woman with camera

Moderne theologie bruisender en veelzijdiger door globalisering en dekolonisatie

Published: 23 juni 2022 Laatst bijgewerkt: 23 juni 2022

4 stemmen.


In dit boek 'De Moderne theologen, Perspectieven op de 21e eeuw' beschouwen emeritus hoogleraar interreligieuze dialoog Marcel Poorthuis en voormalig predikant Wilken Veen vele theologen van de laatste veertig jaar uit de hele wereld. Zij stellen dat theologie niet alleen veel pluralistischer is geworden door globalisering, maar ook bruisender, omdat theologen de eigen identiteit en levensomstandigheden tot uitgangspunt hebben genomen.

Als nieuwe voorbeelden in het christendom noemen Poorthuis en Veen bevrijdingstheologie, zwarte theologie, feministische theologie en de vele theologieën die bewust en in verzet tegen kolonialisme de eigen cultuur als vindplaats van God beschouwen. Diezelfde beweging is waar te nemen bij de Aziatische, Indiase en Afrikaanse theologie. Niet de kerk maar lijden van het volk vormt de kern van Gods bemoeienis met de wereld. Het zijn theologieën in opkomst die ook uitgaan van persoonlijke betrokkenheid, identiteit en omgeving.  

Alleen een theoloog die de eigen gelovige identiteit serieus neemt kan in dialoog treden met andere religies. De interreligieuze dialogen tussen christendom en die andere godsdiensten leiden tot nieuwe vragen over de christelijke theologie. Deze kan die vragen niet meer afdoen met schema’s van waarheid en dwaling. 

Radicale orthodoxie

Zo kan de theologie zich bevrijden van totalitaire tendensen en onderdrukkende machtsaanspraken. Toch zien met name de aanhangers van de radicale orthodoxie in deze ontwikkeling juist een uitverkoop van de mysteriën van het christendom en bekritiseren de dominantie van de sociale wetenschappen ten opzichte van de theologie.

Poorthuis en Veen stellen dat door globalisering, modernisering en communicatie de theologie verder zal veranderen. Poorthuis: ‘Het is bizar te beseffen dat de coronapandemie niet heeft geleid tot onderlinge solidariteit tussen arm en rijk, maar die kloof alleen nog maar heeft verdiept. Het besef te leven in één wereld, Gods wereld, waarvoor we verantwoordelijkheid dragen, zal toenemend de theologie in de eenentwintigste eeuw bepalen, als de mensheid wil overleven.’

Het boek 'De Moderne Theologen.  Perspectieven op de 21e eeuw ' is verschenen bij uitgeverij Boomfilosofie. Voor meer informatie kunt contact opnemen met  persvoorlichting@tilburguniversity.edu en tel. 0134664000.