News and events Tilburg University

Modulaire zorgverlening zet de patiënt centraal

Gepubliceerd: 01 december 2020 Laatst bijgewerkt: 03 december 2020

Voor elke patiënt is gecoördineerde en persoonsgerichte zorg een 'must'. Wanneer er meerdere professionals en/of organisaties betrokken zijn bij de zorgverlening van een patiënt, dan is onderlinge afstemming en samenwerking van groot belang. In de praktijk blijkt die afstemming niet altijd optimaal te verlopen. Vincent Peters laat in zijn promotieonderzoek zien hoe deze samenwerking optimaal kan functioneren wanneer je uitgaat van een modulaire zorgorganisatie. Hij illustreert dit aan de hand van de gezondsheidzorg voor kinderen met het Downsyndroom. Op 9 december zal hij zijn proefschrift 'Turning modularity upside down: Patient-centered Down syndrome care from a service modularity perspective' verdedigen aan Tilburg University.

Downsyndroom is een complex aangeboren aandoening die leidt tot ontwikkelingsachterstand. Kinderen met Down krijgen vaak te maken met meerdere aandoeningen tegelijk. Dit vraagt om een adequate samenwerking en coördinatie tussen een verzameling van zorgprofessionals (zoals kinderarts, fysiotherapeut, huisarts) en organisaties (zoals ziekenhuis, paramedische praktijken en zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking). In Nederland wordt de zorg voor de kinderen met Downsyndroom multidisciplinair georganiseerd (Downteams). Patiënten en hun ouders geven echter aan dat deze multidisciplinaire aanpak in de praktijk nog niet helemaal voldoet aan hun vragen en behoeften.

Patiënt centraal

In het proefschrift wordt gekeken naar hoe en op welke wijze de zorg op dit moment georganiseerd is. De huidige zorg wordt in ieder ziekenhuis op een andere manier georganiseerd en dit komt de kwaliteit van de zorg niet altijd ten goede. Het is voor ouders van kinderen met Downsyndroom onduidelijk waarom het overal anders is en waar zij terecht moeten. Ook wordt er gekeken naar waar er mogelijkheden zijn om tot verbeteringen te komen met als uiteindelijke doel om samenwerking en verbinding over disciplines en organisatiegrenzen heen te realiseren, waarbij de patiënt centraal staat.

“Mede door het promotieonderzoek van Vincent Peters worden de Downpoli’s verder doorontwikkeld tot nog beter functionerende (gespecialiseerde) poli’s. Tevens zorgt zijn onderzoek ervoor dat er meer erkenning komt voor de Downpoli’s en dat ze een vaste plek gaan krijgen in de Nederlandse gezondheidszorg.  Dat is belangrijk, want daardoor krijgen onze kinderen met Downsyndroom (nog) betere zorg, wat de kwaliteit van leven voor het kind en zijn/haar omgeving zeker zal vergroten.” –  ouder van een kind met Downsyndroom

Samenwerking met ziekenhuizen

Vincent Peters heeft in zijn promotieonderzoek samengewerkt met Jeroen Bosch Ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Máxima MC en Spaarne Gasthuis. De gecombineerde medische en organisatorische kennis van de twee promotoren prof. dr. ir. Bert Meijboom (Bijzonder hoogleraar ‘Organisatie van ketenzorg’ aan Tilburg University) en prof. dr. Esther de Vries (Bijzonder hoogleraar ‘Ketenzorg’ aan Tilburg University en Coördinator Data Science in het JBZ) is als zeer waardevol ervaren omdat het inzichten oplevert vanuit verschillende invalshoeken.

In zijn promotieonderzoek bekijkt hij de zorg voor kinderen met Downsyndroom vanuit een modulair perspectief. Modulair organiseren houdt in dat de zorg wordt ontleed in componenten en modules. Zorgprofessionals kunnen deze componenten leveren op basis van de wensen en behoefte van de patiënt, in plaats van dat zij altijd het totaalpakket leveren. Dit heeft als doel om afstemming op de individuele patiëntvraag maximaal te faciliteren.  

Meerdere toepassingen

De bevindingen van dit proefschrift zijn niet alleen relevant voor kinderen met Downsyndroom, maar zijn ook vertaalbaar naar andere vormen van complexe zorgverlening  voor ziektes zoals kanker en multiple sclerose, omdat bij deze ziektebeelden ook een breed scala aan professionals en organisaties benodigd is voor de patiënt.

Vincent Peters (1991) behaalde zijn bachelor- en masterdiploma Organisatiewetenschappen diploma aan Tilburg University. In 2016 is hij als promovendus begonnen bij het Department of Management van Tilburg School of Economics and Management. Momenteel is hij werkzaam als docent aan Tilburg University en als onderzoekscoördinator in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Noot voor de pers