News and events Tilburg University

MEGAMIND-project voor slimme energietransitie ontvangt subsidie van NWO

Gepubliceerd: 10 maart 2021 Laatst bijgewerkt: 15 maart 2021

Innovatief onderzoek naar energietransitie is door NWO gehonoreerd. Tien onderzoekers gaan artificiële intelligentie-onderzoek koppelen aan innovatie in wet- en regelgeving om de energietransitie te versnellen. Onder de tien onderzoekers: prof. dr. Saskia Lavrijssen, dr. Merel Noorman en dr. Leonie Reins, allen van het Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT). MEGAMIND staat voor MEasuring, GAthering en MINing Data.

MEGAMIND richt zich op de distributienetten en de elektriciteitsproducerende en verbruikende apparaten die daarop zijn aangesloten. Het programma beoogt de wederzijdse wurggreep tussen technologie en regelgeving op te heffen. Als wet- en regelgeving achterblijft bij technologische ontwikkelingen, remt ze de innovatie die nodig is voor duurzaamheid en vice versa.

Schommelingen voorspellen

Elektriciteit speelt een belangrijke rol in de energietransitie. We zien dat nieuwe apparaten worden aangesloten op het elektriciteitsnet, zoals elektrische auto’s en warmtepompen, terwijl onze elektriciteit steeds vaker wordt opgewekt door wind en zon. Dit stelt ons elektriciteitssysteem voor twee uitdagingen. Ten eerste worden door de toegenomen vraag en aanbod de kabels en transformatoren in het netwerk vaak overbelast. Ten tweede kan fluctuerende stroomopwekking door zon en wind het systeem uit balans brengen. Kunstmatige intelligentie kan daarbij helpen, door te voorspellen wanneer zich problemen voordoen en door energieverbruikende en producerende apparaten samen te laten werken om die kritische situaties te vermijden. Vervolgens lost het elektriciteitssysteem de problemen zelf op.

Begroting

MEGAMIND streeft ernaar de technologie en regelgeving te ontwikkelen om dit mogelijk te maken. Met de investeringen vanuit de sector en de subsidie ​​van NWO is hiervoor een budget van € 3,7 miljoen euro beschikbaar. In het project werken tien onderzoekers, promovendi en postdocs samen, afkomstig van vijf kennisinstituten die aan het consortium deelnemen, en in samenwerking met negen industriepartners die de volledige elektriciteitsketen beslaan. De Technische Universiteit Eindhoven leidt het programma.  Tilburg Law School neemt namens Tilburg University deel aan het project, in casu Saskia Lavrijssen, hoogleraar Economic Regulation and Market Governance , dr. Merel Noorman, universitair docent Law and Technology (regulering van sociaal-technische verandering), en dr. Leonie Reins, universitair docent Law and Technology (energie en milieu).