woman with camera

In memoriam Michiel Op de Coul

Published: 30 mei 2022 Laatst bijgewerkt: 14 juli 2022

In memoriam Michiel Op de Coul

Met ontroering ontvingen wij het bericht van het overlijden van Michiel Op de Coul. Michiel was universitair docent Grieks en Latijn aan de Tilburg School of Catholic Theology van Tilburg University.

Wij herinneren ons Michiel als een collega met een grote betrokkenheid bij de studenten van onze faculteit. Met zijn vriendelijkheid, vakbekwaamheid en aandacht voor studenten en collega’s heeft hij veel voor ons betekend.

In 2008 was Michiel betrokken bij de oprichting van het Centrum voor Patristisch Onderzoek. Het was het eerste contact met de faculteit. Hij heeft zich ingezet om het dynamisch onderzoeksinstituut mede te ontwikkelen. Hij hield van vertalen en annoteren van Griekse en Latijnse bronnen, zowel uit de eerste eeuwen van het christendom als uit de tijd van het zestiende-eeuwse humanisme.

In 2014 kwam Michiel in dienst van de faculteit als universitair docent Grieks en Latijn. Michiel heeft zich ingezet om de brontalen (Grieks en Latijn) stevig te verankeren in het programma van de bacheloropleiding.  De eerste jaren in Utrecht en Tilburg. Toen duidelijk werd dat Michiel ziek werd heeft hij de colleges alleen in Utrecht gegeven.

De laatste jaren heeft Michiel een aantal mooie publicaties kunnen afmaken, waaronder een uitgave van de brieven en redevoeringen van de twaalfde eeuwse Byzantijnse schrijver, Theodorus Prodromus, voor de bekende reeks Corpus Christianorum, Series Graeca.

Michiel was secretaris van de Ethische Beroepscommissie van de TST. 

Michiel voelde zich thuis bij onze faculteit. De katholieke geloofstraditie was hem vertrouwd, dierbaar en een bron van vreugde, inspiratie en levenszin.

Moge hij rusten in vrede.

 

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Esther, die wij veel sterkte en kracht toe wensen.

Wim van de Donk, rector magnificus, tevens voorzitter College van Bestuur

Henk Witte, vervangend decaan Tilburg School of Catholic Theology Utrecht/Tilburg,

25 mei 2022