. De vrouwen willen ook de verbondenheid van de kerk met de samenleving bevorderen door haar diaconale taak in de wereld uit te breiden.

De bijdragen van de Nederlandse rooms-katholieke vrouwen is onderdeel van het synodale proces en komt na een oproep van de Paus om hun stem te laten horen.

Priesterambt voor vrouwen

Het luisteren naar elkaar wordt door de respondenten als de basis voor deze broodnodige vernieuwing gezien. Er worden nog twee adviezen gegeven: het stimuleren van het theologisch onderzoek en het gesprek in de Katholieke Kerk over de toelating van vrouwen tot de diakenopleiding en het diakenambt. En ze adviseerden het onderzoeken naar de mogelijkheid tot vernieuwing van het priesterambt ten dienste van de kerk van morgen, waarin vrouwen geïnteresseerd zouden kunnen zijn.
De respondenten spreken over een kerkgemeenschap die niet uitsluit; zij hopen op parochiegemeenschappen die op vele manieren opener, diverser en inclusiever zijn dan nu het geval is. Ze wensen ook meer persoonlijke en pastorale aandacht en empathie voor parochianen.

Monique van Dijk: ’Het zijn zeer kerk betrokken respondenten van wie het potentieel grotendeels onbenut wordt. Het rapport is en uitdaging en oproep tot werkelijk naar elkaar luisteren en samen kerk-zijn.’

Noot voor de pers
Het digitale rapport van het synodeproject "Zij heeft een verhaal" is aan te vragen bij het Netwerk Katholieke Vrouwen:  www.unkv.online . Hoogleraar Monique van Dijk-Groeneboer (Tilburg School of Catholic Theology) voerde het onderzoek met een team van tien vrouwen uit. Zij is te bereiken via: M.C.H.vanDijk@tilburguniversity.edu.