News and events Tilburg University

Marike Knoef benoemd tot bijzonder hoogleraar Kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen

Gepubliceerd: 05 juli 2021 Laatst bijgewerkt: 09 juli 2021

Tilburg University heeft prof. dr. Marike Knoef met ingang van 1 juli 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen bij Tilburg School of Economics and Management. De leerstoel bestudeert kapitaalgedekte pensioenen vanuit een integraal perspectief om een bijdrage te leveren aan de gedachtevorming over de toekomst van de aanvullende pensioenen in Nederland. De vestigende instantie van de leerstoel is Instituut Gak. Het onderzoek wordt ingebed in het onderzoeksprogramma van pensioennetwerk en denktank Netspar.

Nederland heeft ruime ervaring met kapitaaldekking in het stelsel van aanvullende pensioenen. In een kapitaalgedekt systeem wordt de betaalde pensioenpremie meteen belegd. Zo bouwt het pensioenfonds kapitaal op dat nodig is om later pensioen uit te betalen. Onder meer door de vergrijzing en de lage rente staat het systeem onder druk. Momenteel wordt er derhalve hard gewerkt aan een hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Bij de implementatie van die hervorming en voor een integrale benadering van de financiering van de oude dag is wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk. Deze leerstoel wil daar een bijdrage aan leveren door meer inzicht te krijgen in het economische gedrag van individuen en huishoudens. “Daarbij is het belangrijk om samen te werken met andere disciplines zoals psychologen, juristen, en communicatiewetenschappers”, zegt Marike Knoef.

Netspar

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar stimuleert een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa. Netspar draagt via kennisontwikkeling door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling door publicaties, evenementen en onderwijs actief bij aan de maatschappelijke dialoog tussen beleidsmakers, academici en de pensioen- en verzekeringspraktijk.

Instituut Gak

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl.

Marike Knoef (c) Frissewind, Don Wijns

Prof. dr. Marike Knoef is hoogleraar Empirische Micro-economie aan de Universiteit Leiden en directeur bij Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement). Ze behaalde in 2006 haar M.Sc. Mathematical Economics & Econometric Methods aan Tilburg University en promoveerde in 2011 aan dezelfde universiteit. De titel van haar dissertatie luidt: 'Essays on Labor Force Participation, Aging, Income and Health'. Knoef is Kroonlid bij de Sociaal-Economische Raad (SER).

 

Fotografie: (c) Frissewind/Don Wijns

Noot voor de pers