News and events Tilburg University

Koninklijke onderscheiding voor Prof. dr. Theo Camps

Published: 20 maart 2023 Laatst bijgewerkt: 20 maart 2023

Hoogleraar organisatiekunde en bestuurskunde Theo Camps van TIAS is op 17 maart koninklijk onderscheiden voor zijn inzet en bijdrage aan de wetenschappelijke wereld en de maatschappij. Burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls benoemde hem tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Professor Camps ontving de onderscheiding in de aula van Tilburg University tijdens zijn afscheidsrede getiteld ‘Intentie en Impact - Lange termijn waardecreatie, korte termijn resultaatbeoordeling’.

theo camps

In zijn lange en indrukwekkende carrière als wetenschapper, bestuurder en adviseur in het publieke domein, heeft professor Camps zich voortdurend ingezet om maatschappelijke organisaties beter te doen functioneren, te verankeren in de samenleving en bij te laten dragen aan belangrijke vraagstukken binnen onderwijs, zorg en infrastructuur. 

 Hij heeft het denken over de organisatie van het maatschappelijk middenveld aantoonbaar naar een hoger plan gebracht door regelmatig en toegankelijk over zijn werk te publiceren. Hij was veelvuldig actief in een groot aantal adviesrollen en conflictoplossingen en als coach.

Gezichtsbepalend binnen opleidingsprogramma's

Vanaf zijn benoeming tot hoogleraar aan TIAS School for Business and Society en Tilburg University in 2000 was Professor Camps gezichtsbepalend binnen een aantal opleidingsprogramma’s voor managers, bestuurders en toezichthouders in de publieke en non-profitsector. Een rol waarin hij veel impact heeft gehad in bestuurlijk Nederland is die van Academic Director van het Programma voor Bestuurders in Publieke en Non-Profit Sector. Met grote regelmaat verwijzen inmiddels ervaren bestuurders expliciet naar hun positieve leerervaring onder leiding van Professor Camps in dit programma.

Vorming van nieuw leiderschap

Naast zijn wetenschappelijke werk was professor Camps onder meer bestuursvoorzitter van adviesbureau Berenschot en actief in een groot aantal maatschappelijke nevenfuncties. Door zijn inzet voor met name OMO, KRO en SKanfonds heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de vorming van nieuw leiderschap voor levensbeschouwelijk geïnspireerde organisaties en initiatieven in het maatschappelijk middenveld. Daarnaast was hij al vroeg in zijn loopbaan politiek betrokken. Eerst als gemeenteraadslid in Nijmegen, later als adviseur, formateur en auteur.

Noot voor de pers

Prof. dr. Theo Camps heeft op vrijdag 17 maart 2023 zijn afscheidsrede getiteld ‘Intentie en Impact: Lange termijn waardecreatie, korte termijn resultaatbeoordeling’ gehouden. Neem voor meer informatie of een digitaal exemplaar van de rede contact op met Ilse van Eck, 013 466 8660 of i.r.vaneck@tias.edu.

Over TIAS School for Business and Society

TIAS School for Business and Society is de business school voor executive education van Tilburg University en Eindhoven University of Technology (TU/e). TIAS heeft een breed portfolio aan deeltijd masters, advanced programs, MBA-opleidingen, masterclasses, TIAS 8hr en maatwerk oplossingen. Met up-to-date kennis, uitdagend onderwijs en een krachtig netwerk van deelnemers, alumni en topdocenten vormt TIAS een internationale hub voor life-long learning.