woman with camera

Kinderen leren woordjes tweede taal beter door meer betrokkenheid met robots

Published: 14 april 2022 Laatst bijgewerkt: 14 april 2022

1 stemmen.


Als kinderen die gedurende lange tijd met robots om gaan, ontwikkelen ze onvermijdelijk een relatie met hen. Mirjam de Haas onderzocht hoe deze relatie en betrokkenheid met de robot in de loop van de tijd kan veranderen door het gedrag van de robot. Meer vertrouwdheid met de robot leidt tot betere leerprestaties op de lange termijn. De Haas promoveert op 20 april.

De Haas en haar team onderzochten onder meer of feedback en gebaren invloed hadden op het leerproces en betrokkenheid. De Haas interviewde PABO-studenten om input te leveren voor de robots feedback en merkte dat dit effect had: kinderen waren meer betrokken met de robot en bij hun taak wanneer ze interactie hadden met een robot die de ‘door de leraar uitgekozen’ feedback gebruikte. Bovendien zeiden sommige kinderen in een interview na afloop van het experiment dat ze het fijner vonden dat de robot hen hielp bij het vinden van het juiste antwoord. Net als het gebruik van gebaren vergroot dat de relatie met de robot.

Robot zien als mens

Ze ontdekte wel dat kinderen de robot vóór een experiment meer als een mens zagen dan na het experiment. Vooral jongens gingen de robot na langere tijd meer als een computer zien. De verandering van perceptie kan komen doordat de kinderen vóór het experiment zeer hoge verwachtingen hadden, die de robot niet kon waarmaken, en dat daarom kinderen hun perceptie van de robot na het experiment bijstelden. 

Dit onderzoek maakt deel uit van het Horizon 2020 L2TOR project1, waarin zes verschillende universiteiten en twee bedrijven samenwerkten en onderzochten of een robot aan kleuters woorden uit een tweede taal kon leren.

De Haas: ‘Het is goed om robots al in te zetten voor korte, losse lessen op scholen, maar het is ook belangrijk om onderzoek te blijven doen naar effecten op de langere termijn. Met deze extra experimenten in gedachten hebben wij er alle vertrouwen in dat robots in toenemende mate in staat zullen zijn de leraren van de toekomst te ondersteunen.’

Noot voor de pers
Mirjam de Haas promoveert op 20 april om 14.00 uur in de aula met livestream. De titel van haar proefschrift is: Staying engaged in child-robot interaction.  Promotor: prof. dr. E.J. Krahmer, Copromotor: dr. P.A. Vogt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: persvoorlichters@tilburguniversity.edu of tel. 013 4664000.